ANUNȚ
Privind procedura de scutire sau reducere a cuantumului chiriilor

În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor H.C.L. nr. 73/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea agenților economici din municipiul Roman pe perioada stării de urgență, anunțăm toți agenții economici care dețin cu titlu de chirie spații proprietatea municipiului Roman că pentru a beneficia de aceste facilități este necesar să depună următoarele înscrisuri:

  • Cerere de reducere/scutire a plății chiriei pe perioada stării de urgență;
  • Declarație pe propria răspundere a administratorului din care să rezulte specificul activității și dacă această activitate este suspendată sau nu.

Cererile urmează a se depune online, la adresa de e-mail

Primar,
Lucian-Ovidiu Micu

Articolul precedentAutorizații de Construire martie 2020
Articolul următorCarieră 10.03.2020 Anunţ concurs recrutare a unui post vacant contractual de șofer la Direcția Servicii Edilitare