Regulamente / strategii

 

STRATEGIA LOCALA DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERIOADA 2014 - 2020 a fost adoptata prin   HCL 136/20.10.2014

  Lista funcțiilor din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman și a salariilor la data de 31 martie 2018 confom Legii nr.153/2017 și al art. 1 din H.C.L nr. 160 din 31.07.2017