Prin prezentul Comunicat anunțăm începerea proiectului „Implicarea civică în dezvoltarea locală romașcană”, cod SIPOCA/SMIS 938/151179, cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.
Lider de parteneriat: Institutul pentru Politici Publice.
Partener: Primăria Municipiului Roman.

Obiectiv general al proiectului este reprezentat de creșterea capacității ONG-urilor și a cetățenilor de a participa la monitorizarea și evaluarea dezvoltării locale în Municipiul Roman.
Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice asumate, sunt prevăzute următoarele activități a se desfășura pe o perioadă de 14 luni (începând din august 2022 și sfârșindu-se în septembrie 2023):

  1. Dezvoltarea unui parteneriat între Primăria Municipiului Roman și Institutul pentru Politici Publice în vederea promovării dezvoltării la nivel local și asigurării funcționalității acestuia și după finalizarea proiectului;
  2. Dezvoltarea unui instrument de monitorizare și evaluare independentă a Strategiei de Tineret a Municipiului Roman;
  3. Creșterea capacității ONG-urilor/cetățenilor din Municipiul Roman în consultarea cu autoritățile locale și în implicarea în procesul de adoptare a deciziilor (prin monitorizarea și prin elaborarea de propuneri pentru elaborarea Strategiei de Tineret a Municipiului);

cu un buget care acoperă costurile activităților dar și cheltuielile administrative într-un total de 206.597,02 RON.

Grupul țintă pe care proiectul îl va atinge este format din:

  • 24 de aleși și funcționari locali informați cu privire la monitorizarea și evaluarea strategiilor de dezvoltare locală
  • Societate civilă locală (20 de reprezentanți participanți la workshop-urile organizate în proiect).

Multiple documente strategice la nivel național dar si rapoarte de țară ale Uniunii Europene identifică lipsa consultării societății civile în elaborarea direcțiilor strategice drept o problemă serioasă care afectează calitatea si eficiența reglementărilor adoptate. Astfel, în Strategia pentru consolidarea administrației publice (SCAP) 2014-2020, calitatea serviciilor publice este strâns legată de implicarea societății civile în procesul de consultare, fiind propuse o serie de masuri pentru aceștia care vizează „dezvoltarea de instrumente de monitorizare si evaluare a progresului si impactului politicilor publice si a altor demersuri de reforma ale autorităților publice”. De asemenea, SCAP propune o serie de obiective care vizează în special:

OSII.1.4 – Creșterea calității procesului de fundamentare a deciziei la nivelul autorităților publice locale;

OS II.1.6 – Dezvoltarea capacitații societății civile, mediului academic si a altor parteneri sociali relevanți (sindicate, patronate).

În viziunea de dezvoltare în viitor a Municipiului Roman, tinerii joaca un rol cheie în viața economică, socială, culturală si sportivă a orașului. Autoritatea își propune următoarele obiective strategice vizând tinerii:

(1) creșterea gradului de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor;
(2) creșterea capacității de relaționare a tinerilor în cadrul unităților de învățământ, de implicare în organizarea de proiecte si activități școlare;
(3) intensificarea relațiilor de parteneriat dintre școală și alți actori sociali;
(4) dezvoltarea serviciilor de orientare școlară și profesională adresate tinerilor, îmbunătățirea accesului la stagii de pregătire practică, facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanță în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial;
(5) diversificarea ofertei culturale adresate tinerilor.

Prin urmare, Strategia locala de tineret este un document important dată fiind implicarea tineretului în procesul de elaborare de politici pentru dezvoltarea economică și socială locală, integrându-se astfel în Strategiile de dezvoltare locală.
Persoana de contact: Alexandra Johari, Manager proiect IPP, Tel/Fax: 021/212 3126, E-mail: alexandra.johari@ipp.ro.

Articolul precedentBilanț la 30.06.2022
Articolul următor31.08.2022 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 08.09.2022, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 01.09.2022, ora 8,30 – 07.09.2022, ora 12,00