Anunț – 06.02.2020 Implementare rol nominal unic

  4487

  ANUNȚ

  Primăria municipiului Roman, Direcția de Impozite și Taxe Locale, anunță introducerea începând cu anul 2020 a sistemului de impozitare prin rol nominal unic.
  Pentru asigurarea funcționării plăților on-line prin Ghișeul.ro și pentru înlăturarea inconvenientelor rolului fiscal comun pentru persoanele cu același domiciliu legal, se va trece la impozitarea separată a fiecărui contribuabil, care va avea atribuit un rol fiscal unic corespunzător fiecărui CNP.
  Sistemul funcționează prin separarea rolurilor fiscale comune, inclusiv în cazul proprietăților aflate în indiviziune (ex. soț/soție).
  Petru a se evita confuziile, precizăm că această separare nu reprezintă un partaj, ci are natură exclusiv fiscală.
  Se va proceda, la stabilirea din oficiu, a impozitului separat pentru fiecare coproprietar astfel:

  1. Proprietățile imobiliare deținute în comun de soți se impun în cotă ideală de 50% pentru fiecare, soții urmând să aibă roluri fiscale separate;
  2. Proprietațile imobiliare deținute in indiviziune în urma dezbaterii succesiunii, se impun conform cotelor stabilite prin certificatul de moștenitor
  3. Mijloacele de transport se impun titularului din actul de dobândire;
  4. Chiriile și concesiunile se impun titularului din contract;

  Separarea rolurilor se va face doar la cererea titularilor, in urmatoarele cazuri:

  1. În cazul coproprietății izvorâte din moșteniri, pentru care nu s-a dezbătut succesiunea, cu depunerea următoarelor acte:
   • copie certificat de deces al autorului;
   • copie acte stare civilă moștenitori;
   • anexa 24 eliberată de Biroul de Stare civilă de la ultimul domiciliu al defunctului;
   • declarație autentică privind cotele deținute dată de către moștenitori;
   • dovada acceptării succesiunii pentru succesiunile deschise sub imperiul noului Cod civil

   sau

   • copie certificat deces al autorului;
   • copie act de identitate
   • testament
   • dovada acceptării succesiunii pentru succesiunile deschise sub imperiul noului Cod civil
  2. În cazul contribuabililor pentru care nu se poate identifica codul numeric personal, impunerea se face dupa depunerea actului de identitate
  Articolul precedentZiarul Primăriei municipiului Roman – Numărul 7 – octombrie 2019
  Articolul următorPublicație căsătorie 15 februarie 2020