Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Compartimentul evidență patrimoniu, fond locativ, Biroul Evidența Patrimoniu-Asociații Proprietari, Serviciul administraţie publică locală, din cadrul Direcției juridice și administrație publică.

Formulare


Articolul precedent20.03.2023 Anunt- decontare masă și cazare refugiati Ucraina găzduiți la persoane fizice- luna MARTIE 2023
Articolul următor21.03.2023 – anunt concurs de recrutare Inspector de specialitate II la Serviciul Administrare Piețe, Bazar, Aprovizionare al D.A.P