Primăria Roman organizează concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, în următoarele funcţii publice de execuţie:

  • inspector I principal în cadrul:
    • Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, compartiment registru agricol,
    • Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Impozite şi Taxe persoane fizice,
    • Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, SSM, protecţie civilă, compartiment SSM.
  • inspector I superior în cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Serviciul investiţii şi lucrări publice.