Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în județul Neamt, municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Înființare groapă incinerare/îngropare animale moarte, propus a fi amplasat în județul Neamţ, municipiul Roman, str. Teiului FN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8.00–16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

 

Data întocmirii: 09.04.2024

Articolul precedentPublicație căsătorie 15 aprilie 2024
Articolul următor09.04.2024 – ANUNȚ 09.04.2024 DEZBATERE PUBLICA – Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNI MIXTE – str. Dobrogeanu Gherea, nr. 43