Regulamente / activități

 

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A PIEŢELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN ADOPTAT PRIN HCL   nr. 53/30.03.2009

REGULAMENTUL,CAIETUL DE SARCINI PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DAPBO SUNT CUPRINSE ÎN ADMINISTRAREA DAPBO SUNT CUPRINSE ÎN HCL   nr. 14/13.01.2011 MODIFICATĂ PRIN HCL   nr. 10/28.01.2015.

  Lista funcțiilor din cadrul Direcției Administrația Piețelor Bazar Obor Roman și a salariilor la data de 31 martie 2018 conform Legii nr.153/2017 și al art.1 din H.C.L . Nr.160 din 31.07.2017