ANUNȚ

Primăria municipiului Roman aduce la cunoștință tuturor romașcanilor care au în găzduire refugiați din Ucraina, conform Hotărârii nr.446 din data de 08.04.2022 pentru modificarea H.G. nr.336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare a cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pot depune la sediul primăriei, cam. 40 Serviciul Situații de Urgență, solicitările de decontare a cheltuielilor cu hrana și cazarea în baza următoarelor documente:

  • cerere decontare cheltuieli- model anexat
  • declarație pe propria răspundere- model anexat
  • copie act de identitate
  • documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței – copie
  • copii după datele persoanelor cazate – opțional

Totodată vă aducem la cunoștință și prevederile Art.12 din OUG nr.194 din 12.12.2002 Republicată …
,,(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum și persoana care îl găzduiește au obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării și, respectiv, a găzduirii”.

Anexăm modelul de cerere și declarație în format editabil.

Articolul precedent21.06.2022 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 30.06.2022, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 22.06.2022, ora 8,30 – 29.06.2022, ora 12,00
Articolul următor28.06.2022 – Anunț – În această perioadă are loc a doua etapă a Recensământului Populației și Locuințelor!