Planuri urbanistice

 

Plan Urbanistic Zonal "Construire locuinta unifamiliala D+P+M(demisol+parter+mansarda), Imprejmuire si racorduri la utilitati" Nr. cadastral 54452, punct SCASZ, mun Roman, jud Neamt

 •   Memoriu-Regulament urbanism
 •   U0 - PLAN DE INCADRARE IN ZONA EXTRAS DIN PUZ
 •   U1 - SITUATIE EXISTENTA
 •   U2 - REGLEMENTARI URBANISTICE
 •   U3 - REGLEMENTARI EDILITARE
 •   U4 - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
 •   U5 - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

Plan Urbanistic Zonal pentru zona protejata "Casa Prisecaru" str. Vasile Alecsandri, jud. Neamt

 •   reglementari urbanistice
 •   sectiune 1
 •   sectiune 2
 •   sectiune 3
 •   sectiune 4
 •   situatia existenta

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, BRANSAMENT UTILITATI, IMPREJMUIRE - STR. Mihail Kogalniceanu, NR.2, MUN. Roman, JUD.Neamt

 •   Memoriu PUD
 •   PUD - Planșă 0
 •   PUD - Planșă 1
 •   PUD - Planșă 1A
 •   PUD - Planșă 1B
 •   PUD - Planșă 2
 •   PUD - Planșă 3
 •   PUD - Planșă 3A
 •   PUD - Planșă 3B
 •   PUD - Planșă 4
 •   PUD - Planșă 5
 •   PUD - Studiu însorire

PLAN URBANISTIC ZONAL „AMENAJARE SENS GIRATORIU LA INTERSECTIA BD. NICOLAE BALCESCU CU ARTERA ROMAN VEST, ACCESE ȘI HALE DEPOZIT LOGISTIC, IMPREJMUIRE, PARCAJE, PLATFORME si UTILITATI ”, Municipiul Roman, b-dul. Nicolae Balcescu si Artera Vest jud.Neamt

 •   Memoriu PUZ Somaco
 •   Memoriu circulatie
 •   Memoriu retele edilitare-gaze naturale
 •   PL 2 Puz Somaco-Incadrare in zona
 •   PL 3. Puz Somaco- Situatia existenta
 •   PL 4. Puz Somaco-Reglementari urbanistice
 •   PL.5. Puz Somaco-Proprietatea terenurilor

Plan Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter, str. Dobrogreanu Gherea, nr. 43

 •   Foaie de capat
 •   Borderou
 •   Memoriu de prezentare PUZ
 •   Regulament de urbanism
 •   Studiu istoric PUZ - CP ORD 562
 •   Memoriu studiu insorire
 •   Studiu Geotehnic
 •   Ridicare topografica
 •   Piese desenate - PUZ
 •   Piese desenate - Studiu Istoric

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - construire centru R.M.N., Str. Tineretului nr. 28bis

 •   CIRCULATIA TERENURILOR
 •   EDILITARE-APA CANAL
 •   EDILITARE-ELECTRICE
 •   MEMORIU JUSTIFICATIV PUD
 •   REGLEMENTARI URBANISTICE
 •   REGLEMENTARI-PROPUS
 •   REGLEMENTARI-PROPUS
 •   SITUATIA EXISTENTA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - AMPLASARE INSTALAŢIE GPL TIP SKID AUTO

 • INCADRARE AMPLASAMENT RAPORTAT LA MONUMENTELE DIN ZONA
 • INCADRARE AMPLASAMENT RAPORTAT LA MONUMENTELE DIN ZONA A0secund
 • INCADRARE AMPLASAMENT RAPORTAT LA ZONELE PROTEJATE A0prim
 • INCADRARE IN UTR6
 • MEMORIU PUD
 • OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
 • REGLEMENTARI EDILITARE
 • REGLEMENTARI URBANISTICE
 • SITUATIE EXISTENTA
 • ACORD MEDIU
 • ACORD MEDIU 2

AMPLASAMENT MONUMENT ARTA VIZUALA FOR PUBLIC "SF. ANDREI" ROMAN

 • Coperta
 • Lista de semnături
 • Borderou
 • Date istorice
 • Studiu istoric
 • Regulament local de urbanism
 • Plan de incadrare in zona
 • Situatia existenta
 • Reglementari urbanistice V1
 • Reglementari urbanistice V2
 • Reglementari urbanistice V3
 • Reglementări edilitare
 • Obiective de utilitate publică
 • Anexa nr. 1
 • Anexa nr. 2
 • Anexa nr. 3
 • Desfășurare principală
 • Varianta 1A
 • Varianta 1B
 • Varianta 2A
 • Varianta 2B
 • Memoriu justificativ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU construire casă de modă Tineretului nr. 1

 • Memoriu justificativ
 • PUD - Planșă plan situație existentă
 • PUD - Planșă reglementări urbanistice
 • PUD - Planșă planuri obiectiv propus
 • PUD - Planșă desfășurate
 • PUD - Planșa desfășurată și perspective
 • PUD - Planșă reglementări rețele edilitare
 • PUD - Planșă obiective de utilitate publică

Așezământ spitalicesc Precista

 • Anunț intenție elaborare PUZ
 • Consultare preliminară PUZ
 • Memoriu aviz mediu PUZ
 • Plan de încadrare în teritoriu
 • Plan de situație
 • Plan reglementări

PLAN URBANISTIC DE DETALIU clădire multifuncțională Ștefan cel Mare nr. 178

 • EXTRAS PUG - Master Layout
 • INCADRARE IN LOCALITATE
 • Memoriu PUD CLADIRE MILTIFUNCTIONALA
 • PLANURI - Master Layout
 • PUD reglementari edilitare
 • PUD reglementari urbanistice
 • PUD situatia existenta
 • PUD tipul de proprietate
 • SECTIUNI CARACTERISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL depozitare și producție material lemnos str. Petru Rareș FN

 • Memoriu
 • Încadrare în zonă
 • Încadrare în teritoriu
 • Situație existentă
 • Reglementări urbanistice
 • Exipare edilitară
 • Utilitate publică

PLAN URBANISTIC ZONAL amenajare parcări zona Hotel Roman

 • Memoriu
 • Planșa nr. 1
 • Planșa nr. 2
 • Planșa nr. 3
 • Planșa nr. 4

Plan Urbanistic Zonal P.U.Z. C.P. Punere în valoare sit Liceul Roman Vodă corp B și Biblioteca – Casa Cantacuzino ( amplasare vestiare Liceul cu Program Sportiv )

Studiu Istoric

 • lotiza inc. sec XX
 • lotiza 1935-1945
 • lotiza 1975-2000
 • lotiza 2009-2014
 • plan sec. XVIII
 • plan sec. XIX
 • plan sec. XX
 • plan sec. XXI
 • COPERTA
 • COPERTA STUDIU ISTORIC
 • Fisa de responsabilitati
 • LPS PUZ - MEMORIU
 • LPS PUZ - REGULAMENT
 • MATERIAL FOTOGRAFIC
 • P.V.PUZ ROMAN 2013
 • STUDIU roman voda corp B
 • STUDIU TOPO plan de sit
 • Acte HCL
 • Material fotografic
 • Plan încadrare în zonă
 • Analiza situației existente
 • Reglementări urbanistice
 • Reglementări rețele
 • Reglementări circulații
 • Desfășurări - U5'
 • Desfășurări - U5
 • Desfășurări - U6
 • Circuitul terenurilor
 • Acte HCL

Plan urbanistic zonal pentru construire spaţiu comercial, str. Bradului, nr. 1, mun. Roman, jud. Neamţ

 • Borderou piese desenate
 • Copertă PUZ
 • Fisa de responsabilitati
 • Memoriu + Regulament
 • U0-INCADRARE IN ZONA
 • U1-Plan Incadrare in PUG
 • U2-SIT EXIST-dr
 • U3-REGLEM URBAN-dr
 • U4-REGLEM CIRCULATII
 • U5-RETELE-dr
 • U6-CIRC TERENURI-dr

Centrală electrică de termoficare pe biogaz

 • Memoriu
 • Planuri de situație
 • Raport de mediu

Dezbaterea publică va avea loc vineri, 19 iulie 2013, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa Roman Vodă, nr.1, la Sala de consiliu.

Regenerarea urbană în zona Centrului istoric Ștefan cel Mare din Municipiul Roman - faza P.U.Z.

 • Materiale foto strada Ștefan cel Mare - numere impare
 • Materiale foto strada Ștefan cel Mare - numere pare
 • Materiale foto strada Miron Costin

Plan urbanistic de detaliu

P.U.D. amenajare zona de agrement - Ştrand Roman