,,Direcţia Administrare Pieţe, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Roman, cu sediul administrativ în Roman, str. Petrodava nr.8, jud. Neamț, CUI 2614066, reprezentată legal prin Doinița Maftei în calitate de Director, tel/fax.0233744758, 0722303068 anunţă organizarea unei licitaţii publice în data de 07.05.2022 la ora 09. Obiectul închirierii aparținând domeniului public al Municipiului Roman și în administrarea Direcției Administrare Piețe Roman îl constituie chioșcuri comerciale, spațiu comercial și de alimentație publică, magazin mixt, boxe situate în Hala Centrală, Piața Centrală, Chioșcuri Piața Centrală, Complex Comercial – Piața Centrală, Piața Smirodava administrate de Direcția Administrare Piețe, după cum urmează: 1. Chioșc nr. 5 (11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 2. Chioșc nr. 13 (11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 3. Chioșc nr. 14 (11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; 4. Chioșc nr. 16 (8,90 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 5. Chioșc nr. 19 (15,70 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 6. Chioșc nr. 20 (8,90 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 7. Chioșc nr. 21 (8,90 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 8. Chioșc nr. 22 (15,70 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; 9. Chioșc nr. 3 (8 mp) situat în Chioșcuri Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 10. Chioșc nr. 4 (8 mp) situat în Chioșcuri Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 11. Chioșc nr. 16 (8 mp) situat în Chioșcuri Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; 12. Chioșc nr. 18 (8 mp) situat în Chioșcuri Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; 13. Chioșc nr. 22 (8 mp) situat în Chioșcuri Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; 14. Spațiu amplasare tonomat cafea (2 mp) situat în Chioșcuri Piața Centrală; 15. Magazin mixt Piața Centrală (55,74 mp) situat în Spații Piața Centrală pentru comercializare cu amănunul mărfuri nealimentare; 16. Spațiu alimentație publică (156,47 mp) situat în bd. Republicii pentru alimentație publică; 17. Chioșc nr. 1 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 18. Chioșc nr. 2 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 19. Chioșc nr. 3 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 20. Chioșc nr. 4 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe.
21. Chioșc nr. 5 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe. 22. Chioșc nr. 6 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe. 23. Chioșc nr. 7 (7,80 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe. 24. Spațiu comercial (10 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; 25. Teren Chioșc (7 mp) situat în Piața Centrală pentru mărfuri nealimentare; 26. Teren Chioșc (11 mp) situat în Piața Anton Pann pentru magazin mixt; 27. Teren Chioșc (23 mp) situat în Piața Anton Pann pentru magazin mixt; 28. Boxa nr. 2 (12,05 mp) situată în Hala Centrală pentru comercializare cu amănuntul lapte și produse lactate/preparate din carne; 29. Boxa nr. 3 (12,05 mp) situată în Hala Centrală pentru Comercializare cu amănuntul lapte și produse lactate/preparate din carne; 30. Boxa nr. 9 (13,68 mp) situată în Hala Centrală pentru Comercializare carne vită/porc; 31. Boxele nr. 1-15 situate pe exteriorul Potcoavei din Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul răsaduri, pepeni, varză.
Închirierea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 70 din 30.03.2022.
Documentaţia de atribuire, cuprinzând Caietul de sarcini, Fişa de date a procedurii, vor putea fi achiziţionate după achitarea prețului de 50 lei prin virament bancar în contul D.A.P. nr. RO72TREZ4925006XXX000171, deschis la Trezoreria municipiului Roman sau în numerar la casieria D.A.P. sau descărcată spre informare de pe pagina de internet www.primariaroman.ro.
Licitaţia va avea loc în data de 07.05.2022, ora 9.00, la sediul din Piaţa Centrală, dată la care va avea loc şedinţa publică de deschidere a ofertelor.
Depunerea ofertelor se va face până la data de 06.05.2022, ora 14:00 la sediul din Piaţa Centrală, str. Petrodava nr. 8 Roman, într-un exemplar, oferta constând în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări privind Documentației de atribuire este 02.05.2022.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea,contractului de închiriere, se realizează potrivit prevederilor legale la Tribunalul Neamț, bd. Decebal nr. 5, Piatra Neamț, cod poștal 610012, adresa e-mail: tr-neamt@just.ro, tel. 0233/212717, fax 0233/232363.
Relaţii suplimentare la telefon/fax 0233/744758, Compartiment Resurse Umane, S.S.M., juridic, Achiziţii.’’

Articolul precedentDirecţia Administrare Pieţe
Articolul următor12.04.2022 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 21.04.2022, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 13.04.2022, ora 8,30 – 20.04.2022, ora 12,00