ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ – Intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru Introducere teren în intravilan și schimbare destinație anexă exploatație agricolă în spațiu alimentație publică – Extravilan Roman, NC 140, 59267, 59352

    0
    688

    MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 17.07.2019 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, privind intenţia de elaborare “Plan Urbanistic Zonal pentru Introducere teren în intravilan și schimbare destinație anexă exploatație agricolă în spațiu alimentație publică – Extravilan Roman, NC 140, 59267, 59352.”

    Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 09.08.2019 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

    Publicat la data de 17.07.2019