RAPORT DE ACTIVITATE 2014

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

"Menține-ți visele vii. Acumulează tot ce îți cere credința și încrederea în tine, viziunea, munca, hotărârea și dedicația. Amintește-ți că orice lucru este posibil pentru cei care cred" spunea Gail Devers, atletă americană, triplă campioană olimpică. Anul 2014 a însemnat materializarea unei idei a cărei punere în practică a avut nevoie de 5 ani - "Centrala Hidroenergetică Roman 1" pe râul Moldova. Mulți au considerat-o a fi o promisiune de campanie sau o idee din domeniul ficțiunii, dar iată că astăzi, noi romașcanii ne putem mândri că suntem prima administrație locală din România care are în proprietate o hidrocentrală, și în egală măsură la fel de important, este și autorizată să producă energie electrică.

"Centrala Hidroenergetică Roman 1" este a doua mare investiție derulată în Roman după 1990, după Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, un proiect pe care l-am inițiat pentru "schimbarea la față" a municipiului. Noul obiectiv va asigura furnizarea energiei electrice necesară iluminatului public și clădirilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Roman, lacul de acumulare constituind în viitor o nouă bază de agrement.

Sample Image

Inaugurarea unității de producție a TRW România la Roman în 30 aprilie 2014, în prezența mai multor oficialități locale, județene și centrale, invitatul de onoare fiind Președintele României Traian Băsescu, alături de Frank Mueller – Vicepreședinte TRW Automotive și General Manager divizie OSS, ne-a redat speranța în renașterea vechii platforme industriale a municipiului. Mai mult decât atât, ne bucurăm că acest obiectiv industrial a reușit să asigure peste 400 noi de locuri de muncă la deschidere, pentru ca la final de an să aibă în jur de 1.000 de noi salariați, problema locurilor de muncă fiind printre cele mai des ridicate în anii anteriori de romașcani în cadrul audiențelor sau a dezbaterilor publice. Încurajator este faptul că politica de angajare va fi continuată și în 2015, conducerea acestei fabrici având în vedere să atragă în câmpul muncii încă 400 de noi salariați.

În viziunea noastră, pentru anii ce vor urma, dorim să realizăm pentru seculara cetate mușatină trecerea de la "schimbarea la față" la "schimbarea profundă și durabilă", iar în această direcție, pentru a realiza dezvoltarea pe termen mediu și lung a Romanului, am creat, cu sprijinul unui consultant de specialitate, un program de guvernare locală pragmatic, prin elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020”.

Pentru a îndeplini acte administrative de calitate, care să corespundă standardelor și politicilor naționale pe acest domeniu, dar și pentru a asigura o relație constructivă cu romașcanii am răspuns organizatoric și instituțional cât mai multor din cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, Sistemului de Management al Calității și Strategiei Naționale Anticorupție.

Animați de deschiderea autorităţilor Republicii Moldova faţă de Uniunea Europeană, ne-am intensificat în anul 2014 relaţiile de colaborare cu oraşul înfrăţit Ștefan Vodă, fiind concretizate mai multe proiecte. Nutrim speranţa că eforturile comune ale celor două administraţii locale înfrăţite vor fi cărămizi durabile la temelia realizării visului de veacuri al unirii, ce însuflețește românii de pe cele două maluri ale Prutului, şi să fie calea durabilă pe viitor pentru întâlnirea și dezvoltarea în cadrul Uniunii Europene.

Sample Image

Pentru anul 2014 Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Roman a fost în sumă de 189.414 mii lei, având în componenţă următoarele bugete:

 •   bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli în sumă de 123.659 mii lei;
 •   bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 65.755 mii lei, din care 57.383 mii lei Spitalul Municipal de Urgență Roman.

În condițiile în care 2014 a fost al șaselea an în care nu am majorat taxele și impozitele locale, Direcția Impozite și Taxe Locale a realizat încasarea acestora în proporție de 98%.

Toate realizările ce vor fi prezentate în continuare au fost posibile și cu sprijinul dumneavoastră, al plătitorilor de taxe şi impozite, dar şi cu munca echipei pe care o coordonez în cadrul Primăriei și care a înţeles datoria sa faţă de comunitate.

 

INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE ÎN ANUL 2014

 

Anul 2014 a adus pentru Municipiul Roman finalizarea unui proiect ambiţios, a cărui idee a apărut în primul an de mandat ca primar, respectiv proiectul Microhidrocentralei pe râul Moldova. Astfel pe 24.09.2014 am avut bucuria de a inaugura obiectivul amintit, împreună cu echipa administrativă din primărie, Romanul devenind prima administraţie locală din ţară proprietară a unei microhidrocentrale, municipalitatea fiind şi licențiată să producă energie electrică.

Deschiderea Fabricii de airbag-uri TRW Roman, pe 30.04.2014 ne-a dat speranţe în privinţa renaşterii vechii platforme industriale a municipiului şi ne-a determinat să investim în extinderea reţelei electrice de putere din zonă.

O altă veste bună a anului 2014 a fost aceea că după mai mulţi ani de aşteptare, în care nu au fost disponibile surse de finanţare de la nivel guvernamental pentru finalizarea lucrărilor la Corpul B al Colegiului Naţional “Roman-Vodă”, finanțarea acestui proiect s-a reușit prin accesarea unui program european. Cele mai importante obiective de investiții finalizate în anul 2014 au fost:

 •   REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ZONEI DE AGREMENT – BAZINE DE ÎNOT (în Ştrandul Municipal)
 • Sample Image

  Lucrările au constat în realizarea mai multor obiective și anume: Clădirea filtru acces, 3 Bazine (Bazin pentru copii, Bazin începători, Bazin care corespunde cerințelor olimpice) şi Stația de tratare a apei. Valoarea totală a investiției a fost de aproximativ 5,9 milioane lei. Lucrările au fost executate de către SC BACOR PROD COM SRL Roman în asociere cu SC ROM URBAN CONSTRUCT SRL Roman.

  În anul 2014, au fost realizate branșamentele și racordurile la utilități şi urmează ca în anul 2015 să fie făcute dotările cu echipamentele pentru acces, securitate și comunicare, precum și cu mobilier. Totodată se va realiza accesul la surse secundare de energie electrică și apă și va fi finalizat gardul împrejmuitor.

  În acest fel se va asigura punerea în funcțiune, odată cu începerea verii anului 2015, a acestui obiectiv pe care romașcanii și-l doresc de mulți ani.

 •   EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE
 • Lucrările s-au desfăşurat în cadrul Programului vizând protecţia surselor de apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare prin Administraţia Fondului de Mediu - Ministerul Mediului şi a Schimbărilor climatice şi au demarat în anul 2012, făcând parte din noua mea strategie pentru schimbarea profundă și durabilă a municipiului Roman, acestea fiind finalizate la data de 01.10.2014. S-au realizat 11.540 ml reţea de apă potabilă şi 2.820 ml reţea canalizare menajeră pe 32 străzi din municipiul Roman. Executantul lucrărilor a fost SC HIDROTERM SA Roman, în baza unui contract în valoare de 2.742.303 lei, semnat în 2012. Coroborat cu lucrările realizate prin proiectul european derulat de Compania Judeţeană Apa Serv S.A., putem afirma că la finalul anului 2014 Cartierul Nicolae Bălcescu este conectat 99% la reţeaua de apă a municipiului, aspect care contribuie la creşterea gradului de civilizaţie şi confort pentru locuitorii acestuia.

 •   ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI NECONFORM DE DEȘEURI MENAJERE DIN ROMAN
 • Suprafața inițială ocupată de deșeuri era de aproximativ 9 ha dar, prin relocarea deșeurilor, s-a restrâns aria ocupată de depozitul închis la aproximativ 6 ha, înglobându-se peste 1 milion de m3 de deșeuri. Lucrările au costat peste 11 milioane de lei fiind realizate, în asociere, de S.C. Victor Construct Botoșani și S.C. Asiri International, acestora alăturându-se și subcontractatorul S.C. Engineering ZB Piatra Neamț.

 •   MODERNIZAREA STRĂZII TIRULUI
 • Lucrările executate de S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. Roman au fost în valoare de 669.570 lei cu TVA şi au vizat modernizarea carosabilului, a trotuarelor, a parcărilor, alimentarea cu apă şi sistem de canalizare pe o lungime de 434 de metri.

 •   MICROHIDROCENTRALA PE RÂUL MOLDOVA - ”Centrala Hidroenergetică Roman 1”
 • Sample Image

  Este una dintre cele mai mari investiții derulate în Roman după 1990. Ea are un dublu rol: cel principal - furnizarea energiei electrice necesară iluminatului public și clădirilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Roman şi cel secundar - crearea unui lac ce va constitui în viitor o nouă bază de agrement. Finanțarea a fost asigurată în cea mai mare parte din fonduri UE. Proiectantul acestui obiectiv a fost ISPH București iar executantul lui S.C. Construcții Hidrotehnice S.A. Iași.

  Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice reamintim că cele 2 turbine ce echipează MHC sunt printre cele mai noi și moderne dintre modelele care se produc pe plan mondial. În aprilie 2014 a fost finalizată procurarea echipamentelor, astfel încât în august a fost finalizată montarea celor 2 turbine, iar în septembrie s-au făcut testele în vederea atingerii parametrilor funcționali ai tuturor echipamentelor microhidrocentralei.

  Lucrările la sistemul hidroenergetic propriu-zis au costat aproximativ 22,2 milioane de lei iar, începând din martie 2015, municipiul Roman e capabil să-și producă singur energia electrică necesară iluminatului public și pentru alimentarea clădirilor ce aparțin administrației locale, devenind prima administraţie locală din ţară care deţine şi produce energie electrică cu ajutorul unei microhidrocentrale.

  Tot în anul 2014, s-au finalizat lucrările din categoriile Excavații aluviuni din zona amonte și Betonare în zona baraj, priză, ziduri. S-au executat lucrările de placaje interioare pereți și pardoseli, instalațiile sanitare și electrice interioare, zugrăvelile, tâmplăria, izolația termică, canalizarea exterioară și împrejmuirea Blocului tehnic. De asemenea în cursul anului 2014 a fost asigurat accesul la utilitățile necesare funcționării acestui obiectiv.

  Suplimentar proiectului inițial, în urma avizului modificator al Administrației Bazinale de Apă Siret s-au executat lucrări de prelungire a pragului deversor precum și de apărare de mal – etapa I. Lucrările în cauza erau necesare pentru o mai bună protecție, în condiții de debite foarte mari pe râul Moldova, atât a lucrărilor hidroenergetice realizate cât și a digurilor de apărare existente. Urmează ca în anul 2015 să fie executată și apărarea de mal – etapa II solicitată de Apele Române.

  Sample Image
 •   ÎNLOCUIREA CONDUCTEI DE APĂ ŞI CONSTRUIREA CONDUCTEI DE PRELUARE APE PLUVIALE PE BULEVARDUL NICOLAE BĂLCESCU
 • În timpul lucrărilor de reparații capitale și modernizare a bulevardului Nicolae Bălcescu - Artera Roman Vest s-a constatat starea de uzura avansata a conductei de apă, precum și necesitatea preluării separate a apelor meteorice pe acest drum, vechea conductă urmând să transporte doar apele menajere. S-au realizat suplimentar proiectului inițial aceste lucrări, absolut necesare unei mai bune exploatări a acestui segment rutier. Ele au fost executate de către SC Hidroterm SA Roman și au costat aproximativ 512 mii lei.

 •   ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A OBIECTIVULUI INDUSTRIAL DIN ALEEA INDUSTRIILOR.
 • Obiectivele industriale construite sau care urmează a fi realizate în zona de Nord a municipiului nu aveau asigurat necesarul de energie electrică. În urma analizei necesarului de energie electrică pe termen scurt și mediu s-au executat lucrări de extindere și dezvoltare a acestei utilități în zona fostei platforme UMARO. În acest sens s-a extins Linia Electrică Subterană de 20 KV și s-au construit 2 PT-uri noi. Prin această investiție care a costat aproximativ 845 mii lei, lucrările fiind executate de SC Electro Alfa International SRL Botoșani, municipalitatea romașcană își aduce o contribuție importantă la renașterea acestei platforme industriale.

  Anul 2014 a însemnat şi asigurarea continuităţii unor proiecte începute în ultimii ani, dar şi deschiderea unor noi investiţii.

  Modernizarea Arterei Roman EST, DJ207A – strada Plopilor – DN 2, al cărei executant este S.C. IMROM S.A. Roman, la finalul anului 2014 prezenta un stadiu fizic de realizare de 20%, valoarea lucrărilor executate fiind de 1.369.360 lei.

  S.C. IMROM S.A. Roman în asociere cu S.C. HIDROTERM S.A. Roman a executat reparaţiile capitale şi modernizarea bulevardului Nicolae Bălcescu – Artera Roman VEST, la finalul anului 2014 stadiul fizic de realizare fiind de 85%, valoarea lucrărilor executate ridicându-se la 5.643.667 lei.

  În anul 2014, S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. Roman a executat lucrări pentru obiectivul Amenajarea a 10 parcări şi a unor intersecţii adiacente PIDU, zonele avute în vedere a fi sistematizate aflându-se în zone centrale ale municipiului Roman. Parcările executate au fost: Obiectiv 1 – Parcarea din spatele bl. 6 de la intersecția străzilor Panaite Donici și Alexandru cel Bun; Obiectiv 4 – Parcarea din spatele Casei de Cultură și parțial pe străzile Libertății și Oituz; Obiectiv 5 – Parcarea de pe strada Dobrogeanu Gherea pe sectorul cuprins între B-dul Roman Mușat și strada Mihail Kogălniceanu; Obiectiv 8 - Parcarea de pe strada Vasile Alecsandri, în apropierea intersecției cu strada Alexandru cel Bun; Obiectiv 9 –Parcarea de pe strada Panaite Donici, în fața centrului „Romanița”; Obiectiv 10 – Parcarea din capătul străzii Panaite Donici, în apropierea blocurilor nr. 2 si 3.

  Urmează ca în 2015 să se execute celelalte 4 obiective și anume: Obiectiv 2 – Se află în fața bl. 6 de la intersecția străzilor Panaite Donici și Alexandru cel Bun; Obiectiv 3 – Se află în jurul unor boxe de garaje de la intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Sucedava; Obiectiv 6 – Se află între clădirile Poștei și Romtelecom, cu acces din strada Cuza-Vodă şi Obiectiv 7 – Se află în spatele cinematografului Unirea.

  Sample Image

  Lucrările executate în 2014 au valorat 1.367.937 lei, iar stadiul fizic la finalul anului, realizat din contractul inițial, era de 53 %.

Tot în acest an au demarat lucrările de modernizare a străzii Tineretului, executantul fiind S.C.IMROM S.A. Roman. S-au realizat unele lucrări de reprofilaj, reparații la stratul suport și scoaterea bordurilor vechi, până la finalul anului fiind executat 10 % din obiectiv.

Restaurarea, consolidarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – Biblioteca Municipală George Radu Melidon, obiectiv finanțat de Consiliul Local Roman și Consiliul Județean Neamț a continuat și în 2014, executându-se de către contractant (SC Conbas SRL Roman) lucrări de aproximativ 945 mii lei, ce au constat în definitivarea consolidării corpului C1 și corpului C3 (turn). Tot la C3 s-au definitivat reparațiile la tencuieli, s-au executat șarpanta, acoperișul și amenajarea mansardei. De asemenea s-au restaurant ușile și ferestrele și s-au executat operațiile pregătitoare pentru restaurarea componentelor artistice la corpul C 1.

Sample Image

Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Colegiului Național "Roman-Vodă–corp B" este unul dintre cele mai importante obiective de investiții începute în 2014 și urmează să se finalizeze la sfârşitul anului 2015. Această investiție a fost posibilă ca urmare a câștigării finanțării necesare prin proiectul depus de către Primăria municipiului Roman pentru Colegiul Naţional "Roman-Vodă", în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", Apelul de proiecte pentru fondurile realocate P.O.R. conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013. În cadrul proiectului va fi finalizată consolidarea corpului B al CNRV, vor fi făcute lucrările de finisaje necesare, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, înlocuirea instalațiilor sanitare și electrice. Totodată se va trece de la încălzirea cu sobe cu gaz la încălzire în sistem centralizat. Va fi înlocuit acoperișul și vor fi refăcute branșamentele şi racordurile la utilități. Proiectul are o valoare de aproximativ 4,55 milioane lei, iar principalii executanți sunt SC Conbas SRL Roman pe partea de consolidare și SC Construcții Unu SA Iași pe restul lucrărilor la clădirea propriu-zisă. În anul 2014 s-au executat lucrări de aproximativ 700 mii de lei.

Sample Image

Modernizarea Pietonalului Ștefan cel Mare – tronson 4 și reparațiile la terasa parter 1 au început în 2014 și vor costa aproximativ 4,23 milioane lei, având drept executanți SC Bacor Prodcom SRL Roman și SC Rom Urban Construct SRL Roman. Vor fi executate lucrări de modernizare și reabilitare ale tronsonului 4 precum și la terasa parter 1, dar cele mai spectaculoase transformări ale zonei vor consta în montarea unei scări rulante la capătul spre Bancpost, crearea unui ecran de apă și a unei zone de amfiteatru în apropierea CEC-ului. S-au executat până acum lucrări de aproximativ 600 mii lei.

Amenajarea zonei de picnic și agrement în Ştrandul Municipal a demarat în 2014 şi vizează amplasarea de foișoare pentru picnic, realizarea de alei pietonale și parcări, refacerea vegetației, crearea de locuri de joacă și recreere, asigurarea iluminatului public și a altor facilități în zona de vis-à-vis de Ștrandul municipal propriu-zis. Lucrările vor costa la final aproximativ 4,84 milioane lei și au ca executant pe SC Robu Construct SRL Săbăoani. Valoarea lucrărilor decontate până la finalul anului se ridică la 1 milion de lei.

În anul 2014, a fost finalizată lucrarea Pasaj de trecere Sector AF, PF Piaţa Centrală și a fost începută lucrarea de investiţii Construire Parcare Publică Piaţa Centrală, lucrările de amenajare fiind câştigate de societăţile romaşcane Modern Construct şi Contact Steel. Pentru aceasta s-au efectuat lucrări de deviere a conductelor de gaze naturale, lucrări de infrastructură, lucrări de canalizare şi lucrări de suprastructură.

Pentru întreținerea străzilor din municipiul Roman, în baza contractului cu S.C. STAR PREST S.R.L. Roman, s-a reparat o suprafață totală de 70.259 m2 , pe diverse străzi și s-au ridicat în cotă 141 cămine și 111 gaighere. Valoarea lucrărilor executate a fost de 2,46 milioane lei. Prin activitatea formației Reparații și întreținere drumuri din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Municipală s-au aplicat plombări cu mixtură asfaltică rece tip RRD pe 38 de artere rutiere, iar pentru toate lucrările de asfaltare executate în 2014 s-au folosit 1494 tone de asfalt, acoperindu-se o suprafață de 11.100 m2.

Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare a fost continuată prin cele două mari proiecte începute în anii 2011 și 2012: 1) “Extinderea rețelei de apă și canalizare în Municipiul Roman” prin Programul vizând protecția surselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare gestionat de Administrația Fondului de Mediu și 2) ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț” – proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu. Menționăm că la finalul anului 2014, din cele 12 sectoare în care este împărțită rețeaua de distribuție a apei în municipiului Roman, 9 sectoare se pot izola pentru a întrerupe furnizarea serviciului de alimentare cu apă pe zone restrânse iar în această primăvară va fi rezolvat și al zecelea sector.

Sample Image

Proiectul conceput de către administrația romașcană privind achiziția de energie electrică prin Bursa Română de Mărfuri a dus, în anul 2014, economii de cca 80.000 lei la bugetul local pentru Primăria Roman, licitația fiind câștigată de firma GETICA 95 la un preț de 163 lei/MWH pentru o cantitate de 4,2 GWH de energie tranzacționată. Precizăm că Serviciul de iluminat public a fost gestionat până în iulie 2014 de S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. în baza contractului nr. 50408 din 20.09.2002. Prin HCL 116 din 31.07.2014 s-a hotărât organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcționării serviciului de iluminat public de către municipiul Roman, prin serviciul propriu.

Tot în 2014 Primăria Municipiului Roman, cu sprijinul consultantului de specialitate, SC Avensa Consulting SRL, pe parcursul a patru luni, pe baza unui proces amplu de consultare cu toți actorii de la nivel local (administrația locală, mediul de afaceri, organizații non-guvernamentale, mass-media), prin intermediul unor grupuri de lucru sectoriale (turism, mediu de afaceri, infrastructură etc.), dar și cu cetățenii din diferitele cartiere ale orașului, prin derularea unei anchete pe bază de chestionar pe un eșantion de peste 400 de persoane, a elaborat „Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020”, document determinant pentru creșterea pe termen mediu și lung a Municipiului Roman.

 

SIGURANȚA CETĂȚENILOR ȘI ORDINEA PUBLICĂ

 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a acordat o atenție sporită în anul 2014 campaniilor de popularizare în rândurile cetățenilor a măsurilor de prevenire a dezastrelor, de comportare în cazul unor situații de urgență sau a celor necesare pentru înlăturarea efectelor acestora, fiind pus accent pe efectuarea a diverse exerciții de alarmare.

Sample Image

Cu ocazia Zilei Protecției Civile, în data de 28.02.2014 a avut loc un exercițiu de alarmare la unitățile școlare cu tema ”Activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț pe timpul și imediat după producerea unui cutremur”.

În data de 27.03.2014 în Municipiul Roman a avut loc un exercițiu de alarmare cu acțiune simpla pentru înștiințarea, avertizarea și alarmarea populației, cu tema „Activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Roman, a Centrului Operativ cu Activitate Temporară, a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, a forțelor de cooperare, a celulelor de urgență de la instituțiile publice și operatorii economici, a personalului didactic și elevilor, a salariaților și populației pentru limitarea și înlăturarea urmărilor producerii unui cutremur”. Toate unitățile sanitare din Municipiul Roman au efectuat exerciții de evacuare în caz de incendiu, în zilele de 15.01.2014, 07.03.2014, 19.06.2014 și 25.09.2014.

În ceea ce privește activitatea operativă, pe parcursul anului 2014, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a intervenit în 108 cazuri din care: 9 incendii la locuințe și instituții, 11 inundații ale gospodăriilor populației, 11 evacuări ale apei de pe domeniul public, 29 degajări de arbori, 4 salvări de animale, o deblocare a unei uși de acces în apartament, 26 intervenții pentru degajarea căilor de transport, 9 degajări ale zăpezii și a țurțurilor de pe acoperișuri, 2 demolări ale părților de construcții care puneau în pericol circulația pietonilor și a autovehiculelor, 2 sesizări false și 4 intervenții pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe timpul desfășurării spectacolelor, târgurilor și expozițiilor sau manifestărilor sportive.

Pentru prevenirea deceselor prin hipotermie în perioada 01.01.2014-30.03.2014 au fost asigurate măsuri pentru persoanele fără adăpost, zilnic fiind cazate la „Casa Speranței” în medie un număr de 14 persoane. În perioadele cu drumuri închise circulației din cauza înzăpezirii au fost distribuite 264 gustări persoanelor care staționau cu TIR-urile în localitățile Roman și Secuieni.

De asemenea în cursul anului 2014 s-au asigurat 7 servicii de permanență pentru asigurarea optimă a intervenției în caz de fenomene meteo periculoase.

În luna septembrie a anului 2014 a fost montată o noua centrală de alarmare și înștiințare de tip SONIA (sistem operativ național de înștiințare și alarmare) la Punctul de Comandă a Municipiului Roman, care are rolul de concentrator pentru elementele terminale de înștiințare și alarmare, și nod de rețea pentru alte centrale prin 4 medii de comunicație simultană: internet/intranet, GSM/GPRS, linie telefonică dedicată și canal radio dedicat.

În cazul apariției unor fenomene meteo periculoase și a unor avarii majore la sistemul de alimentare cu apă al Municipiului Roman au fost anunțate persoanele cuprinse în baza de date a centralei de înștiințare.

Sample Image

Municipiul Roman a găzduit etapele locale ale concursurilor profesionale „Cu viaţa mea apăr viaţa”, „Prietenii Pompierilor”, precum și etapa locală a concursului Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, aceste competiții fiind un bun prilej de popularizare în rândul generațiilor tinere a măsurilor salvatoare în cazurile situațiilor de urgență.

În data de 13 octombrie 2014, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, ca urmare a propunerii UNISDR (Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor), în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, la Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice „Casa Bunicilor”, a avut loc o activitate de pregătire non-formală cu tema „Să învățăm din experiența bătrânilor” - activitate ce a constat într-un dialog între persoanele vârstnice și elevii doritori să asculte povești din viața acestora privind diverse dezastre.

Direcţia Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Roman a desfășurat activităţi specifice, conform legislaţiei și a dispoziţiilor primite de la conducerea instituției. Aceste activităţi au fost executate de personalul Poliţiei Locale atât ca acţiuni independente, cât și în colaborare cu structuri specializate de ordine publică, respectiv Poliţia Municipiului Roman și Jandarmeria Neamţ.

Sample Image

Poliţiștii Locali au participat la un număr de 1.928 de misiuni independente (conform planificării zilnice), de asigurare a ordinii și liniștii publice, și împreună cu Poliţia Municipiului Roman au efectuat 257 de misiuni pentru combaterea cerșetoriei, a furturilor din auto și buzunare, în zonele aglomerate (pieţe, bazar, magazine).

Din punct de vedere al sancțiunilor aplicate, activitatea Poliţiei Locale pe parcursul anului 2014 s-a concretizat prin:

 1. 841 avertismente verbale;
 2. 1.401 avertismente scrise din care 995 aplicate la HCL nr. 133/2009 - Regulamentul de gospodărire, întreţinere, curăţenie și estetică a municipiului Roman și alte 307 aplicate la HCL nr. 101/2012 - privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare;
 3. 845 sancțiuni contravenționale în valoare de 124.900 lei, din care 415 în valoare de 57.400 lei aplicate la HCL nr. 133/2009 - Regulament de gospodărire, întreţinere, curăţenie si estetică a mun. Roman, 339 în valoare de 54.250 lei la Legea nr.61/1991 R (ordine si siguranţă publică) și 63 în valoare de 4.150 lei la HCL nr. 101/2012 (regulament locuri de parcare).
Sample Image

În urma misiunilor efectuate s-au aplicat 222 de sancţiuni contravenţionale pentru practicarea cerșetoriei și au fost prinşi şi predaţi Poliţiei Municipiului Roman 18 infractori, faptele acestora constând în: tentativa de spargere a unui magazin, furt de fier vechi, furt tablă, acte de violenţă, tentative de furt din buzunare, distrugerea unei fântâni arteziene, spargerea unui lacăt şi sustragerea unui cărucior pentru copii, pătrunderea prin efracţie într-un garaj şi sustragerea unei biciclete, tăierea de plopi de pe domeniul public. Cazurile au fost preluate de Poliţia Municipiului Roman pentru continuarea cercetărilor.

În cursul anului 2014, prin Dispeceratul Poliției Locale, s-au primit 2.477 sesizări, din care 280 scrise, 725 verbale si 1.472 telefonice, toate sesizările fiind soluţionate conform legii. Apreciem activitatea celor 5 dispeceri ca fiind bună, ei acţionând prompt la solicitarea cetăţenilor și direcţionând echipajele din teren cu operativitate pentru a efectua verificări.

Pe parcursul anului 2014, în cadrul Compartimentului Evidenţa Populaţiei s-au verificat în teren 1.855 persoane minore şi majore, restanţiere la întocmirea ori schimbarea actelor de identitate , situaţie aferentă trimestrelor III şi IV ale anului 2013 şi trimestrelor I, II şi III pe anul 2014. De asemenea Compartimentului disciplina în construcţii şi afişaj stradal a soluţionat un număr de 35 reclamaţii, iar Compartimentul Protecţia Mediului a transmis 21 de somaţii şi înştiinţări și a soluționat conform legii 14 sesizări.

Un sprijin important în activitatea polițiștilor în combaterea infracționalității este cel acordat de cetățeni. Menționăm că puteți apela gratuit la numărul 0233.984 Dispeceratul Poliției Locale, unde puteți sesiza orice evenimente sau persoane suspecte ori fapte antisociale.

 

RELAȚIA CU CETĂȚENII

 

Biroul Unic - pe care l-am înființat în primele luni ale primului mandat de primar - și-a consolidat în toți acești ani postura de principală interfață a instituției în relația cu publicul care apelează la serviciile primăriei. Funcţionarii Biroului Unic au asigurat consilierea cetățenilor în vederea constituirii şi depunerii dosarelor pentru locuinţe sociale şi locuinţe construite din fonduri ANL, completarea si evidența acestor dosare, întocmirea dispozițiilor de atribuire și a repartițiilor către cei aflați pe lista de priorități, cât și interfața cu agenții economici și persoanele fizice autorizate care desfășoară activitate de taximetrie în vederea actualizării dosarelor necesare autorizării. De asemenea inspectorii angajaţi în activitatea de relaţii publice au oferit îndrumare, consiliere şi asistenţă pentru întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii de avize, certificate, autorizaţii în domenii ca: urbanism şi amenajarea teritoriului, cadastru, registru agricol, comercial, transporturi, sistematizare, tuturor celor care s-au adresat cu aceste probleme Primăriei Roman.

Sample Image

În anul 2014 s-a discutat cu peste 2.000 de persoane dintre care o parte au primit lămuriri, clarificări sau soluţii pe loc, altele fiind îndrumate către directorii din primărie pentru consultaţii sau către alte instituţii cu competenţă în soluţionarea problemelor ridicate (A.L.O.F.M., Administraţia Financiară, Oficiul Registrului Comerţului, I.T.M., Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia de Sănătate Publică, Casa Judeţeană de Pensii, Agenţia pentru Prestaţii Sociale, Judecătoria Roman).

Pe parcursul anului, 234 de persoane au fost înscrise în audienţe la primarul municipiului Roman și 140 de persoane la viceprimar, pentru acestea pregătindu-se materialele în funcţie de problemele specificate în fişele de înscriere în audienţe. Problemele ridicate de persoanele înscrise în audienţe au vizat: locuinţe (solicitări locuinţe sociale, clarificări dosare locuinţe ANL şi sociale, schimburi de locuinţe), locuri de muncă, asistenţă socială (ajutoare urgenţă, clarificări dosare ajutor social, solicitări adăpost, solicitări masă cantină socială), lucrări publice (canalizare, asfaltări, reparaţii străzi, alei, trotuare, reparaţii locuri de joacă, spaţii verzi, toaletări arbori, iluminat public, reparaţii locuinţe str. Fabricii), urbanism (clarificări probleme fond funciar, concesionări terenuri, construcţii neautorizate, construire garaje,), impozite și taxe, asociaţii de proprietari, comercial.

Romașcanilor cu dificultăți materiale le-am acordat sprijin și pe parcursul anului 2014, asigurând la nivel administrativ resurse financiare și baza legală de acordare a diverse forme de ajutorare.

Prin Direcția de Asistență Socială s-au întocmit 372 dosare pentru acordarea în condiţiile legii a ajutoarelor de urgenţă familiilor aflate în situaţii deosebite, iar ca urmare a Hotărârii de Consiliu Local nr 17/14.03.2014 s-au distribuit trimestrial tichete sociale la 3306 de romașcani, pentru achiziţionarea de alimente de baza.

Sample Image

Prin Direcția de Impozite și Taxe Locale s-au primit 484 de cereri de reducere cu 50% a impozitelor conform HCL 156/2013, toate rezolvându-se favorabil, reducerea fiind de 30.938 lei. De asemenea, s-au primit alte 235 de cereri de scutire pentru persoane încadrate în gradul I de invaliditate, cu handicap accentuat sau grav, conform Legii 571/2003, art. 284, alin. (4). Menţionăm că la această dată sunt în evidenţe 906 persoane care beneficiază de acest tip de scutire.

Prin Grupul Local de Lucru Roman am derulat o serie de acțiuni menite să sprijine cetăţenii de etnie rromă să intre în legalitate cu documentele de identitate sau cele de stare civilă. Astfel cu implicarea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor în data de 28.02.2014 a fost organizată o întâlnire cu reprezentanţii cetăţenilor de etnie rromă din cadrul Grupului Local de Lucru Roman (GLL), întâlnire ce a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului Local, având tematica Actele de stare civilă si de identitate. O altă acţiune de acest gen a avut loc în perioada 14-29 mai 2014 în Municipiul Roman în cartierele cu cetăţeni de etnie rromă (Strada Nouă, Martir Cloșca) în colaborare cu Cabinet Consilieri Primar. Această campanie a avut în vedere identificarea cazurilor de persoane de etnie rromă care nu deţin acte de stare civilă sau cărţi de identitate şi informarea cu privire la unele aspecte pe linie de evidenţa persoanelor. În urma acestor acțiuni Biroul de stare civilă a eliberat un număr de 47 acte de stare civilă (34 de naştere, 11 de căsătorie şi 2 de deces), iar în cursul anului 2014 a eliberat în total 129 acte de stare civilă pentru cetăţenii de etnie rromă (93 certificate de naştere, 27 certificate de căsătorie şi 9 de deces), având în vedere Protocolul de colaborare încheiat cu Grupul Local de Lucru Roman.

Sample Image

Pentru a avea o imagine cât mai fidelă în privința vieții de zi cu zi și a problemelor cu care se confruntă comunitatea locală în diferite zone sau cartiere ale municipiului, am asigurat prezența inspectorilor Compartimentului asociaţii de proprietari la 87 de adunări generale ale asociaţiilor de proprietari, totodată fiind acordată îndrumare pentru respectarea cadrului legal de desfăşurare a acestora. În urma participării la aceste adunări s-au întocmit şi înaintat conducerii primăriei rapoarte cu privire la problemele din zonele arondate pentru fiecare asociaţie de proprietari.

În anul 2014, s-a elaborat și transmis către fiecare asociație de proprietari din municipiu un ghid pentru organizarea și desfășurarea activităților dintr-o asociație, conform legislației în vigoare, cu privire la: situația soldurilor elementelor de activ și pasiv, convocarea și pregătirea adunării generale a proprietarilor, precum și documentele pentru corecta gestionare a activității asociației de proprietari.

Pentru 5 asociații de proprietari s-a asigurat sprijin și mediere ca urmare a solicitării primite de la Compania Județeană Apa Serv S.A., evitându-se astfel debranșarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a tuturor punctelor de consum din respectivele asociații, datorită debitelor restante.

De asemenea, au fost verificate 129 situaţii privind activul şi pasivul asociaţiilor de proprietari și s-au acordat consultaţii referitoare la: înfiinţarea microasociaţiilor de proprietari pe fiecare tronson ori scară, conform Legii nr. 230/2007, întocmirea dosarului în vederea acţionării în judecată a proprietarilor rău platnici şi s-a asigurat concilierea între proprietari, între proprietari şi conducerea asociaţiilor, între conducerea asociaţiilor si furnizorii de utilităţi (apa, canal, salubritate, scutire penalizări, verificare cheltuieli întreținere etc.) pentru 1.716 persoane.

Prin temele dezbătute la întrunirea din data de 28.02.2014, pe care am organizat-o cu președinții și administratorii asociațiilor de proprietari din municipiul Roman, în prezența specialiștilor din aparatul de specialitate al primarului și reprezentanților operatorilor de servicii comunitare de utilități publice precum și prin anunțul public postat în data de 28 februarie 2014 pe pagina principală a site-ului Primăriei Municipiului Roman, a fost inițiată procedura dezbaterii publice, in perioada 28 februarie - 10 martie 2014, pentru două proiecte: "Metodologia de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului"– conform proiectului primit în 20 feb. 2014 de la A.D.I. AQUA Neamț și "Metodologia de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului" – conform proiectului administrației publice locale romașcane.

Pe baza proiectelor menționate, a propunerilor formulate în cadrul dezbaterilor publice de către cetățeni și asociațiile de proprietari cât și în urma analizei exemplelor de bune practici din alte entități publice și a raportului de specialitate, Consiliul Local al Municipiului Roman, prin HCL nr. 83/29.05.2014, a aprobat Metodologia de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului – proiect inițiat de administrația publică romașcană, document modificat ulterior prin HCL 96/30.06.2014 și HCL 164/21.11.2014 în urma discuțiilor și propunerilor venite de la S.C. Apa Serv S.A.

În relația cu cetățenii am dorit și am căutat soluții pentru a îndeplini acte administrative de calitate, care să corespundă standardelor și politicilor naționale pe acest domeniu.

În anul 2014, am asigurat elaborarea și transmiterea documentelor referitoare la stadiul de implementare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 către MAI, MDRAP și Ministerul Justiției, Primăria Municipiului Roman fiind beneficiară a proiectului de consultanță „Politici anticorupţie pentru cetăţean, într-o administraţie responsabilă (PACAR)”, cod SMIS 40449, proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și cofinanțat din Fondul Social European.

De asemenea s-a asigurat urmărirea gradului de îndeplinire a măsurilor stabilite prin Planul de acţiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei Municipiului Roman şi a unităţilor subordonate, a Strategiei naţionale anticorupţie şi a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Roman şi a unităţilor subordonate, conform H.G. Nr. 215 din 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 – 2015.

Pe parcursul anului s-au elaborat și transmis secretariatului Strategiei Naționale Anticorupție rapoarte semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, conform art. 5, alin. 1 din Ordinul 4500 / 2008 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Sample Image

Un alt obiectiv pe care l-am urmărit a fost cel de a asigura continuarea procesului de implementare, dezvoltare, monitorizare şi evaluare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în Primăria Municipiului Roman şi monitorizarea şi evaluarea sistemului de control managerial intern în unitățile din subordinea / sub coordonarea primăriei în conformitate cu cerințele Ordinului M.F.P. 946/2005.

În anul 2014 am asigurat menținerea și funcționarea Sistemului de Management al Calităţii din Primăria Municipiului Roman, conform cerinţelor referenţialului internațional, SREN ISO 9001 și armonizarea acestuia cu cerințele sistemului de control intern managerial. Echipa de auditori SRAC a confirmat, prin raportul de audit din 13.02.2014, că Sistemul de Management aplicat în primărie este funcțional, respectă declarația de politică și angajamentul primarului Municipiului Roman în domeniul calității.

Totodată a fost elaborat draft-ul chestionarului de evaluare a satisfacţiei cetăţenilor municipiului Roman cu privire la calitatea serviciilor prestate de primărie, document ce răspunde cerințelor Sistemului de Control Intern Managerial, Sistemului de Management al Calității și Strategiei Naționale Anticorupție. În prezent chestionarul este disponibil spre completare pe site-ul propriu al instituției.

 

ROMANUL - UN PLĂMÂN VERDE

 

Pe parcursul anului 2014 administraţia publică locală prin Compartimentul monitorizare mediu a pus în practică proiecte educaţionale şi activităţi care să stimuleze acţiunile de voluntariat cu caracter ecologist la nivelul municipiului şi care să formeze cetăţenii de toate vârstele în spiritul protejării mediului înconjurător. De asemenea instituţiile de învăţământ şi operatorii economici au răspuns pozitiv şi constant în sprijinirea şi realizarea diverselor activităţi ecologice iniţiate sau coordonate de Primăria Municipiului Roman.

Sample Image

Romaşcanii s-au alăturat şi în 2014 campaniei internaţionale Stinge lumina! cu prilejul Orei Pământului contribuind la reducerea consumului de energie electrica cu 1,12 MWh la nivelul Zonei Roman.

Municipalitatea şi-a reafirmat ataşamentul faţă de promovarea colectării selective şi a fost răsplătită prin recunoașterea la nivel naţional a eforturilor depuse, prin obţinerea titlului “Luptător” în cadrul ediţiei a II-a a Competiţiei naţionale Oraşul reciclării organizată de către EcoRom Ambalaje Bucureşti, un rol major în obţinerea acestui premiu jucându-l cetăţenii, care au înţeles şi aplicat colectarea selectivă a deşeurilor din gospodării.

În anul 2014, două acţiuni pe care le-am iniţiat în primul mandat de primar, desfăşurate anual în perioada martie-aprilie, au ajuns la ediţiile cu numărul cinci: Curăţenia de primăvară începe cu noi, pentru noi!, concurs local pentru încurajarea cetăţenilor să întreţină în bune condiţii spaţiile publice şi Luna pădurii – acţiune de voluntariat constând în amenajarea de plantaţii în zona Ştrand municipal Roman - dig râu Moldova, DJ 207A, Pod CFR peste râul Moldova, Digul râului Siret, aliniamente stradale, în incinta instituţiilor de învăţământ şi a părculeţelor, unde au fost plantaţi 10.000 puieţi.

Sample Image

Acţiuni de plantare au fost realizate în parteneriat cu Mix Music Evo în Parcul municipal Roman sub sloganul Artiştii spun VERDE pentru România, iar în Săptămâna Naţională a Voluntariatului, în parteneriat cu SC ODLO SRL Roman, s-a efectuat salubrizarea malului stâng al râului Moldova prin acţiunea de voluntariat a angajaţilor acestui agent economic.

Proiectul local EcoPatrula Şcolară a continuat şi în 2014, dovedindu-şi utilitatea în instruirea practică a eco-voluntarilor, care au activat la diverse evenimente organizate cu prilejul Orei Pământului, Zilei mondiale a mediului şi a Săptămânii altfel.

Romaşcanii de toate vârstele au avut prilejul în 2014 să participe la excursii de informare cu privire la stadiul investiţiilor aferente Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, proiect cofinanţat de Fondul de Dezvoltare Regională (2007-2013) şi al cărui motto este “Fii implicat! Pentru un mediu mai curat”.

Sample Image

Cu privire la spaţiile verzi modernizate în municipiu, menţionăm că florile de vară şi o parte din cele de toamnă au fost produse în Sera Primăriei, obiectiv care, prin punerea în funcţiune tot în anul 2014, a redus o parte din cheltuielile cu achiziţionarea materialului floricol. În primăvara anului 2014 s-au plantat 25.000 fire de pansele, în vară 12.000 de flori anuale, iar în toamnă 9.000 de fire de crizanteme.

De asemenea în cursul anului 2014, prin Compartimentul monitorizare mediu, s-au trimis 185 de solicitări către agenţii economici şi răspunsuri la solicitările ce ridicau diferite probleme de mediu, s-au întocmit 75 raportări către instituţii precum: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Neamţ, Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Comunitare Bucureşti şi Botoşani, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Institutul Naţional de Statistică şi s-a participat la 11 seminarii, dezbateri, mese rotunde, şedinţe tehnice care au vizat problematica de mediu.

În cursul anului 2014, prin Compartimentul Marketing Instituţional, s-a efectuat documentarea și fundamentarea oportunității aderării Municipiului Roman la Convenția Primarilor. Astfel, Municipiul Roman a aderat pe 21.11.2014 la Convenţia Primarilor, principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Pentru a traduce angajamentul politic în măsuri şi proiecte concrete, semnatarii Convenţiei Primarilor se angajează, în special, să elaboreze un inventar de referinţă al emisiilor de CO2 şi să transmită, în maximum un an de la semnare, un plan de acţiune privind energia durabilă care să descrie acţiunile și măsurile pe care aceştia planifică să le implementeze. Motivele în favoarea aderării Municipiului Roman la Convenția Primarilor au inclus, în principal, posibilitatea de a beneficia de sprijinul Uniunii Europene, inclusiv de sprijin financiar pentru proiecte ce duc la reducerea emisiilor de CO2 și posibilitatea de a beneficia de încurajarea și exemplul altor deschizători de drumuri.

 

EVENIMENTE, CULTURĂ ȘI TRADIȚII ÎN 2014

 

Administrația locală și-a menținut și în 2014 rolul de principal promotor și organizator al evenimentelor culturale, tradiționale, artistice sau sportive care definesc și particularizează latura social - culturală a "marii familii romașcane". Primăria municipiului Roman a organizat acţiuni şi evenimente în colaborare cu: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Științe ale Naturii, Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”, Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”, Clubul Copiilor Roman, Casa de Cultură a Sindicatelor Roman, Orchestra „Moldova” din Roman, Ansamblul de dansuri populare „Cununa Moldovei” din Roman, Consiliul Judeţean Neamţ, Ansamblul „Floricică de la munte” din Piatra Neamţ al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” – Neamţ, Societatea Culturală „Clepsydra”, Academia „Petru Tocănel”, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Roman Metropolitan”, precum şi cu instituţiile de cult şi unităţile de învăţământ romaşcane.

Pe lângă evenimentele culturale și de promovare a tradițiilor, a celor artistice și sportive devenite repere ale calendarului anual de evenimente organizate sau susținute de municipalitate, cronica anului 2014 le-a consemnat și pe următoarele:

Sample Image
 •   Duminica Ortodoxiei – 9 martie, organizată în Piața Roman Vodă, în cadrul Anului omagial euharistic şi al Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, în prezența a numeroși credincioși romașcani. După o slujbă de mulțumire și sfințirea icoanelor romașcanilor prezenți, preoții și credincioșii, alături de PS Episcop Ioachim Băcăuanul, s-au deplasat în procesiune spre Catedrala arhiepiscopală, prin centrul municipiului, acompaniați de cântece liturgice.
 •  

 •   Lansarea de carte: Trilogia „Sânge și carne de om”: Drama unui minister – decembrie 1989, Acvariul groazei Sibiu, decembrie 1989 și Enigma mieilor - autor Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne în Guvernul Petre Roman, organizată în Sala de ședințe a Primăriei Roman (12 martie)
 •  

 •   Conferința cu tema “Între istoria care ni se arată şi istoria care ni se ascunde” susținută de academicianul Solomon Marcus la sala de festivităţi a Colegiului Național Roman Vodă, organizată în parteneriat cu Primăria municipiului Roman, în data 27 martie 2014. La conferință au fost prezenţi numeroşi romaşcani dornici să-l asculte pe celebrul vorbitor.
 •  

  Sample Image
 •   Expoziția de fotografii în holul mare al Primăriei Roman organizată de People to People Roman, în colaborare cu Primăria, în cadrul unui proiect european care s-a desfășurat în parteneriat cu tineri din Polonia. Proiectul s-a numit „Europe of all Citizens” și a fost finanțat de Uniunea Europeană prin programul „Youth In Action” . (16 aprilie)
 •  

 •   Inaugurarea unității de producție a TRW România la Roman în prezența mai multor oficialități locale, județene și centrale, invitatul de onoare fiind Președintele României Traian Băsescu, alături de Frank Mueller – Vicepreședinte TRW Automotive și General Manager divizie OSS, Președintele Consiliului Județean Neamț Culiță Tărâță, Mihai Bodor – director general TRW Roman precum și manageri ai firmelor din municipiul Roman. La finalul manifestării oficiale a fost dezvelită o placă comemorativă și s-a tăiat panglica oficială a TRW Roman. (30 aprilie)
 •  

  Sample Image
 •   Întâlnirea conducerii administrației romașcane și a Spitalului Municipal de Urgență cu Președintele Organizației Salvați Copiii România, dl. Andi Moisescu și Președintele executiv al acestei organizații, dna. Gabriela Alexandrescu care, în cadrul unei conferințe de presă, au prezentat donația cu aparatură medicală necesară pentru prevenirea mortalității infantile acordată de Organizația Salvați Copiii România Secțiilor de Neonatologie și Pediatrie ale Spitalului Municipal de Urgență Roman, în cadrul proiectului “Fiecare Copil Contează” . Aparatura donată a fost în valoare de aproximativ 15.000 de Euro. (2 iulie)
 •  

 •   Festivalul intercultural de artă stradală la Roman, în cadrul proiectului «RE:mapping» organizat de Asociaţia Quantic în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman, Centrul „Delfinul”, Pointless Crew, Asociaţia BorderGate Torino în colaborare cu SAMO Torino, Urban Collectors și Sweet Damage Crew, ce promovează arta stradală ca formă de dialog intercultural și care a revitalizat spaţiile publice ale Municipiului Roman, realizând lucrări de mari dimensiuni de pictură murală la Centrul „Delfinul” și la Sala de sport din cartierul Nicolae Bălcescu de pe strada Tinosului (1–8 iulie)
 •  

  Sample Image
 •   Campionatul Național de Minifotbal la Roman , organizat de Federaţia de Minifotbal din România în colaborare cu Primăria municipiului Roman, Öz-ER Golden şi Liceul cu Program Sportiv, cu participarea celor mai bune 20 de echipe din totalul de 3.000 de echipe înscrise, din 47 de orașe, afiliate la Federația Română de Mini-fotbal și încheiat cu victoria echipei din Ploiești – „PLOIEȘTI 2010”. Din faza sferturilor de finală, meciurile au fost transmise, în direct, de ProTV și SPORT.RO. (3–6 iulie)
 •  

 •   Turneul muzical Mix Music Evo ”Vara asta este Zu” organizat în centrul municipiului - în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman - unde au concertat Deepcentral, What’s Up, Andreea Bălan, Keo & Skizzo Skillz, Crush & Alexandra Ungureanu, Nicole Cherry, Marius Gavrilă & DJ Jungle, Matteo şi Emilia Tudor. Evenimentele din cadrul turneului au fost prezentate de Daniel Buzdugan şi Mihai Morar. În Piața Roman Vodă, romașcanii au putut consuma preparate servite la standurile agenților economici cooptați să însoțească turneul iar de jur împrejurul fântânii arteziene, pe stradă, au fost montate utilaje de distracție, pentru cei mari și pentru cei mici (4–6 iulie)
 •  

 •   Colocviul “Istoria trăită – Români refugiaţi din Basarabia” - organizat la Muzeul de Istorie din Roman în colaborare cu Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria Municipiului Roman, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Asociaţia pentru Antropologie Urbană, filiala Roman (25 iulie)
 •  

 •   Ședinţa extraordinară a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă ce a avut loc la Sala de Consiliu a Primăriei Roman în data de 24 iulie, pentru a invoca trecerea a şase ani de la inundaţiile din 2008, patru ani de la inundaţiile din 2010 şi doi ani de la finalizarea digului de protecţie de pe râul Siret. La finalul şedinţei, au fost acordate diplome de recunoştinţă reprezentanţilor tuturor instituţiilor şi societăţilor implicate, pentru solidaritatea de care au dat dovadă în acele momente critice.
 •  

  Sample Image
 •   Trofeul internațional Roman Vodă Muşat la handbal feminin, aflat la ediţia a VII-a care a reunit echipele ZORK Jagodina (Serbia), CSM Slobozia, Măgura Cisnădie și H.C.M. Roman care a şi câştigat trofeul (15 – 16 august)
 •  

 •   Festivalul internațional de folclor "Ceahlăul" - ediţia a XVII-a s-a desfășurat la Roman în data de 6 august fiind organizat, în parteneriat, de Consiliul Judeţean Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț și de Primăria municipiului Roman. În centrul municipiului a avut loc parada ansamblurilor populare iar programul artistic a fost prezentat de cele nouă formaţii participante din Spania, Croaţia, Polonia, Ucraina şi România.
 •  

 •   ”Călătorie la 1900” – împreună sprijinim restaurarea Castelului Miclăușeni – eveniment organizat la Miclăușeni, în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman (6–7 septembrie)
 •  

  Sample Image
 •   Deschiderea noului an școlar 2014–2015 - ocazie cu care administrația publică locală a inițiat campania ”Te ajut să înveți”, care a avut ca obiectiv sprijinirea cu rechizite, respectiv 130 de ghiozdane complet echipate pentru copiii cu situații materiale dificile, ca o mână de ajutor întinsă cât mai multor elevi care doresc să învețe (15 septembrie)
 •  

 •   Festivitatea de inaugurare a obiectivului ”Centrala Hidroenergetică Roman 1” pe râul Moldova, investiţie majoră ce asigură iluminatul public-stradal precum şi iluminatul instituţiilor publice – eveniment la care au participat oficialități locale, județene și de la nivel național, constructori și proiectanți, reprezentanți ai E-ON Distribuție și de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei precum și reprezentanți ai cultelor și ai comunității locale (24 septembrie)
 •  

 •   Zilele Colegiului Național ”Roman Vodă - 142 de ani de la înființare, manifestare la care a participat și conducerea administrației publice locale, prilej cu care au avut loc diverse activități și simpozioane precum și lansarea cărții ”Din amintirile unei octogenare” a dnei. Natalia Rusu (29 – 30 septembrie)
 •  

 •   Întâlnirea cu administrația locală romașcană a oaspeților din instituții de învățământ din Spania, Anglia, Franţa, Suedia, Polonia, Austria, Turcia, Italia şi România, parteneri cu Colegiul Tehnic “Danubiana” într-un proiect intitulat “Science around us, along history”, în cadrul Programului de Învăţare pe Toată Durata Vieţii finanţat cu sprijinul Comisiei Europene (7 octombrie)
 •  

 •   Training-ul de informare ”ÎMPREUNĂ ÎN EUROPA - accesare de fonduri europene, derularea acestora și punerea în aplicare” organizat, în parteneriat, de Primăria Municipiului Roman, Filiala „Ion Vatamanu” Roman a Asociației culturale ”Pro Basarabia și Bucovina” și Colegiul Național ”Roman Vodă” cu invitați din Chișinău, orașul Căușeni și din orașul înfrățit Ștefan Vodă, Republica Moldova (10 - 12 octombrie)
 •  

 •   Inaugurarea noului sediu al secţiei de Boli Infecţioase și recepţia lucrărilor de termoizolare de la Secția Pediatrie în prezența Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamț Culiță Tărâță, alături de conducerea Spitalului Municipal Roman (20 octombrie)

   

 •   Vizita la sediul Primăriei Municipiului Roman și primirea elevilor și profesorilor din Grecia, Croația, Portugalia, Spania, Letonia și Suedia, parteneri cu Școala gimnazială ”Mihai Eminescu” Roman, în cadrul proiectului de tip Erasmus plus “Accepto – acceptă-te pe tine și pe ceilalți” - proiect dedicat consilierii psihologice a copiilor (28 octombrie)
 •  

 •   Zilele Școlii Gimnaziale ”Vasile Alecsandri” - 182 de ani de la înfiinţare – manifestare desfășurată la Casa de Cultură, care a reunit elevi, profesori şi părinţi și la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor şi ai instituţiilor partenere ale şcolii: primarul și viceprimarul Municipiului Roman, inspectorul şcolar general Viorel Stan, reprezentanți ai Asociaţiei Învăţătorilor din Neamţ şi directori ai celorlalte unităţi şcolare din municipiu. (31 octombrie)
 •  

 •   Zilele Colegiului Tehnic “Danubiana” – ce a aniversat 40 de ani de la înființarea liceului și 75 de ani de când funcționează ca instituție de învățământ în data de 4 noiembrie
 •  

  Sample Image
 •   Turul III Cupa Cupelor EHF H.C.M. Roman - Skuru IK Suedia - ambele meciuri, tur şi retur, desfășurându-se la Roman, echipa noastră calificându-se pentru faza optimilor de finală (15–16 noiembrie)
 •  

 •   Vernisajul expoziţiei de pictură a artistului plastic şi restauratorului de origine armeană Mircea Răsvan Ciacâru, membru al Uniunii Artiştilor Plastici-filiala Neamţ, care a avut loc la sediul Bibliotecii Municipale “George Radu Melidon” și s-a realizat în colaborare cu Primăria Municipiului Roman, Filiala Roman a Uniunii Armenilor din România, Filiala Neamţ a Uniunii Artiştilor Plastici din România şi Societatea Culturală “Clepsydra”. La eveniment au participat criticul de artă Lucian Strochi, doctorul Emanuel Nazaretian, preşedintele Filialei Roman a Uniunii Armenilor din România, primarul Municipiului Roman, scriitorul Gheorghe Andrei Neagu, oameni de cultură şi iubitori de artă. (19 noiembrie)
 •  

 •   Cinema-edu - proiect de educație cinematografică care a fost organizat în perioada 25–27 noiembrie de Asociaţia Culturală Macondo în colaborare cu Primăria Municipiului Roman și Colegiul Național ”Roman-Vodă”, în cadrul căruia liceenii împreună cu profesorii lor au fost invitați să urmărească gratuit trei filme de artă, pe marginea cărora au susţinut discuţii şi dezbateri, pe baza temelor cinematografice abordate, împreună cu invitații speciali
 •  

 •   Concursul naţional de caricatură, grafică şi portretistică “Sub lupă” – ediţia a III-a – organizat de pictorul Cristinel Ionel Prisacaru de la Clubul Copiilor Roman, în colaborare cu Primăria Municipiului Roman, fiind expuse publicului 100 de lucrări realizate de elevi, ce au reprezentat, într-o manieră personală, personalităţi ale vieţii publice (27 noiembrie)
 •  

 •   Expoziția colecţiei Muzeului etnografic „Lada cu zestre” în holul Primăriei Roman, realizată de către Iustin Lehonschi, elev al Liceului Episcop Melchisedec Roman, cu sprijinul conducerii administrației romașcane, având ca tematică „Tradițiile și portul popular românesc”. Expoziția a fost inaugurată cu prilejul Zilei Naționale a României și a fost deschisă publicului pe tot parcursul lunii decembrie 2014
 •  

 •   Sfinţirea Troiţei dedicată martirilor regimului comunist , în memoria victimelor luptei anticomuniste, a fost oficiată în data de 10 decembrie de către PS Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR) – filiala Roman, în colaborare cu Colegiul Naţional “Roman-Vodă” şi Primăria Municipiului Roman, la iniţiativa romaşcanilor Georgeta-Florentina, Radu-Ioan şi Șerban Ursu. La manifestare au participat Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ Dan Manoliu, Primarul Municipiului Roman, Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România Octav Bjoza, Comenduirea Garnizoanei Roman alături de numeroși romașcani. Evenimentul a fost urmat de un simpozion dedicat aniversării a 25 de ani de la căderea regimului comunist în România desfășurat în aula CNRV Roman
 •  

  Sample Image
 •   Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Roman Metropolitan” – ediția a V-a, care a reunit tradiţiile de Crăciun şi de Anul Nou din municipiu şi zonele rurale învecinate și a inclus o paradă de măști și costume tradiționale, cu participarea formațiilor din municipiu și comunele învecinate, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan, precum și cu participarea Ansamblului folcloric ”Floricică de la munte” al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, spectatorii putând admira obiceiuri tradiţionale de iarnă: Colindul, Steaua, Pluguşorul, Capra, Ursul, Căiuţii, Sorcova. (30 decembrie)
 •  

 •   Revelion 2015 – spectacol de muzică uşoară şi populară şi foc de artificii, cu participarea interpreților Cristian Prăjescu, Mihaela Cipriana Balașca, Ștefan Enășel, trupa ”Hora”, formația ”Vița de Vie” și interpreții de muzică populară: Nicolae Glib și Olga Ciolacu din Republica Moldova. Romaşcanii au sărbătorit la trecerea dintre ani cu şampanie şi bucate tradiţionale româneşti oferite de administrația publică locală romaşcană
 •  

  Sample Image
 •   Zilele Municipiului Roman - 15 mai - 22mai - aflate în 2014 la cea de a cincea ediţie, au reprezentat, ca întotdeauna, o dovadă a conectării ”marii familii romaşcane” la emoțiile și trăirile specifice unei sărbători deosebite. Reamintim câteva dintre evenimentele care au însoțit bucuria sărbătorii acelor zile:

- Sfințirea troiței de la Biserica Sfinții Voievozi ”Mihail și Gavril”

- Seara Sergiu Celibidache cu momente artistice muzicale susţinute de elevi şi profesori ai Şcolii de Artă Sergiu Celibidache Roman și Orchestra de cameră și corul Schola Cantorum Mușatină ale Academiei Petru Tocănel

- Demonstrația de îndemânare cu karturi susținută de Clubul Copiilor

- Seara de folclor, ai cărei invitați speciali au fost Irina Loghin și Petrică Mâțu Stoian

- Spectacolul de talente locale

Sample Image

- Spectacolul de muzică ușoară susținut de invitații speciali Pepe & Band și Formația Proconsul

- Gala Excelenței în Educație - Festivitatea de premiere a elevilor şi profesorilor coordonatori care au obţinut rezultate meritorii la faza finală a olimpiadelor şi concursurilor naţionale şi internaţionale

- Gala Excelenței Romașcane, cu premierea romașcanilor cu cele mai deosebite realizări în anul 2014, în cadrul a 10 secțiuni: Seniori ai excelenței, Culte, Cultură, Învățământ, Sănătate, Administrație Publică, Social, Mediul de afaceri, Mass media, Sport.

- Spectacolul "Veselia nu-i în criză" al Teatrului de Revistă "Constantin Tănase".

Pentru o informare cât mai promptă a cetățenilor cu privire la activitățile, evenimentele și deciziile administrației publice locale, în luna decembrie 2014 a fost lansată în rețeaua de socializare Facebook, pagina oficială a instituției romașcane - Primăria Municipiului Roman. Totodată Biroul Organizare Evenimente Speciale a imortalizat în imagini evenimentele desfășurate de-a lungul anului 2014 și a asigurat arhivarea foto a manifestărilor.

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE DE COLABORARE ÎN ANUL 2014

 

Animată de deschiderea autorităţilor Republicii Moldova faţă de Uniunea Europeană, administraţia locală romaşcană şi-a intensificat în anul 2014 relaţiile de colaborare cu oraşul înfrăţit Ștefan Vodă, fiind concretizate mai multe proiecte.

Sample Image

Cu prilejul Simpozionului Internațional ,,Basarabia pământ românesc”

ed. a VI-a, în perioada 26–29 martie, Romanul a primit vizita unei delegații a Liceului ”Ștefan Vodă” din orașul cu acelaşi nume din Republica Moldova. Delegația de cadre didactice a fost condusă de directorul Liceului Teoretic ”Ștefan Vodă” - profesorul de istorie Elena Cornițel, directorul adjunct - profesor de limba română Natalia Ștefan și domnul Ion Ștefan - funcționar public în cadrul administrației Ștefan Vodă. În sala de ședințe a Primăriei Roman am purtat discuții despre situațiile politice, economice și din învățământ existente în Republica Moldova şi am oferit, din partea administrației publice romașcane, câte o mapă de prezentare și mai multe obiecte cu imagini din municipiul Roman, elevii moldoveni primind câte un suvenir. Pe parcursul şederii, delegația din orașul înfrățit Ștefan Vodă a vizitat atât obiective din municipiul Roman cât și obiective istorice din județul Neamț.

Cu ocazia Zilelor Raionului Ștefan Vodă, în perioada 22–25 mai o delegației condusă de Președintele Filialei ,,ION VATAMANU” din Roman a vizitat orașul înfrățit Ștefan Vodă din Republica Moldova. Elevii şi profesorii romaşcani au fost oaspeții Liceului ”Ștefan Vodă” în cadrul proiectului «Acasă la Ștefan Vodă»

, oferind posibilitatea tinerilor să se cunoască şi să construiască un pod de suflet între fraţi. Romaşcanii au fost primiţi de primarul oraşului Ștefan Vodă dl. Popa Vladimir Ion, de vicepreşedintele Consiliului Raional - Nicolae Orlov şi de coordonatoarea departamentului pentru cultură şi învăţământ - Emilia Tincu, care au subliniat rolul pozitiv al acestor parteneriate. Programul şederii în Basarabia a mai cuprins vizite la câteva obiective turistice din zonă şi vizitarea oraşului Chişinău, capitala Republicii Moldova.

Însufleţiţi de idealul aderării fraţilor de peste Prut la “familia Uniunii Europene” am asigurat vizita unei delegației mixte din Republica Moldova, formată din oficialități din orașele Chișinău, Căușeni și Ștefan Vodă, la Trainingul de Informare ”Împreună în Europa - accesare de fonduri europene, derularea acestora și punerea în aplicare” ce s-a desfășurat la Sala de ședințe a Primăriei Roman în perioada 10–12 octombrie. La manifestare au participat și reprezentați ai administrației romașcane, ai instituțiilor școlare și ONG-urilor din Roman. Cu acest prilej s-au prezentat etapele pentru întocmirea proiectelor cu finanțare din fonduri europene și pentru accesarea programelor cu finanțare europeană. La final, delegația din Republica Moldova a vizitat obiectivele din municipiul Roman realizate cu fonduri europene.

Nutrim speranţa ca eforturile comune ale celor două administraţii locale înfrăţite să fie cărămizi durabile la temelia realizării visului de veacuri al unirii, ce animă românii de pe cele două maluri ale Prutului, şi să fie calea durabilă pentru dezvoltarea în cadrul Uniunii Europene.

În spiritul însușirii valorilor europene, municipiul Roman a participat la un Proiect Erasmus+ ”Key Action 1 - Learning Mobility of Individuals - Youth Mobility”, intitulat ”Eurolys Teaches - Citizenship and Legality”, la care a fost invitată și o delegație din Roman ce a cuprins elevi din școlile romașcane și un profesor coordonator. Această acţiune a avut loc la Rivoli (Torino) și Col del Lys – Italia, în perioada 1– 9 septembrie 2014. Manifestarea a constat în schimburi culturale între tineri din diferite țări europene, în spiritul cetățeniei active, a învățării valorilor din trecut care pot fi utile viitoarei Europe precum și cunoașterea drepturilor pe care le avem în Uniunea Europeană.

În perioada 17 – 18 mai 2014, la invitația domnului Mihail Simashkevici, primarul orașului Kamianets Podilskyi – Ucraina, oraș înfrățit cu municipiul Roman, o delegație condusă de viceprimarul municipiului Roman, domnul Lucian Micu, a participat la manifestările cultural-artistice organizate cu prilejul Zilelor orașului Kamianets Podilskyi.

În contextul conflictelor din Ucraina, în luna septembrie 2014, autoritățile administrației locale din orașul Kamianets Podilskyi au cerut sprijin autorităţilor locale romașcane solicitând ajutor umanitar pentru a-i sprijini pe cetățenii din zona de conflict și pe familiile refugiaților care sosesc în Kamianets Podilskyi din zona ocupată din Donețk și din estul Ucrainei. Drept urmare, Primăria municipiului Roman a lansat o campanie umanitară, îndemnându-i pe romaşcani să fie alături de locuitorii din Kamianets Podilskyi. Până în luna ianuarie 2015, populația romașcană s-a mobilizat în mod remarcabil, la punctele de colectare din Piaţa “Roman-Vodă” şi din Piaţa Centrală fiind colectate haine şi încălţăminte pentru anotimpul rece, pături și lenjerii de pat, precum și alte ajutoare umanitare care au fost ambalate în 80 de saci, cântărind aproximativ 3.500 kg.

Sample Image

Un simbol de colaborare în marea familie europeană l-a constituit inaugurarea pe 4 martie 2014 a Centrului ,,Delfinul” la Roman, pentru copii cu autism – proiect dezvoltat de Fundația BETANIA, Centrul Delfinul din Bacău, Primăria Municipiului Roman și susținut de Excelența Sa domnul Matthijs Van Bonzel, Ambasadorului Olandei la București. Cu acest prilej, la sediul primăriei Roman, în cadrul unei întâlniri de lucru am făcut câteva propuneri de colaborare cu administrații din Olanda și am prezentat câteva dintre proiectele locale în care s-ar putea implica autoritățile olandeze.

În septembrie 2014 în spiritul dezvoltării şi asigurării continuităţii proiectelor cu caracter social am purtat discuţii cu reprezentanții Asociației Norvegian Church Aid din Regatul Norvegiei și ai Fundației Pacea din Roman, pentru sprijinirea acţiunilor de ajutorare a semenilor noştri din strada Fabricii şi pentru anul 2015, care s-au și materializat.

Ne bucurăm că pe parcursul anului 2014 am avut ocazia de a ne manifesta deschiderea şi de a ne exprima prietenia în spiritul valorilor europene faţă de cetăţenii oraşelor înfrăţite cu Municipiul Roman, fiindu-le alături la evenimentele importante ale vieţii comunităţilor prietene.

 

PREMII NAŢIONALE ÎN 2014

 

Municipiul Roman s-a remarcat în cursul anului 2014 şi prin premiile dobândite la nivel naţional, în cadrul unor competiţii sau gale de prestigiu, care au încununat eforturile depuse de echipa administrativă pentru activitatea de protecţie a mediului înconjurător sau pentru calitatea actului administrativ.

Asociaţia Eco-Rom Ambalaje a desemnat în data de 17 septembrie 2014 câştigătorii campaniei Oraşul reciclării 2014, competiție ce s-a adresat primăriilor de municipiu și a fost organizată de Eco-Rom Ambalaje, sub patronajul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014.

32 de municipalități, în care Eco-Rom Ambalaje susţine dezvoltarea serviciilor de colectare separată, au răspuns pozitiv chemării la luptă, iar Romanul a reuşit să fie şi anul acesta, unul dintre oraşele care acordă o mare importanţă curăţeniei.

Sample Image

În cadrul competiției "Oraşul reciclării", municipiul Roman a cucerit titlul de ”LUPTĂTOR” și s-a făcut remarcat pentru cele mai multe deșeuri de ambalaje colectate separat per locuitor, în jumătate de an fiind colectate selectiv peste 120.000 de kilograme de deşeuri, raportat la o populaţie de 47.000 de locuitori.

Criteriile care au stat la baza evaluării au fost: calitatea serviciilor de colectare separată (însemnând accesul populaţiei la containerele colorate, aspectul acestora şi corectitudinea depunerii separate a deşeurilor în fiecare container), cantitatea de deşeuri colectate şi acţiunile de conştientizare şi mobilizare a populaţiei pentru a separa deşeurile.

În data de 20 noiembrie 2014 a avut loc la Poiana Brașov cel mai important eveniment al anului din administrația publică: cea de-a X-a ediție a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveniment organizat de Portalul naţional de Administraţie publică www.Administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii.

Sample Image

În cadrul Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro au fost premiați cei mai merituoși reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, care s-au evidenţiat în anul 2014 prin cele mai bune rezultate din administraţia publică locală din România, ilustrând eforturile care se fac pentru dezvoltarea acestui sistem, iniţiativele pozitive ale specialiştilor, precum şi proiectele importante pe care reprezentanţii administraţiei locale şi centrale le-au susţinut. Au participat peste 100 de persoane, lideri din administrația publică centrală și locală, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

În cadrul Galei, Primăriei municipiului Roman i s-a acordat ”Premiul de excelenţă pentru activitatea în Primării” pentru unul din cele mai curajoase proiecte ale unei administraţii locale: ”Microhidrocentrala pe râul Moldova”.

 

Mulţumesc tuturor celor care au sprijinit activitățile și proiectele iniţiate, instituţiilor care ne-au oferit sprijin și cetățenilor care ne-au sesizat neajunsurile sau care au venit cu propuneri constructive.

Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească Romanul şi romaşcanii !