Anunț în atenția utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apa potabilă de pe raza Municipiului Roman

 

Prin Hotararea nr. 303/18.12.2023, art. 1., Consiliul Local Roman a aprobat “preluarea , de către Municipiul Roman, de la operatorul CJ APA SERV SA, a bunurilor de retur predate acestuia din urma, conform Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr. 28/10.08.2009, cu toate completarile ulterioare, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarari”.
Pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri este necesară identificarea branșamentelor, inclusiv a contorilor de branșament, care deservesc utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa potabilă de pe raza Municipiului Roman, acțiune aflată în derulare începand cu data de 1 februarie a.c..

Operatorul C.J. APA SERV S.A. va asigura continuitatea prestării serviciului
până la preluarea acestuia de noul operator.

In vederea eficientizării actiunii de inventariere desfasurata de echipele mixte ale Primariei Roman si Operatorului C.J. APA SERV pentru încadrarea în termenele stabilite, vă rugăm să asigurați accesul acestora la căminele de branșament aflate pe proprietatea dvs..

Vă multumim!
Conducerea Primariei Roman

Articolul precedent23.01.2024 DEZBATERE PUBLICA – proiect buget 2024
Articolul următorPublicație căsătorie 17 februarie 2024