Nr. 71.153 din 04.10.2023

ANUNȚ

Privind înscrierea la Primăria Municipiului Roman a persoanelor fizice participante la Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

 

Primăria Municipiului Roman anunță că, în perioada 05.10.2023 – 06.11.2023, persoanele fizice înscrise în platforma Administrației Fondului pentru Mediu, pentru participarea la Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local 2023, vor depune la sediul primăriei (camera 15) cererea și documentele justificative pentru validarea participării pentru autovehiculul înscris:

 

Documente necesare:

 1. a) Cerere de înscriere;
 2. b) Actul de identitate al proprietarului autoturismului;
 3. c) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare);
 4. d) În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar, dovada deținerii proprietății, respectiv hotărârea judecătorească;
 5. e) Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 6. f) Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Impozite și Taxe Locale Roman care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
 7. g) Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;
 8. h) Cazier judiciar;
 9. i) Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.
 10. j) În cazul în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate solicitantul de finanțare va depune la Municipiul Roman și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul programului.

 

Criterii de eligibilitate ale proprietarului:

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplinește următoarele condiții la data solicitării stimulentului pentru casare:

 1. a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Municipiului Roman;
 2. b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Municipiului Roman; excepție o face persoana fizică care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5. e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 7. g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;
 8. h) în cazul în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate solicitantul de finanțare va depune la Municipiul Roman și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul programului.

 

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a) este înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Roman;
 2. b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 3. c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 4. d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Detalii suplimentare regăsiți în Regulamentul privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora: aici .

Stimulentul pentru casare se va acorda doar proprietarilor ale căror dosare sunt eligibile/admise, după:

 1. a) încheierea contractului de finanțare cu Primăria Municipiului Roman;
 2. b) casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizați;
 3. c) radierea autovehiculului uzat din circulație și din evidența fiscală a Direcției Impozite și Taxe Locale a Primăriei Municipiului Roman prin depunerea certificatului de radiere emis de S.P.C.R.P.C.I.V. Neamț.
Articolul precedentAnunţ colectiv nr. 71085 din 03.10.2023 emis de Birou Urmărire Impozite şi Taxe Locale din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Roman privind Codul de Procedură Fiscală
Articolul următor04.10.2023 – ANUNȚ COLECTARE DEȘEURI VOLUMINOASE ÎN MUNICIPIUL ROMAN în data de 28 octombrie 2023