ANUNȚ – OUG 38 din 2022 – interzicere arderi deșeuri, vegetație

 

Ca urmare a modificărilor legislative generate prin Ordonanța de Guvern nr. 38 din 2022, aducem la cunoștința publicului următoarele:

  1. Incendierea, îngroparea deșeurilor sau eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate sunt infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 anisau cu amendă (art 66, alin (1), literele e), f), g) din OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor).
  2. Abandonarea deșeurilorse sancționată cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice (articolul 62 alineatul (1), litera b) din OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor).
  3. Arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este strict interzisă(articolul 94 alineatul (1), litera n din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului) și constituie contravenții, sancționându-se cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice.
  4. Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:
    a) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice;(art. 98. – (1) din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului).
Articolul precedent01.08.2022 Anunț – Oferta vanzare teren
Articolul următorCinema în aer liber în Parcul Municipal Roman, 5 și 6 august 2022