ANUNȚ
11.01.2023

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este coordonatorul investiției „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență(PNRR)

Prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.121/2022 a fost aprobată Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, cu o valoare totală de 500 milioane de euro, care are ca scop înființarea de către orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și de către formele asociative ale acestora, a următoarelor tipuri de plantații forestiere pe terenuri agricole:

 1. Trupuri de pădure cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha;
 2. Perdele forestiere de protecție ce acoperă minimum 0,1 ha.

Terenul pretabil pentru împădurire reprezintă suprafața de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente și care poate fi împădurită conform proiectului tehnic întocmit special în acest scop
Pentru implementarea cât mai facilă a schemei a fost concepută aplicația informatică „Program de gestionare împăduriri PNRR(PGI)” care poate fi accesată la adresa de internet https://impaduriripnrr.mmap.ro/#/login unde poate fi vizualizat și Manualul de utilizare a aplicației.

Etapele derulării schemei, prezentate cronologic, sunt următoarele:

 1. Crearea de către solicitant a unui cont de utilizator în „Programul de gestionare împăduriri PNRR(PGI)”;
 2. Validarea contului de către Garda Forestieră (GF);
 3. Trasarea de către solicitant, în PGI, a conturului suprafeței propuse pentru împădurit și solicitarea emiterii de către GF a unui aviz de principiu pentru acest amplasament;
 4. Verificarea amplasamentului și emiterea în PGI a unui aviz de către GF pentru întocmirea proiectului de împădurire;
 5. Întocmirea unui proiect tehnic de împădurire de către o persoană atestată;
 6. Scanarea proiectului și introducerea sa în PGI;
 7. Verificarea proiectului de către GF și avizarea sa;
 8. Depunerea în PGI a cererii de sprijin de către solicitant;
 9. Derularea procedurilor de evaluare a cererii de sprijin de către MMAP;
 10. Aprobarea cererii de sprijin și întocmirea contractului de finanțare de către MMAP;
 11. Semnarea contractului de finanțare;
 12. Efectuarea cronologică de către beneficiar a lucrărilor prevăzute în proiect;
 13. Anunțarea prin PGI de către beneficiar a finalizării fiecărei etape de lucrări;
 14. Controlul pe teren de către GF al lucrărilor efectuate;
 15. Întocmirea de către GF, prin PGI, a documentelor de recepție a lucrărilor și de propunere a autorizării plăților pentru lucrările efectuate și recepționate;
 16. Autorizarea și efectuarea plăților de către MMAP.

Sprijinul financiar pentru împăduriri se acordă sub forma unor costuri standard, cu valoare fixă, însă suplimentar, se acordă o primă de sechestrare forestieră în valoare de 456 euro/an/ha, pentru o perioadă de 20 de ani de la înființarea plantației, persoanelor fizice sau juridice, precum și unităților administrativ-teritoriale, pe ale căror terenuri se realizează trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție, dacă acestea sunt menținute cel puțin 20 de ani.
Detalii suplimentare precum și ghiduri privitoare la Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” puteți obține accesând următorul link – https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/ .

Articolul precedent10.01.2023 Anunț privind actualizarea dosarelor A.N.L.
Articolul următor11.01.2023 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 19.01.2023, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 12.01.2023, ora 8:30 – 18.01.2023, ora 12:00