ANUNȚ

Programul privind casarea autovehiculelor uzate 09.05.2023

 

Primăria Municipiului Roman vă aduce la cunoștință următoarele informații privitoare la  „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”:

Municipiul Roman s-a înscris în data de 21 aprilie 2023, prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM),  pentru a participa în Program cu 250 de autovehicule (H.C.L. 76/2023).

Etapele privind Programul stabilite prin art. 6, alin.(1) din Ghidul de finanțare al programului(https://www.afm.ro/main/programe/casare_auto_uzate/2023/ghid_finantare-rabla_local-2023_04_05.pdf) sunt:

 1. a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanți și a sumelor alocate; – etapă finalizată
 2. b) depunerea cererilor de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 11 de către UAT (unitățile administrativ-teritoriale/primării) în aplicația dedicată; etapă finalizată
 3. c) publicarea rezultatelor analizei și încheierea contractelor de delegare; – etapă în derulare în sarcina AFM
 4. d) publicarea listei UAT care au încheiat contracte de delegare; – etapă în așteptare în sarcina AFM
 5. e) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții de finanțare și a sumelor alocate; – etapă în așteptare în sarcina AFM
 6. f) înscrierea în aplicația AFM a solicitanților de finanțare (nota – cetățenii interesați) care au domiciliul în raza UAT din lista menționată la lit. d), în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare; – etapă în așteptare
 7. g) transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanțare către UAT, pe baza înscrierilor efectuate potrivit lit. f); – etapă în așteptare
 8. h) derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de UAT; – etapă în așteptare
 9. i) monitorizarea proiectelor.” – etapă în așteptare

Atragem atenția asupra faptului că AFM nu a precizat date concrete pentru etapele în derulare sau aflate în așteptare.

La acest moment Programul se află la etapa prevăzută la art.6, alin.(1), lit. c) – analizarea cererilor depuse de administrațiile publice locale de către Administrația Fondului pentru Mediu.

În conformitate cu art.17, alin.(1) și (5) în următoarea etapă „(1)AFM comunică solicitanților admiși (notă – primăriilor) informări prin e-mail, cu confirmare de primire, privind aprobarea finanțării și le transmite contractul de delegare în vederea semnării. (5) AFM publică lista delegaților (notă – lista primăriilor admise în program și cărora li se acordă finanțare de la AFM) pe pagina proprie de internet.” AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate.

După această etapă, pentru a participa în cadrul Programului, conform art. 18 din Ghid, cetățenii interesați se vor înscrie în aplicația informatică AFM, la o dată ulterioară publicării listei menționate la art. 17 alin. (5) și menționată în comunicatul emis de AFM, o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea unuia sau mai multor autovehicule uzate. La înscriere vor completa câmpurile predefinite ale aplicației informatice AFM. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise către UAT, ulterior înscrierii, conform procedurii și termenelor stabilite de aceasta.

După finalizarea înscrierii, AFM va transmite UAT lista solicitanților de finanțare (notă – cetățeni înscriși prin platforma/aplicația AFM) care solicită stimulentul pentru casare, prin poșta electronică.

De asemenea, cetățenii interesați au următoarele obligații:

 1. a) să se asigure că UAT în raza căreia își au domiciliul și unde este înregistrat autovehiculul uzat participă în cadrul Programului, prin consultarea paginii de internet a AFM;
 2. b) să respecte procedura internă elaborată la nivelul UAT;
 3. c) să încheie contractul de finanțare cu UAT;
 4. d) să caseze și să radieze din circulație autovehiculul uzat, ulterior semnării contractului de finanțare;
 5. e) să se asigure că respectă condițiile pentru a beneficia de stimulentul pentru casare.

Primăria Municipiului Roman a început demersurile administrative pentru a permite cetățenilor să beneficieze de stimulentul de casare a mașinilor mai vechi de 15 ani, iar după încheierea contractelor de delegare încheiate de AFM cu primăriile eligibile și publicarea pe site-ul www.afm.ro a listei cu UAT-urile, se va anunța public și deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice, precum și sumele alocate.

Primăria Roman va informa cetățenii prin canalele publice cu privire la pașii necesari a fi urmați pentru a beneficia de facilități și perioada de depunere a documentelor stabilită de către Administrația Fondului pentru Mediu.   

Articolul precedentCampania de primăvară ,,Romanul, curat și verde” 6 martie – 28 aprilie 2023
Articolul următorCarieră 06.03.2023 Direcția de Asistență Socială Roman anunţă organizarea concurs de ocupare a unui post vacant, contractual, de execuţie, pe perioadă nedeterminată asistent social debutant