POLITICA DE MEDIU

Politica europeană în domeniul mediului vizează atingerea următoarelor obiective: conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului; protecţia sănătăţii umane; utilizarea raţională şi prudentă a resurselor naturale și promovarea măsurilor de protecție a mediului.

Printre cele mai recente măsuri propuse de Comisie Europeană este Pactul verde european care oferă un plan de acțiune menit să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară curată, refacerea biodiversității și reducerea poluării.

Politica de mediu este sectorială, iar reglementările pe sectoarele de mediu variază. Astfel putem afirma că există mai multe politici în domeniul mediului: calitatea aerului, exploatarea și conservarea solului, conservarea naturii şi biodiversităţii, poluare fonică, dezvoltare durabilă, gestionarea deşeurilor, poluarea apelor şi a mediului marin, schimbările climatice, biotehnologia, substanţele chimice, economia mediului, industria şi tehnologia, problemele transfrontaliere legate de mediu, etc.

Municipiul Roman are ca prioritate prevenirea poluării, îmbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu și conformitatea cu legislaţia specifică, urmărind
realizarea obiectivelor şi a ţintelor de mediu şi aplicarea celor mai bune tehnologii ce au ca rezultat eliminarea sau reducerea impactului asupra mediului.

Pentru a ţine sub control aspectele de mediu semnificative, urmărim calitatea elementelor și factorilor de mediu, suntem preocupaţi de utilizarea eficientă a materialelor şi utilităţilor, creşterea gradului de reciclare și valorificare a deşeurilor municipale prin gestiunea responsabilă a tuturor categoriilor de deşeuri.
Suntem deschiși la dialog cu grupurile de interes pentru identificarea și aplicarea celor mai bune soluţii în domeniul mediului.
Instruim personalul propriu pentru adoptarea unei atitudini responsabile faţă de mediu și promovăm un comportament adecvat al comunităţii noastre în legătură cu importanţa protecţiei mediului.

Schimbarea trebuie să vină de la fiecare dintre noi!

Articolul precedentCarieră 22.03.2021 Direcția de Asistență Socială 1 post contractual
Articolul următor21.04.2021 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 29.04.2021, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 22.04.2021, ora 8,30 – 28.04.2021, ora 12,00