Planuri urbanistice

 

Plan Urbanistic de Detaliu- "Constructia si echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie prescolara in municipiul Roman" Str.Victor Hugo, F.N.

 •   Memoriu
 •   Reglementări urbanistice
 •   Plan încadrare in PUG
 •   situația existentă

Plan Urbanistic de Detaliu - Construire Locuință, Împrejmuire și Racorduri la Utilități

 •   Memoriu
 •   Reglementări urbanistice

PUZ CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE - str. Mihai Viteazu, nr.13

 •   Memoriu PUZ
 •   Încadrare în zonă
 •   Planșa U1
 •   Planșa U2
 •   Planșa U4
 •   Planșa U5

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATARE AGRICOLĂ - TARLA "POLIGON", SOLA 21, PARCELA 173/3

 •   Memoriu PUZ
 •   Încadrare în zonă
 •   Reglementări

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL CU PARCARI SI ORGANIZARE DE SANTIER - STRADA MIRON COSTIN NR. 3

 •   Memoriu PUZ
 •   Reglementări
 •   Încadrare

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA CONSTRUITA PROTEJATĂ A HALEI CENTRALE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SUCEDAVA

 •   Memoriu PUZ
 •   Randare
 •   Randare
 •   Randare
 •   Randare
 •   Plan de încadrare
 •   Existent
 •   Reglementări
 •   A2

PLAN URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE RETAIL PARK, IMPREJMUIRE SI RACORDURI LA UTILITATI" - STR. MIHAI VITEAZU, NR.3-5

 •   Memoriu PUZ
 •   Reglementări urbanisice

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - construire centru IMAGISTICA - R.M.N., Str. Tineretului nr. 28bis

 •   Memoriu PUD centru de imagistica RMN
 •   U0 - PLAN DE INCADRARE IN ZONA EXTRAS DIN PUG
 •   U1 - SITUATIE EXISTENTA
 •   U2 - REGLEMENTARI URBANISTICE
 •   U3 - REGLEMENTARI RETELE EDILITARE
 •   U4 - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
 •   U5 - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICĂ

Plan Urbanistic Zonal "Construire locuinta unifamiliala D+P+M(demisol+parter+mansarda), Imprejmuire si racorduri la utilitati" Nr. cadastral 54452, punct SCASZ, mun Roman, jud Neamt

 •   Memoriu-Regulament urbanism
 •   U0 - PLAN DE INCADRARE IN ZONA EXTRAS DIN PUZ
 •   U1 - SITUATIE EXISTENTA
 •   U2 - REGLEMENTARI URBANISTICE
 •   U3 - REGLEMENTARI EDILITARE
 •   U4 - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
 •   U5 - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

Plan Urbanistic Zonal pentru zona protejata "Casa Prisecaru" str. Vasile Alecsandri, jud. Neamt

 •   reglementari urbanistice
 •   sectiune 1
 •   sectiune 2
 •   sectiune 3
 •   sectiune 4
 •   situatia existenta

PLAN URBANISTIC ZONAL „AMENAJARE SENS GIRATORIU LA INTERSECTIA BD. NICOLAE BALCESCU CU ARTERA ROMAN VEST, ACCESE ȘI HALE DEPOZIT LOGISTIC, IMPREJMUIRE, PARCAJE, PLATFORME si UTILITATI ”, Municipiul Roman, b-dul. Nicolae Balcescu si Artera Vest jud.Neamt

 •   Memoriu PUZ Somaco
 •   Memoriu circulatie
 •   Memoriu retele edilitare-gaze naturale
 •   PL 2 Puz Somaco-Incadrare in zona
 •   PL 3. Puz Somaco- Situatia existenta
 •   PL 4. Puz Somaco-Reglementari urbanistice
 •   PL.5. Puz Somaco-Proprietatea terenurilor

Plan Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter, str. Dobrogreanu Gherea, nr. 43

 •   Foaie de capat
 •   Borderou
 •   Memoriu de prezentare PUZ
 •   Regulament de urbanism
 •   Studiu istoric PUZ - CP ORD 562
 •   Memoriu studiu insorire
 •   Studiu Geotehnic
 •   Ridicare topografica
 •   Piese desenate - PUZ
 •   Piese desenate - Studiu Istoric