ANUNT

Privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si asuplimentului pentru energie ,  in conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Incepand cu data de 17.10.2022, se vor primi cereri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie.

Cererile si declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile nete lunare realizate, precum si bunurile mobile si imobile detinute se depun prin asociatiile de proprietari.

Consumatorii vulnerabili care locuiesc la case, precum si cei care utilizeaza ca principal sistem de incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri sau energie electrica vor depune cererile la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Roman, din strada Alexandru cel Bun nr. 3.

In situaţia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru incalzire, pe parcursul sezonului rece noiembrie 2022-martie 2023, stabilirea dreptului se face  începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective.

Lista cuprinzand actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie:

 1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, formular tip;
 2. Acte doveditoare care atesta calitatea de:
  – proprietar al locuinţei, succesor de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau este interzis.
 1. Acte doveditoare privind componenta familiei:
  – copii de pe actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatul de căsătorie al părinților, certificatele de naştere ale copiilor minori, hotărâre/certificat de divorț, hotărâre de plasament, hotărâre judecătorească privind stabilirea domiciliului minorului în cazul în care părinții nu au fost căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces sot/sotie, dupa caz);
  – declaratie privind starea civila, pentru persoanele majore necasatorite (declaratie tip).
  – adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul de persoane care locuiesc efectiv la adresa menţionată;
  – in cazul studenţilor se va prezenta adeverinţă de student;
 1. Acte doveditoare privind veniturile realizate de persoanele majore din familie:
  – adeverinte de salariat, cupoane, adeverinte de venit eliberate de catre agentia de administrare fiscala, pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, dupa caz, din care sa rezulte venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii;
  – declaratie notariala de venit (pentru persoanele majore din familie care nu realizeaza venituri).
 1. Certificat fiscal privind taxele si impozitele locale de la camera 11 din Primărie pentru toate persoanele majore – copie certificat înmatriculate autoturism, dupa caz.
 2. Adeverinţă privind detinerea de terenuri agricole si animale pentru toate persoanele majore, de la Biroul Unic din Primarie.
 3. Declaratie privind detinerea de depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei (declaratie tip).
 4. Facturi integrale de gaze naturale si de energie electrica (in copie).

                Mentiuni:

 1. În cererea şi declaraţia pe propria răspundere nu vor fi trecute persoanele care nu au mutaţie sau domiciliul stabil în locuinţa pentru care se solicită ajutor pentru încălzire.
 2. Persoanele care vor depune cerere pentru incalzire vor fi verificate prin anchete sociale, conform legii. Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.
 3. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
Articolul precedent13.10.2022 INFORMARE – LUCRĂRI LA PUNTEA PIETONALĂ
Articolul următorPublicație căsătorie 22 octombrie 2022