Formulare impozite și taxe locale

 

HCL nr. 200 din 26.11.2015 - privind aplicarea prevederilor O.U.G. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

Înregistrarea în Sistemul electronic al impozitelor şi taxelor locale

Cerere înregistrare utilizator al Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale- persoane fizice

Cerere înregistrare utilizator al Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale - persoane juridice

 

Impozite si taxe locale - persoane fizice

Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat in cazul persoanelor detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta

Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice

Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice

Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Cerere restituire

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local

 

Impozite si taxe locale - persoane juridice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice

Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire in cazul persoanelor juridice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice

Declaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul persoanelor juridice

Declaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa in cazul contribubililor persoane juridice

Declaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone in cazul contribuabililor persoane juridice

Declaratie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, datorat în temeiul Legii nr. 57/2003 privind Codul fiscal

Cerere pentru elibererea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice

 

Acte necesare pentru deschiderea rolului fiscal pentru cladiri si terenuri

Acte necesare pentru deschiderea rolului fiscal pentru mijloace de transport