Serviciul public de salubrizare

 

 • Program de combatere a vectorilor şi dăunătorilor din municipiul roman anul 2018
 •  

Activităţi de salubrizare:

 1. precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
 2. sortarea deşeurilor municipale;
 3. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificarii materiale şi energetice a deşeurilor;
 4. depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
 5. înfiintarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;
 6. măturatul, spălatul, stropirea şi întretinerea căilor publice;
 7. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
 8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;
 9. colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);
 10. colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;
 11. colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de constructii şi demolări;
 12. dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

 

 

 • LEGE Nr. 101 din 25 aprilie 2006 *** Republicată Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
 •  

 • CONTRACT Nr.3143/18.02.2009 de concesionare a serviciului public de salubrizare
 •  

 • H.C.L nr. 160 din 12.10.2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ
 •  

 • H.C.L nr. 9 din 28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Roman
 •  

 • Program de combatere a vectorilor şi dăunătorilor din municipiul roman anul 2017
 •