Anunț 21.08.2020 – în luna septembrie are loc inscrierea copiilor în cadrul Centrului de Zi pentru copii

  716

  ANUNT

  In luna septembrie are loc inscrierea copiilor in cadrul Centrului de Zi pentru copii anteprescolari aflati in situatii de risc “Casa Fluturasilor”,aferent anului anteprescolar 2020 – 2021.

  Avand in vedere contextul epidemiologic actual si normele impuse pentru redeschiderea activitatii capacitatea Centrului de Zi va fi de 20 locuri.

  Prin Ordinul 1076/15.06.2020 al Ministerului Sanatatii, al Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale suprafata alocata pentru un copil este de 4,5mp. In aceste conditii grupele nu pot fi constituite din mai mult de 6-7 copii.

  Intelegand situatia dificila a parintilor, ne-am fi dorit si noi o continuare fireasca a activitatii dar, va rugam, sa tineti cont de faptul ca aceasta situatie nu a depins de institutia noastra. Centrul de Zi are obligatia de a respecta si a pune in aplicare masurile necesare in acest context epidemiologic.

  Depunerea dosarelor are loc in perioada 07.09.2020 – 11.09.2020, in intervalul orar 08.00 – 13.00 la sediul Centrului de Zi – Dandu After School, str. Spiru Haret, nr. 33bis, Roman.

  Vor fi inregistrate doar dosarele complete.

  Activitatea pentru anul anteprescolar 2020 – 2021 va incepe la 21.09.2020.

  Acte și condiții necesare pentru acordarea serviciilor sociale în
  Centrul de zi ,,Casa Fluturasilor’’

   1. CONDIŢII:
    1. Pentru a beneficia de serviciile Centrului de zi pentru copii anteprescolari aflati in situatii de risc, beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
     • varsta cuprinsa intre 1-3 ani;
     • ambii parinti sa aiba domiciliul in Municipiul Roman;
     • apti din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea;
     • veniturile familiei sa nu depaseasca 1400 lei/ membru de familie.
    2. Sa se să se incadreze intr- una din categoriile:
     1. fac parte dintr-un mediu socio-economic foarte scazut ,in care exista riscul de separare a copilului de familia sa;
     2. au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati in familie;
     3. sunt din familii monoparentale sau in curs de divort;
     4. provin din familii care se afla intr-o situatie de dificultate si in imposibiliatea de a depasi prin forte proprii aceasta situatie;
     5. provin din familii cu moral scazut, parinti care consuma droguri, stupefiante, alcool etc;
     6. sunt maltratati, neglijati sau abuzati in propria familie;
     7. provin din familii,in care parintii lucreaza si nu exista sprijinul familiei largite pentru ingrijirea,securitatea si educarea copilului;
     8. provin din familii afectate de boli cronice grave.
   2. ACTE NECESARE:
    • cerere de inscriere în centru, completată de parinte/ reprezentantul legal al copilului;
    • copie după C.I. parinţilor/reprezentanţilor legali;
    • copie certificat de naştere copil;
    • copie certificate de naştere fraţi/surori;
    • copie certificat de casatorie parinti;
    • copie certificat deces/ hotarâre judecătorească de divorţ sau declaraţie pe proprie răspundere că parinţii sunt despartiţi (in fata notarului, unde este cazul);
    • adeverinţă cu salariul net al părinţilor, emisa pe luna anterioara depunerii cererii de inscriere;
    • adeverinţă că nu are venituri de la Administratia Financiară (pentru ambii parinti);
    • cupon ajutor social (unde este cazul);
    • copie cupon alocaţie copii sau extras de cont;
    • cupon alocaţie de susţinere a familiei (ASF-unde este cazul);
    • cupon de somaj (unde este cazul);
    • cupon/dovadă alte venituri (unde este cazul);
    • adeverinţă de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca, respectivul copil este clinic sănătos/ apt pentru colectivitate;
    • aviz epidemiologic care sa faca dovada vaccinurilor;
    • adeverinta de la unitatea de invatamant, forma de zi, frecventata de mama;
    • hotarare de încredințare copil, de stabilire a pensiei alimentare, definitivă si irevocabilă si hotarare stabilire domiciliu minor;
    • in situatia in care, parintele caruia ii este incredintat copilul nu primeste pensie alimentara, va aduce de la notariat, declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiaza de pensie alimentara;
    • copie dupa decizia de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt, privind acordarea indemnizatiei crestere copil sau dupa caz, copie dupa decizia privind acordarea stimulentului de insertie;
    • dosar incopciat.
    • analize medicale: Exudat faringian, Coproparazitologic (efectuate inainte de intrarea in colectivitate)

  Mai multe informatii puteti solicita la telefon 0786.772.058.
  Va asteptam cu drag!

  Articolul precedentPublicație căsătorie 29 august 2020
  Articolul următorPublicație căsătorie 30 august 2020