Anunț – 06.03.2019 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ

  0
  950

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ supune atenției propunerea pentru modificarea și completarea REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ.
  Versiunea propusă de Regulament este publicată și pe pagina de internet a Asociației și poate fi consultată și la adresa: http://www.econeamt.ro/anunt-public/

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ precizează faptul că în cursul lunii martie vor organiza întâlniri zonale pentru dezbaterea Regulamentului.
  Avem rugămintea de a transmite în scris, până la data de 15.03.2019, eventualele propuneri de modificare și completare la adresa e c o n e a m t @ g m a i l . c o m  (scris legat).