Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în județul Neamț, municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr.1, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul REABILITARE STRADA SMIRODAVA ȘI MODERNIZARE REȚELE EDILITARE EXISTENTE (CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI APĂ POTABILĂ) ÎN MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ, propus a fi amplasat în cartierul Smirodava, municipiul Roman, județul Neamț.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8.00–16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

 

Data întocmirii: 08.06.2023

 

 

Întocmit,                                                                                                              Titular,

Consilier A.A.A.- A.P.M. Neamț                                                              MUNICIPIUL ROMAN

Irina Ganea

Articolul precedentPublicație căsătorie 18 iunie 2023
Articolul următorBilanț la 31.03.2023