Birou Stare Civilă

 

Regulamente / activități

 

  Eliberarea certificatelor de stare civilă

  Eliberarea extraselor multilingve

  Eliberarea livretului de familie

  Înregistrarea căsătoriei

  Înregistrarea decesului

  Înregistrarea divorțului pe cale administrativă

  Înregistrarea nașterii

  Schimbarea numelui sau prenumelui pe cale administrativă

  Transcrieri acte de naștere, deces și casatorie