Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

 

LEGE Nr. 241 din 22 iunie 2006 *** Republicată Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

  • HCL Nr. 106 din 06.08.2008 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană APASERV S.A. Neamţ.
  • HCL Nr. 89 din 10.07.2008 (modificat prin H.C.L. nr. 213 din 2009) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.