Formulare

 

  Caiet de sarcini privind închirierea locului de parcare de reşedinţă

  Cerere de eliberare autorizaţie liberă trecere staţionare în vederea aprovizionării

  Cerere de reînnoire contract parcare de reședință

  Cerere de solicitare închiriere loc parcare de reşedinţă

  Împuternicire

  Proces verbal al comisiei de licitaţie