Regulamente / activități

 

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A PIEŢELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN ADOPTAT PRIN HCL   nr. 53/30.03.2009

REGULAMENTUL,CAIETUL DE SARCINI PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DAPBO SUNT CUPRINSE ÎN ADMINISTRAREA DAPBO SUNT CUPRINSE ÎN HCL   nr. 14/13.01.2011 MODIFICATĂ PRIN HCL   nr. 10/28.01.2015.