Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL ROMAN cu sediul în municipiul Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, județul Neamț anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE CU STAȚIE DE POMPARE ȘI CONDUCTĂ DE REFULARE”, propus a fi amplasat în municipiul Roman, str. Teiului, județul Neamţ, titular MUNICIPIUL ROMAN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5 în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

Articolul precedent16.03.2022 – CAMPANIE DE COLECTARE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE VOLUMINOASE ÎN MUNICIPIUL ROMAN
Articolul următor18.03.2022 Anunț – Rectificare – Licitații parcări reședință pentru data de 24.03.2022, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 17.03.2022, ora 8:30 – 23.03.2022, ora 12:00