Formulare

 

  Formulare Serviciul autorizari comerciale, transport

  Cerere eliberare, vizare autorizatie funcţionare spaţiu comercial de prestări servicii de alimentaţie publică

  Cerere şi documentaţie pentru încheiere acord de amplasare temporară

  Cerere şi documentaţie pentru încheiere convenţie de ocupare temporară a domeniului public

  Declaratie de clasificare alimentație publică

  Formulare Taxi

  Documente necesare pentru vizarea autorizației taxi

  Cerere eliberare autorizaţie taxi

  Cerere eliberare autorizaţie transport pentru persoane bunuri în regim de taxi

  Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiilor

  Declaraţie pe propria răspundere - anexă la Cererea de eliberare autorizaţie transport

  Formulare Transport

  Cerere de radiere vehicule supuse înregistrării

  Cerere eliberare licenta traseu transport public local de persoane prin curse regulate speciale

  Cerere eliberare autorizaţie de transport

  Cerere eliberare copie conforma a autorizaţiei de transport

  Cerere inregistrare vehicule care nu sunt supuse inmatriculării

  Declaraţie pe propria răspundere privind furtul unui vehicul

  Declaraţie pe propria răspundere privind pierderea plăcuţei(lor) cu numărul de înregistrare

  Declaraţie pe propria răspundere privind proprietatea unui vehicul