ROMANUL, CURAT ŞI VERDE
CONCURS ADRESAT TUTUROR ROMAŞCANILOR
Ediţia a XI-a
Perioada 16 martie – 17 aprilie 2020

Grupul ţintă: toţi cetăţenii din municipiul Roman, fie persoane juridice, fie persoane fizice:

 1. instituţii de învăţământ: grădiniţe, şcoli gimnaziale şi licee,
 2. asociaţii de proprietari,
 3. organizaţii şi asociaţii non-profit,
 4. operatori economici şi instituţii publice,
 5. persoane fizice.

Scopul: salubrizarea întregului municipiu – zone verzi, părculeţe de joacă, alei dintre blocuri, parcări, platforme gospodăreşti, căi de circulaţie rutieră şi pietonală, grădini şi balcoane.

REGULAMENTUL DE CONCURS

1. Cine poate participa?

 • Oricine doreşte să participle este binevenit să se înscrie la concurs, nu există limită de vârstă.
 • Înscrierea la concurs se poate face: pe e-mail sau personal (prin completarea unei cereri tip care se găseşte la Biroul Unic al primăriei municipiului Roman/site-ul primăriei municipiului Roman).

www.primariaroman.ro e-mail:

ATENŢIE: PERIOADA DE ÎNSCRIERE ESTE 02.03.2020-13.03.2020

2. În ce constă concursul?

 • Durata concursului: o lună (16.03.2020 – 17.04.2020);
 • Curăţenia domeniului public, dar şi a celui privat, adiacent zonei de rezidenţă sau a locului de muncă şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a locurilor de recreere şi a zonelor de utilităţi (a se vedea scopul acţiunii);
 • Câştigătorii vor fi desemnaţi de către Primarul municipiului Roman în urma verificărilor efectuate de comisia implicată în concurs.

Sugestii …
Invitaţi-vă familia/prietenii/colegii să vă ajute la curăţenia spaţiului din imediata apropiere a casei/blocului/instituţiei, igienizaţi spaţiile de parcare, de depozitare a deşeurilor menajere, etc.

Urmăriţi grila de punctare pentru o mai bună autoevaluare:

I. Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor verzi

 • gazon, sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori), gard viu (în zonele unde există gard viu, el trebuie menţinut la o înălţime de max. 50-70cm)
 • întreţinerea în bune condiţii a spaţiilor verzi existente.

1 – 5 pct.

 • Niciun punct – complet neîntreţinut
 • 1-2 puncte – parţial neîntreţinut (2/3)
 • 3 puncte – parţial întreţinut (1/2)
 • 4 puncte – curăţat de deşeuri
 • 5 puncte – complet întreţinut.

ATENŢIE!

Se vor desfiinţa:

 • toate grădinile improvizate unde se cultivă diverse leguminoase, plante aromate, etc,
 • împrejmuirile neautorizate,
 • construcţiile neautorizate.

În caz contrar nu se va acorda nici un punct pentru această secţiune.

II. Amenajare şi curăţenie în zona parcări/garaje

a) zona parcări
1 – 5 pct.

 • Niciun punct – complet neîntreţinută (cu gunoi în zonă, praf, pământ, neamenajată)
 • 1-2 puncte – parţial neîntreţinută (2/3 din zona de parcări neamenajată şi murdară)
  3 puncte – moderat întreţinută (1/2 din zona de parcări este întreţinută şi amenajată bine)
 • 4 puncte – parţial întreţinută (2/3 din zona de parcări este întreţinută şi amenajată bine)
 • 5 puncte – complet întreţinută (parcări foarte bine amenajate, curate).

b) zona garaje
1 – 5 pct.

 • Niciun punct – complet neîntreţinută (gunoi în jurul şi pe acoperişul garajelor, garaje nevopsite)
 • 1-2 puncte – parţial neîntreţinută (2/3 din zona este cu gunoi, iar 2/3 din garaje sunt neîntreţinute, nereparate, nevopsite)
 • 3 puncte – moderat întreţinută (1/2 din zona cu garaje este bine întreţinută, garajele fiind vopsite uniform)
 • 4 puncte – parţial întreţinută (2/3 din zona de garaje este întreţinută curat, cu garaje vopsite uniform)
 • 5 puncte – complet întreţinută (întreaga zonă este amenajată corespunzator, toate garajele sunt vopsite uniform şi curăţate de inscripţii indecente).

III. Amenajare şi curăţenie zona de intrare în bloc/casă/sediu societate

1 – 5 pct.

 • Niciun punct – complet neîntreţinută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uşi nevopsite, nereparate, adresă neinscripţionată, lipsă avizier)
 • 1-2 puncte – parţial neîntreţinută (2/3 din alei, geamuri, uşi, etc. sunt neîntreţinute)
 • 3 puncte – moderat întreţinută (1/2 din zona aferentă intrării în bloc este întreţinută bine)
 • 4 puncte – parţial întreţinută (2/3 din zona – geamuri, uşi, alei, avizier, adresă – întreţinută bine)
 • 5 puncte – complet întreţinută (zonă foarte bine şi permanent întreţinută).

ATENŢIE!
Se va sancţiona cu 5 puncte participantul care nu îndepărtează de pe perete/faţada blocului/casei/sediului firmei toate desenele şi notările obscene/indecente.

IV. Punct gospodăresc

1 – 5 pct.

 • Niciun punct – complet neîntreţinut (cu gunoaie sau depozitări lângă pubele, nemăturat, urme de resturi, containere, pubele sparte, neacoperite)
 • 1-2 puncte – parţial neîntreţinut (2/3 din zonă murdară, cu pubele sparte, neacoperite)
 • 3 puncte – moderat întreţinut (1/2 din zonă întreţinută)
 • 4 puncte – parţial întreţinut (2/3 din zonă întreţinută, curat, pubele nedeteriorate, acoperite, container nedeteriorat, fără deşeuri în apropiere)
 • 5 puncte – complet întreţinut (în întregime curat, pubele curate, închise, fără deşeuri, zonă curată, întreţinută permanent).

V. Amenajare şi curăţenie căi de acces

1 – 5 pct.

 • Niciun punct – complet neîntreţinută (alei murdare, nemăturate)
 • 1-2 puncte – parţial neîntreţinută (2/3 din alei sunt neîntreţinute)
 • 3 puncte – moderat întreţinută (1/2 din zona aferentă blocului/casei este întreţinută bine)
 • 4 puncte – parţial întreţinută (2/3 din zona este întreţinută bine)
 • 5 puncte – complet întreţinută (zonă foarte bine şi permanent întreţinută).

Notă:

 • Comisia (formată din: Irina Ganea – şef Birou Monitorizare Mediu, Carmen Mihăilă – inspector Poliţia Locală – Compartiment Control Mediu, Doiniţa Alexa – inspector Compartiment Îndrumare Asociaţii de Proprietari, Mihaela Clapa – inspector Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învăţământ şi Mass Media şi Mihaela Bercuţă – referent specialitate Serviciul Administrare Parcuri, Sere şi Spaţii Verzi) poate identifica şi nota şi alte aspecte privind buna administrare şi gospodărire.
 • Stabilirea premiilor se va face pe baza raportului întocmit de comisia de evaluare.
 • Punctajul maxim care poate fi acordat este de 35 de puncte (5 puncte din partea comisiei pentru continuitate în proiectul demarat în anii precedenţi).
 • Perioada de desfășurare a concursului poate fi prelungită dacă starea meteorologică este nefavorabilă în intervalul deja stabilit. Data până la care se prelungește competiția va fi comunicată ulterior.

Pentru informaţii suplimentare apelaţi la:

Şef Birou Monitorizare mediu
E-mail:Irina Ganea
Tel. 0735.67.80.80

Articolul precedentPublicație căsătorie 07 martie 2020
Articolul următorAnunț – 02.03.2020 Lista solicitantilor care au acces la o locuință ANL in anul 2020 in ordinea punctajului