Nr.51.561 din 21.07.2023

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului ROMAN a depus cererea de finanțare necesară accesării Programului casarea autovehiculelor uzate și a încheiat la data de 16.06.2023 un contract de delegare cu Administrația Fondului pentru Mediu pentru 250 de autovehicule.

Administrația Fondului pentru Mediu va lansa sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice care au domiciliul în Municipiul ROMAN, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare.

După publicarea pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a comunicatului de presă privind deschiderea sesiunii de înscriere, persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au obligația de a se înscrie în platforma electronică a AFM. 

Neînscrierea pe site-ul AFM atrage după sine anularea oricărui alt demers.

Pentru a fi inclus în Programul instituit și pentru a beneficia de stimulentul pentru casare în cuantum de 3.000 de lei, beneficiarul stimulentului pentru casare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

*Criterii de eligibilitate ale proprietarului:

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplinește următoarele condiții la data solicitării stimulentului pentru casare:

 1. a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Municipiului Roman;
 2. b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Municipiului Roman; excepție o face persoana fizică care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5. e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 7. g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;
 8. h) în cazul în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate solicitantul de finanțare va depune la Municipiul Roman și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul programului.

*Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a) este înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Roman;
 2. b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 3. c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 4. d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Pentru detalii suplimentare puteți consulta Ghidul programului accesând link-ul:

și Regulamentul privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora:

Articolul precedentPublicație căsătorie 29 iulie 2023
Articolul următorCertificate de Urbanism Iunie 2023