Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 04 decembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a următoarelor funcţii publice de execuţie:

  • inspector I superior în cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Serviciul achiziţii publice şi managementul proiectelor, Compartimentul managementul proiectelor
  • inspector I principal în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Biroul urmărire impozite si taxe
  • inspector I principal în cadrul Direcţiei Locale Evidenţa Persoanelor Roman, Biroul stare civilă – poliţist local III principal în cadrul Direcţiei Poliţia Locală Roman, Serviciul Ordine şi Linişte Publică şi Pază a Bunurilor.