În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin. (2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ
Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de referent, clasa III, grad profesional superior, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale.

Rezultate

Rezultat final


Data publicatie 14.03.2024

Articolul precedent26-04-2024 ANUNT Contribuabili persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale, ale căror obligații fiscale anuale sunt mai mari de 10 mii lei și care nu au obligații restante, conform prevederilor art. 162^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare și art. 4 alin.(2) din H.C.L. nr. 93/2023
Articolul următor30-04-2024 ANUNT LICITAŢIE PUBLICĂ ACHIZIŢIONARE SERVICII DE EVALUARE