În temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Roman organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de conducere de șef Serviciu administrare sere și spații verzi în cadrul Direcţiei Servicii Edilitare.