ANUNȚ

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, Municipiul Roman are obligația de a completa în „Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate al Municipiului Roman„ datele privind beneficiarii de fose septice/toalete cu bazine.

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punct de vedere al impactului asupra mediului, din motive economice sau până la punerea în funcțiune a unui sistem public de canalizare nou-înființată (racordare în cel mult un an).

Persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la sisteme individuale adecvate de epurare, au obligația de înscriere în registru a sistemelor de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului, precum și încheierea unui contract cu o firmă de vidanjare, cu menționarea intervalelor de vidanjare și preluare a nămolului din sistemele de epurare.

Formularul de înscriere poate fi găsit pe site-ul primăriei municipiului Roman sau la sediul primăriei Roman.

Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate trebuie făcută până la 30 octombrie 2022.

Articolul precedent05.10.2022 Anunț – înscriere la Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva
Articolul următor06.10.2022 Anunț – Oferta vanzare teren