Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman anunţă organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior p entru p ersonalul cont ractual, nivel de executie, la sfarsitul perioadei de debut stabilite in condit iile legii, dup a cum urmeaza:

  • Inspector specialitate debutant la Compartiment administrativ;
  • Inspector specialitate debutant la Compartiment de strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile.