Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 16 august 2022, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcţii publice de execuţie:

în cadrul Direcţiei Locale Evidența Persoanelor:
– inspector I superior, Biroul Evidența Persoanelor;
în cadrul Direcției Poliția Locală:
– polițist local I principal, Compartiment Control Activitate Comercială.
în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
– inspector I superior, Compartiment SSM.
în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale;
– inspector I superior, Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice.
în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului
– inspector I superior, Birou Cadastru, Registru Agricol și Nomenclatură Stradală.