SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI ROMAN MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR  ÎN SEZONUL RECE

Numărul cel mai mare de incendii, în acest sezon, este datorat exploatării în condiţii necorespunzătoare sau cu defecţiuni a mijloacelor de încălzire centrale şi locale,     urmată de apariţia unor evenimente nedorite.

La exploatarea sobelor, cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de încălzit şi de gătit se respectă următoarele reguli principale:

 • coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie ;
 • este interzisă depozitarea materialelor combustibile deasupra sobelor;
 • este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi copiii în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit;

Efectuarea lucrărilor de reparaţii, revizii sau modificări la instalaţiile de gaze, de către persoane neautorizate şi fără avizul prealabil al distribuitorului de gaze naturale este strict interzisă.

În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:

 • folosirea buteliilor defecte sau improvizate şi neomologate;
 • amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;
 • activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;
 • racordarea buteliei la mijloacele de încălzire, direct, fără reductor de presiune;
 • utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00m.

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele masuri:

 • verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
 • interzicerea supraalimentării cu combustibil;
 • alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare;
 • curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.

 O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

 • nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
 • reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
 • nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;
Articolul precedentCarieră 24.10.2022 Direcţia Municipal Locato – organizează concurs pentru ocuparea unui post unic contractual vacant
Articolul următor23.11.2022 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 08.12.2022, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 24.11.2022, ora 8:30 – 07.12.2022, ora 12:00