Realizări în anul 2012

 

 

În primul rând doresc să le mulţumesc romaşcanilor pentru că mi-au încredinţat pentru încă 4 ani conducerea destinului urbei muşatine şi pentru că au reconfirmat că faptele, nu vorbele sunt cele care pot schimba în mai bine casa noastră Romanul. Împreună vom contribui la cea de-a doua schimbare la faţă a Romanului prin finalizarea unor proiecte începute în mandatul anterior precum şi prin demararea altora noi, cu impact major pentru mai binele cetăţenilor.

Anul 2012, chiar dacă a marcat şi cel de-al patrulea an al crizei economice, pentru Roman a fost anul celor mai mari investiţii gestionate de municipalitate după 1989, marcând finalizarea unei mari părţi din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană precum şi startul celui mai ambiţios proiect - Microhidrocentrala pe râul Moldova.

Bugetul general consolidat al municipiului pentru 2012 s-a ridicat la 163.648.000 lei, însă un sprijin deosebit de important pentru derularea principalelor investiţii l-a constituit împrumutul de 14.114.000 lei, care şi pentru anii următori ne va asigura o pârghie eficientă în realizarea unor proiecte necesare cetăţii muşatine.

Colaborarea cu Consiliul Local a fost mai puţin tensionată decât în anul anterior, existând o mai mare disponibilitate de cooperare între consiliu şi primar pentru a promova sau pune în practică proiecte de hotărâri vitale pentru dezvoltarea comunităţii în care trăim. 155 de proiecte de hotărâri au fost propuse de şeful executivului local, iar alte 6 de către consilierii locali.

O preocupare deosebită a administraţiei locale în anul 2012 s-a îndreptat spre îmbunătăţirea şi profesionalizarea aparatului administrativ, pentru a creşte calitatea serviciilor oferite cetăţenilor. Am păstrat o relaţie apropiată cu romaşcanii în anul 2012 fiind rezolvate problemele ridicate de peste 2000 de persoane dintre care o parte au primit lămuriri, clarificări sau soluţii pe loc iar altele au fost îndrumate către directorii din primărie pentru consultaţii sau către alte instituţii cu competenţă în soluţionarea problemelor ridicate. Alte 573 de persoane au fost înscrise în audienţe, pentru acestea pregătindu-se materialele în funcţie de problemele specificate în fişele de înscriere în audienţe (la Primarul municipiului - 247 persoane, la viceprimar - 181 persoane şi la secretarul instituţiei - 25 de persoane).

Chiar dacă anul ce urmează - 2013 - din perspectivă economică va fi un an foarte greu pentru Roman, ar putea aduce startul pentru modernizarea Ştrandului Municipal, modernizarea reţelei de apă şi canal, dar şi a staţiei de epurare, finalizarea Pietonalului Ştefan cel Mare, a Ocolitoarei Roman Est.

Avem încredere că eforturile depuse şi discuţiile ample din acest an pentru dezvoltarea unei investiţii ce ar putea crea 1.500 de noi locuri de muncă la Roman, se vor concretiza în începerea lucrărilor. Investiţia ar susţine şi mai mult atuurile cetăţii noastre ca "inimă a Moldovei", loc pe unde şi de unde se poate ajunge foarte uşor în toate zonele regiunii noastre istorice.

În cele ce urmează doresc să vă prezint câteva dintre activităţile şi investiţiile care au marcat viaţa familiei romaşcane în 2012.

Investiţiile majore  - "motorul schimbării la faţă" a Romanului

În anul 2012, Direcţia Tehnică a avut ca principală sarcină coordonarea celui mai mare volum de investiţii publice de după 1990. 2012 a fost anul în care s-a efectuat cea mai mare parte a lucrărilor din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană precum şi anul începerii unei alte investiţii de mare valoare dar şi complexitate - Microhidrocentrala pe râul Moldova.

Prin intermediul Serviciului de Investiţii şi Lucrări Publice s-a coordonat şi controlat majoritatea lucrărilor de investiţii prevăzute în buget. În perioada raportată principalele lucrări au fost:

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman, investiţie ce a fost, de altfel, cea mai mare ca volum de lucrări dintre toate cele desfăşurate în anul 2012, a necesitat, pentru a avea un control strict asupra lucrărilor având în vedere diversitatea acestora, desfăşurarea lucrărilor pe 4 loturi cu executanţi diferiţi, astfel:

- Lot 1 - Scuar Hotel Roman - S.C. BACOR PRODCOM SRL în asociere cu S.C. ROM  URBAN SRL  Roman;

- Lot 2 - Pietonal Ştefan cel Mare tronsoanele I şi IV - S.C. MODERN CONSTRUCT  SRL Roman, în asociere cu S.C. CONTACT STEEL SRL, S.C. STRUD CONSTRUCT  SRL şi S.C. PETRINA CONSTRUCT SRL;

- Lot 3 - Reabilitare străzi - S.C. IMROM S.A. în asociere cu S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL şi S.C. VLANDA COMPANY SRL;

- Lot 4 - Reabilitare străzi - S.C. DARCONS SRL în asociere cu S.C. VALDUS SRL şi  S.C. HIDROTERM S.A.

 Lucrările au fost finalizate la lotul 1 - Scuar Hotel Roman şi la Pietonal Ştefan cel Mare tronsoanele I şi IV şi s-a realizat peste 90% la loturile 3 şi 4 - Reabilitare străzi.

S-au reabilitat - carosabil si trotuare - 25 de străzi: Costache Negri, Dumbrava Roşie, Mihail Kogălniceanu, Dobrogeanu Gherea, Dr. Felix, Unirii, Oituz, Libertăţii, Fd. Duzilor, Ştefan cel Mare, 1 Mai, Smârdan, Petru Aron, Elena Doamna, Griviţei, Vasile Lupu, Vasile Alecsandri, Ion Ionescu de la Brad, Bradului, Vlad Ţepeş, Principatele Unite, Sucedava, Alexandru cel Bun, Traian, Trandafirilor, iar pe alte 5 străzi: Panaite Donici, Bucegi, Stejarilor, Decebal şi Cuza Vodă principalele etape au fost executate finalizarea lor urmând a se realiza în prima parte a anului 2013.

Pentru lucrările executate s-au cheltuit următoarele sume: 941.000 lei la Scuar Hotel, 2,06 milioane lei la Pietonalul Ştefan cel Mare, 10,02 milioane lei pentru lotul 3-Străzi si 8,76 milioane lei pentru lotul 4-Străzi.

În cadrul Direcţiei de Urbanism, în urma modernizării străzii Ştefan cel Mare, s-au realizat proiecte, programe şi studii incluse în strategia generală de dezvoltare a municipiului, accentul punându-se în anul 2012 pe reabilitarea zonei istorice a străzii Ştefan cel Mare ( PUZ finalizat, studii de amplasament pentru locuinţe accesibile, platforme gospodăreşti, alte dotări şi proiecte de amenajare interioară pentru imobile ale Consiliului local.

Administraţia locală a căutat soluţii şi resursele financiare necesare pentru a moderniza sau extinde reţeaua de apă-canal a municipiului, în 2012 fiind derulate 2 programe pe această direcţie.

În zona în care s-au efectuat lucrările din cadrul PIDU, s-a finanţat din bugetul local un alt proiect numit PIDU complementar - Reabilitare reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră, întrucât acest gen de reabilitări nu erau eligibile din fonduri europene. Lucrările au avut drept antreprenor general SC VLANDA COMPANY SRL Roman, căreia i s-a achitat pentru lucrările efectuate în 2012 suma de aprox. 2,4 milioane de lei.

Extinderea reţelelor de apă şi a reţelelor de canalizare reprezintă un program multianual derulat în colaborare cu Administraţia Fondului de Mediu, care achită 75% din costuri, şi care la final va asigura apa potabilă pe absolut toate străzile din cartierul Nicolae Bălcescu precum şi apa potabilă şi canalizarea în ansamblul Islazului - Primăverii, valoarea sa ridicându-se la 2,74 milioane lei. În anul 2012 s-au efectuat lucrări de peste 500.000 lei constând în peste 4.000 m conductă de distribuţie apă şi peste 1.200 m branşamente pe străzile: Mărului, Mihai Viteazu, Primăverii şi Islazului. Lucrările au fost executate de SC HIDROTERM SA Roman.

A doua mare investiţie începută in municipiul Roman în 2012 şi care va fi finalizată în 2014 este Microhidrocentrala pe râul Moldova. Investiţia este finanţată cu bani europeni iar la finalizare va asigura necesarul de energie electrică pentru iluminatul public şi pentru alimentarea instituţiilor de învăţământ. În  plus va crea o acumulare de apă în lungime de aproximativ 800 m, ce va constitui o bază de agrement acvatic atât de necesară municipiului nostru.

Lucrarea a fost adjudecată de SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA Iaşi cu suma de 22,2 milioane lei. În 2012 s-au executat lucrări de excavaţii, devierea râului Moldova, betonări cuve turbine, deznisipator şi baraj stăvilar pentru care s-au achitat aproape 5 milioane de lei.

O altă investiţie majoră a anului 2012 a constat in începerea renovării, consolidării şi modernizării sediului Bibliotecii Municipale - clădire aflată pe Lista monumentelor istorice sub denumirea de Casa Ioachim (NT-II-m-B-10694), imobil care, în pofida prestanţei arhitecturale indiscutabile, se afla într-un stadiu avansat de degradare: acoperişuri deteriorate, instalaţii electrice şi de termoizolare depăşite, lipsa canalizării şi, nu în ultimul rând, riscul seismic. Astfel, la începutul anului 2012, într-un timp foarte scurt (20 februarie - 20 aprilie), fondul de carte al bibliotecii a fost ambalat, mutat şi reaşezat în sediul provizoriu pus la dispoziţie de Primăria Roman (str. Smirodava nr. 28).

 Lucrările pentru reparaţia capitală a Bibliotecii Municipale "George Radu Melidon" au fost câştigate de asocierea SC CONBAS SRL Roman şi SC IMSAT NEAMT SRL pentru suma de 3,96 milioane lei.

 În anul 2012, s-au executat consolidări ale fundaţiei corpului principal-C1, desfaceri pereţi, tavane, pardoseli corp C3, cămăşuieli corp C3, pentru care s-au plătit 460.000 lei.

Pentru administraţia locală preocupările vizând modernizarea şi întreţinerea infrastructurii rutiere s-au concretizat prin finalizarea unor proiecte finanţate din resurse proprii.

Astfel, în 2012 s-au finalizat lucrările de modernizare a sistemului rutier pe strada Progresului. Contractul a fost adjudecat de S.C. STAR PREST SRL Roman plătindu-se la final suma de 1,14 milioane lei şi a constat în executarea de reţele edilitare (canal colector ape menajere şi pluviale cu diametrul de 250 mm în lungime de 188 m şi conductă de apă de diametrul 110 mm în lungime de 179 m) şi sistem rutier nou în lungime de 570 m, cu o suprafaţă totală de 4.300 mp încadrat pe ambele părţi cu 1.026 mp trotuare.

Tot în anul 2012 s-au finalizat lucrările de pe strada Eremia Grigorescu executate de S.C. DARCONS SRL Roman, cu o valoare decontată de 1,38 milioane lei. S-au realizat: un sistem rutier nou pe o lungime de 616 m, în suprafaţă de 4545 mp, încadrat de 1118 mp de trotuare şi spaţiu verde, 566 m conductă pentru alimentare cu apă cu diametrul de 110 mm, 552 m canalizare menajeră şi pluvială cu diametrul 250 mm. 

Reabilitarea străzii Viitorului a constat în înlocuirea a 1.309 m de bordură şi reabilitarea a 3826 mp de carosabil şi a 1228 mp de trotuare. Lucrările au fost executate de SC OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL Roman, cu valoarea de 483,3 mii lei.                                                                           

Pentru întreţinerea străzilor s-au efectuat plombări sau covoare asfaltice de mici dimensiuni pe aproape toate străzile municipiului. Executantul acestor lucrări, pentru care s-au plătit 1,9 milioane lei, a fost S.C. STAR PREST SRL Roman.

Consolidarea blocului nr. 3 strada Nicolae Titulescu - blocul cu bulină a continuat şi în anul 2012. Investiţia a început în 2009 şi a avut drept antreprenor general pe S.C. ROMCONSTRUCT SRL Ploieşti. Contractul cu acesta a fost reziliat iar, în urma unei licitaţii, restul lucrărilor de executat au fost adjudecate de SC ROMCONSTRUCTOR SA Bacău. În anul 2012, s-au decontat acestuia 670,6 mii lei pentru lucrările efectuate până în prezent, finanţarea provenind de la MDRT. Estimăm ca până la jumătatea anului 2013 să fie posibilă revenirea proprietarilor în cele 44 de apartamente ale blocului.

O veste bună a anului 2012 a fost finalizarea blocului de locuinţe sociale din Aleea Revoluţiei nr.11 . Obiectivul a constat în construirea de două scări de bloc a câte 20 apartamente fiecare. Lucrările au început în 2009 şi au fost finalizate în trimestrul al II-lea din anul 2012, realizându-se totodată şi branşarea lui la utilităţi (apă/canal, energie electrică, gaze naturale). Lucrările au fost executate la investiţia de bază de către  S.C. CONSIZO-SERV SRL Bacău, iar suma achitată (4,3 milioane lei) a fost acoperită în proporţie de 80%  de către MDRT şi 20% din bugetul local. Utilităţile şi sistematizarea verticală au fost suportate integral din bugetul local. Precizez aici că 20 de familii au intrat în casă nouă la începutul lunii decembrie 2012, în urma repartizării locuinţelor rezultate din această investiţie şi alte 20 de familii au primit cheile unei locuinţe aici în luna martie a anului 2013.

De asemenea, la începutul lunii mai 2012 au fost înmânate mai multor familii de tineri cheile celor 60 de apartamente de la cele 3 blocuri ANL din zona Vasile Lupu. După primii patru ani de mandat am reuşit să asiguram 160 de locuinţe pentru tineri, respectiv 8 blocuri noi de tip ANL, fiind cea mai bună performanţă în aceasta direcţie a unei administraţii romaşcane după anul 1989.

Astfel, a fost necesară şi sistematizarea verticală in zonele ANL III (aleea Vasile Lupu) şi la locuinţele sociale din Aleea Revoluţiei. Antreprenorul general al acestor lucrări a fost S.C. VALDUS SRL Roman. Primul obiectiv a constat în realizarea unei suprafeţe carosabile şi parcări de 1310 mp, mărginită de 290 mp de trotuare. Lucrarea a costat aprox. 138,6 mii lei. Această investiţie este destinată satisfacerii nevoii de circulaţie în zona blocurilor de locuinţe ANL III din aleea Vasile Lupu. Similar, în zona celor 2 blocuri de locuinţe sociale situate în Aleea Revoluţiei s-au făcut 1.242 mp de carosabil şi parcare, cu 217 mp de trotuare, lucrări ce au costat aprox. 134,4 mii lei.

O altă prioritate investiţională pentru municipalitate a constituit-o dezvoltarea infrastructurii sportive destinată tinerilor şi modernizarea infrastructurii educative.

Cu fonduri atrase de la Compania Naţională de Investiţii s-au realizat 2 obiective importante, mai ales pentru copiii şi tinerii acestui municipiu, şi anume: Bazinul de înot şi sala de sport de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Cu fonduri din bugetul local, s-au realizat branşamentele la utilităţi şi sistematizarea verticală la ambele obiective. În acest sens, s-au cheltuit aprox. 320.000 lei la bazinul de înot (branşamentul la energia electrica a necesitat un post de transformare propriu) şi aprox. 130.000 lei la sala de sport.

Pentru tineri, în zona Sălii Sporturilor, s-a realizat un teren cu gazon sintetic pentru mini fotbal, care, în afara suprafeţei de joc de 1.032 mp, este dotat cu nocturnă, bănci pentru sportivi, tribună pentru spectatori şi împrejmuire. Lucrările enumerate au costat aprox. 300.000 lei.

În anul 2012, cu fonduri ale Ministerului Educaţiei, s-au finalizat lucrările de reabilitare la corpul A al Colegiului Naţional Roman Vodă. În cadrul acestui proiect care a dat o haină nouă acestei clădiri reprezentative pentru municipiu, care a urmărit păstrarea aspectului arhitectural original, bugetul local a contribuit cu aproape 350.000 lei pentru înlocuirea unor branşamente la utilităţi şi pentru construirea unei centrale termice.

O altă investiţie, ce a costat aprox. 400.000 lei, a constat în înlocuirea împrejmuirii şi reparaţii capitale la terenurile de sport ale Şcolii de Artă Sergiu Celibidache, obiectiv ce deserveşte şi Casa Copilului.

În anul 2012,  Direcţia Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor Roman prin activitatea desfăşurată, a administrat cele 6 pieţe ale municipiului, Bazarul şi Oborul municipal, urmărindu-se încasarea taxelor conform H.C.L. nr. 140/18.10.2010 şi crearea de condiţii pentru desfăşurarea unui comerţ modern, civilizat atât pentru vânzători, cât şi pentru cumpărători.

Din sumele prevăzute pentru investiţii au fost construite obiective noi sau modernizate cele existente, după cum urmează:

În Piaţa Centrală s-a efectuat închiderea cu rulouri şi uşi culisante a zonei de producători, reuşindu-se astfel protejarea de intemperii a producătorilor şi a mărfurilor vândute de aceştia. Prin această lucrare, a fost ridicată temperatura în interiorul spaţiului iar marfa nu a mai îngheţat. Costul acestei lucrări a fost de 77.550 lei fără TVA.

Tot în Piaţa Centrală au fost achiziţionate 4 distribuitoare tichete de parcare, în valoare de 50.806 lei, care au fost instalate în 4 puncte ale pieţii iar, începând cu luna august, s-a încasat taxa de parcare conform HCL 140/2010.

Ca investiţie, a fost prevăzută şi realizată în anul 2012 şi amenajarea obiectivului Ograda căruţe şi sector cereale din Str. Aprodu Arbore,  lucrare ce a costat 64.453 lei fără TVA. Această zonă, care era în stare avansată de uzură, a fost reabilitată prin construirea gardului împrejmuitor, renovarea clădirii  administrative şi confecţionarea unui acoperiş pentru cei ce comercializează cereale.

În Hala Centrală au fost efectuate lucrări de reparaţii şi igienizare în sumă de 21.909 lei şi au fost achiziţionate 4 vitrine frigorifice.

Sectorul comercianţi din Piaţa Centrală a fost extins şi s-au achiziţionat mese noi care să fie comparabile cu cele din Sectorul de producători.

Tot în anul 2012 au mai fost efectuate diverse lucrări de reparaţii la birourile administrative, confecţii metalice la Sectorul pentru comercializarea florilor şi s-au montat grilaje din plasă zincată la mesele din beton.

Pentru construirea Parcării etajate din Piaţa Centrală s-a efectuat proiectarea şi s-a obţinut autorizaţia de construire.       

În Piaţa Smirodava au fost efectuate 2 lucrări în valoare de 12.518 lei, constând în amenajarea unei platforme de gunoi, refacerea canalizării şi un nou racord de apă pentru spaţiile comerciale .

În Piaţa Anton Pann s-a efectuat împrejmuirea acesteia cu pereţi din policarbonat, pentru protejarea vânzătorilor pe timp de iarnă.

Pentru funcţionarea  Lacului de agrement din Parcul municipal au fost efectuate lucrări de curăţire a acestuia şi reparaţii la bărci şi instalaţii electrice.

Pentru buna desfăşurare a Bâlciului anual 2012, s-au efectuat lucrări de reparaţii şi igienizare la grupurile sociale şi clădirea administrativă.

Pentru anul 2013, principalul obiectiv de investiţii este construcţia Parcării etajate în Piaţa Centrală.

Pe parcursul anului 2012, funcţionarii Compartimentului administrare parcări au participat la identificarea spaţiilor de pe domeniul public cărora li s-ar putea atribui destinaţia de parcare. Astfel, s-au elaborat schiţele şi s-au trasat 547 locuri noi de parcare de reşedinţă, parcurgându-se etapele necesare (înştiinţare, înscriere, licitaţie) în vederea închirierii unui număr de 434 locuri, pentru care s-au emis contracte în valoare de 45.700 lei.

Persoanele care au deţinut loc parcare de reşedinţă şi care nu s-au prezentat în termenul legal în vederea reînnoirii contractelor de parcare, au fost înştiinţate, telefonic sau în scris, să se prezinte la ghişeul Compartimentului administrare parcări pentru parcurgerea etapelor prevăzute în H.C.L. în ceea ce priveşte vizarea acestora. S-au întocmit documentaţii în vederea reînnoirii unui număr de 1076 contracte de parcare de reşedinţă expirate, atrăgând la bugetul local suma de 107.600 lei.

Deoarece anul 2012 a fost anul închiderii gropii de gunoi, a fost necesară amenajarea unui depozit temporar pentru deşeuri municipale, o investiţie pe care a trebuit să o desfăşuram în regim de urgenţă, întrucât Programul judeţean de Management al deşeurilor este în întârziere iar organismele UE nu au acordat derogări de termene pentru depozitele neconforme. Cu concursul SC B2B CONSPROD Bucureşti, a SC OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL Roman şi cu unele lucrări în regie proprie, s-a realizat o primă celulă de depozitare de aproape 2.800 mp impermeabilizată cu geocompozit bentonitic, polietilenă de înaltă densitate şi geotextil, un bazin de colectare a levigatului precum şi împrejmuirea cu gard. Lucrările au costat aprox. 290.000 lei.

Cu privire la pilonul social, Cantina socială - Casa Pâinii (proiect în valoare de 3.631.021,35 lei) a fost finalizată în prima parte a anului 2012 şi a devenit operaţională din august 2012, fiind administrată, alături de Casa Bunicilor şi Casa Copilului, de ONG-ul Roman 2000. Acest pilon completează împreună cu Casa Speranţei şi Casa Vârstnicului infrastructura de protecţie socială a municipalităţii.

De asemenea, s-a înlocuit învelitoarea blocului de locuinţe de găzduire nr. 1 din strada Fabricii, executant fiind S.C. LIDER CONSTRUCT SRL Roman, plătindu-se pentru aceasta 80 mii lei.

În privinţa zonelor verzi, în condiţiile în care anul 2012 a fost un an destul de secetos, s-a realizat o bună întreţinere a zonelor modernizate şi a Parcului Municipal. Cu forţe proprii sau pe bază de contract cu S.C. ALMILAND SRL, S.C. BOGARDENS DESIGN SRL şi S.C. EXTREM PROFIL SRL s-au executat lucrări de igienizare a arborilor şi tăieri de corecţie (272 buc. arbori doborâţi, 52 buc arbori secţionaţi, 325 buc arbori toaletaţi), tunderea gardurilor vii, cosirea şi udarea ierbii. Pentru a da o notă distinctă spaţiilor verzi, au fost plantate peste 37.000 flori (panseluţe, petunii, tagetes, salvie), peste 800 arbori (paltin, mesteacăn, salcâm şi arbori decorativi), 300 de trandafiri şi s-au regazonat unele spaţii verzi existente.

Alte lucrări de mai mică amploare, derulate prin serviciile proprii de către municipalitate, au constat în:

- Reparaţii capitale la Grădiniţa Mugur de Lumină,

- Amenajarea Serviciului de Paşapoarte,

- Pardoseli poliuretanice la Colegiul Tehnic Petru Poni şi Colegiul Tehnic Miron Costin,

- Reparaţii interioare la Şcoala de Artă Sergiu Celibidache,

- Reparaţii capitale la acoperişul clădirii SLES,

- Reparaţii capitale la clădirea din str. Ştefan cel Mare nr. 246 corp C,

În afara celor enumerate mai sus s-au efectuat reparaţii curente, întreţineri şi au fost realizate diverse dotări în regie proprie:

- s-a realizat 400 m de gărduţ de protecţie a spaţiilor verzi,

- s-au confecţionat 300 figurine pentru ornarea cu prilejul sărbătorilor de iarnă,

- s-au confecţionat indicatoare de circulaţie (256 buc) şi tije pentru prindere (98  buc),

- la solicitarea asociaţiilor de proprietari au fost montate 244 de bănci,

- formaţia de electricieni a executat extinderi ale iluminatului public pe: str. Chimiei, str. 13 Septembrie, str. C.A. Rosetti bl.10, str. Bogdan Dragoş bl.5, str. Speranţei nr.11,

 - cu prilejul modernizării str. Ştefan cel Mare, electricienii Primăriei au înlocuit, pe segmentul b-dul. Republicii - str. Oituz, vechile lămpi cu incandescentă cu lămpi economice cu LED,

- pe tot parcursul anului, s-au efectuat reparaţiile şi întreţinerea instalaţiilor electrice la instituţiile de învăţământ din oraş şi, în paralel cu S.C. LUXTEN LIGHTING S.A., s-a întreţinut iluminatul public în municipiu şi montarea/demontarea iluminatului ornamental de Paşte şi Anul Nou,

 - cu personalul formaţiei de confecţii metalice s-au efectuat reparaţiile la locurile de joacă existente în municipiu, la împrejmuirile aflate în administrarea Primăriei Roman.

Printre proiectele ce vor continua sau vor demara în 2013 se numără următoarele:

- renovarea, consolidarea şi modernizarea sediului Bibliotecii Municipale;

- modernizarea Ştrandului Municipal;

- finalizarea modernizării Pietonalului Ştefan cel Mare;

- continuarea lucrărilor la corpul B al Colegiului Naţional Roman Vodă;

- continuarea lucrărilor la Ocolitoarea Roman Est;

- continuarea programului pentru apă-canal finanţat de Agenţia Fondului de Mediu pentru cartierul Nicolae Bălcescu;

- începerea lucrărilor la parcarea etajată de la Piaţa Centrală;

- finalizarea lucrărilor la Clubul Copiilor.

Pe lângă acestea, intenţionăm să găsim soluţii şi sprijin financiar, împreună cu alte instituţii, pentru reabilitarea Casei Celibidache sau pentru clădirea Spitalului Vechi "Precista".

De asemenea, conducerea administraţiei locale a continuat şi în 2012 eforturile pentru atragerea unor noi investiţii şi investitori în Roman, cel mai ambiţios proiect în acest sens fiind realizarea in municipiul nostru a unei întreprinderi americane ce ar putea crea 1.500 de noi locuri de muncă.

Prin discuţii şi propuneri la nivel local, judeţean şi naţional, a fost evidenţiat potenţialul Romanului ca punct de intersecţie în inima Moldovei, fiind stimulat interesul mai multor potenţiali investitori sau întreprinzători. Este posibil ca din 2013 oraşul nostru să găzduiască fabrica de avioane de la Valea Enei şi un mic aerodrom, discuţiile pe această temă fiind în derulare, dar şi centrul logistic, pentru întreaga Moldovă, a societăţii din Azerbaidjan: SOCAR.

Ordinea publică şi siguranţa cetăţenilor

Prin intermediul celor 2 servicii direct subordonate primarului municipiului, s-au desfăşurat acţiuni diverse pentru asigurarea ordinii publice şi creşterea siguranţei cetăţenilor.

 Angajaţii Poliţiei Locale au participat la un număr de 2.442 misiuni independente, iar împreună cu Poliţia Municipiului Roman au fost organizate 278 misiuni. În cursul anului 2012, la dispeceratul Poliţiei Locale au lucrat 5 agenţi, care au preluat plângerile scrise şi sesizările telefonice ale cetăţenilor, primindu-se în total un număr de 3.982 sesizări, din care 243 scrise, 1.537 verbale şi 2.202 telefonice.

Pe parcursul anului 2012, activitatea Poliţiei Locale a vizat cu precădere aplicarea Regulamentului de gospodărire, întreţinere, curăţenie si estetică a municipiului Roman concretizându-se în aplicarea a 963 avertismente verbale, 2.901 avertismente scrise (din care 2.644 la HCL nr. 133/2009 M - Regulamentul de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică a mun. Roman) şi 1.490 amenzi în valoare de 213.675 ( din care la HCL nr. 133/2009 M - 862  în valoare de 105.525 lei). În cursul anului 2012, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Evidenţa Populaţiei au verificat în teren un număr de 2.912 persoane minore şi majore, restanţiere la întocmirea ori schimbarea actelor de identitate şi s-au înmânat 147 cărţi de identitate.

Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului au transmis 32 de somaţii (către 12 persoane fizice şi 20 de persoane juridice) şi au aplicat 18 sancţiuni contravenţionale din care 15 avertismente scrise şi 3 amenzi.

Angajaţii Poliţiei Locale au efectuat şi următoarele activităţi in cadrul misiunilor la care au participat:

- patrulări mixte pedestre si auto, în zone cu caracter criminogen ridicat;

- supravegherea parcului municipal pentru a preveni producerea unor fapte antisociale;

- acţiuni de fluidizare a traficului în cazul lucrărilor de reparaţii la carosabil, marcaje, tăieri/toaletări arbori, lucrări efectuate la reţeaua alimentare cu apă/ canalizare, lucrări de deszăpezire;

- asigurarea ordinii şi liniştii publice, precum şi a fluenţei traficului la diverse manifestări (la lăcaşurile de cult cu ocazia unor sărbătorilor religioase/ procesiuni religioase, "Ziua Pământului", Ziua Internaţională a Rromilor, Zilele municipiului Romanu, Parada Absolvenţilor, Orăşelul Copiilor, deschiderea Halei Centrale, 1 Iunie - Ziua Copilului, Spectacol "Mix Music Evo" 2012 LIDL, Bâlciul anual, "Zilele toamnei", "Crosul toamnei" "Ziua Armatei Române", campania "Locul Deşeurilor nu este în casă", Exerciţiul de alarmare publică şi intervenţie în caz de cutremur, Festivalul "Doruri muşatine", mitinguri şi adunări cu caracter electoral, Ziua Naţională, Carnavalul Copiilor, Caleaşca lui Moş Crăciun, Festivalul de Datini şi Obiceiuri, Revelion 2013);

- supravegherea zonelor cu probleme, în urma sesizărilor cetăţenilor, în vederea combaterii faptelor antisociale, după cum urmează: Stadion "Moldova" - Ştrand - dig, str. Tineretului, str. C.D. Gherea, club "Euforia", str. Miron Costin,  str. Ştefan cel Mare (zona Fontax), str. Sucedava, Aleea Revoluţiei, zona "1 Mai", str. Perişorului, str. Bucovinei, str. 8 Martie, str. Primăverii, Podul de Fier, B-dul Republicii bl. 54, str. Eremia Grigorescu, str. Smirodava (creşă-bibliotecă), str. Sucedava, str. Mihai Viteazu (cimitir), str. Toma Stelian, str. Progresului, Pietonal Ştefan cel Mare, str. Dumitru Mărtinaş, str. Anton Pann,  Aleea Liliacului şi Aleea Revoluţiei, str. V. Lupu şi zona Hidrocentralei;

- verificarea zonei râului Moldova, pentru prevenirea scăldatului în locurile neautorizate;

- asigurarea fluenţei traficului, supravegherea traseelor de deplasare şi a zonei pentru prevenirea producerii de fapte antisociale la Colegiul Tehnic "Miron Costin", Liceul Tehnologic "Vasile Sav", Colegiul Tehnic "Danubiana" şi Colegiul Naţional "Roman Vodă";

- verificarea părculeţelor, spaţiilor verzi, fântânilor arteziene din municipiu, pentru prevenirea distrugerii acestora şi a furturilor de mobilier stradal;

- acţiuni de verificare periodică a fostelor centrale termice dezafectate, pentru prevenirea ocupării acestora de către persoane fără adăpost şi pentru prevenirea furturilor de fier vechi;

- sprijin acordat angajaţilor de la Locato, Rossal, a celor din Administraţia Pieţelor, în vederea efectuării unor activităţi specifice în teren;

- asigurarea ordinii şi liniştii publice pe str. Fabricii şi la Şcoala nr. 6  - distribuire ajutoare (lemne) pentru căldură precum şi la Depozitul Local PAD 2011 - Ajutor al Uniunii Europene;

- asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia meciurilor de handbal;

- avertizarea şi monitorizarea firmelor şi societăţilor comerciale de pe raza municipiului Roman în vederea curăţirii de zăpadă şi polei a trotuarelor;

- verificarea agenţilor ce asigură paza unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului;

- căutarea persoanelor fără adăpost aflate pe teritoriul municipiului, identificarea şi luarea în evidenţă a acestora în vederea transportării lor la adăposturile amenajate.

În ciuda personalului redus s-a reuşit prinderea şi predarea către Poliţia Municipală a 30 de infractori.

În anul 2012, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Roman a fost solicitat să intervină în 107 cazuri după cum urmează:

- Incendii de locuinţe - 6

- Incendii de vegetaţie - 17

- Incendii la groapa de gunoi - 5

- Arderi intenţionate de cauciucuri - 14

- Inundaţii ale gospodăriilor populaţiei - 2

- Evacuări de apă de pe domeniul public - 6

- Degajări de arbori - 24

- Salvări de animale - 9

- Deblocări  intrări în locuinţe - 4

- Intervenţii pentru degajarea căilor de transport de stâlpii şi cablurile prăbuşite datorită fenomenelor meteo periculoase - 11

- Intervenţii pentru asigurarea măsurilor de prevenire ale incendiilor pe timpul desfăşurării spectacolelor, târgurilor şi expoziţiilor sau manifestărilor sportive - 4

- Demolări de imobile conform hotărârilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă - 2  

- Intervenţii pentru deszăpezirea autoturismelor blocate în trafic - 3

- Sesizări false - 4

- Controale la instituţii - 27

- Controale de prevenire al situaţiilor de urgenţă la populaţie - 167

- Răspunsuri la sesizări şi controale în teren - 56

- Sancţiuni acordate - 2 (1 avertisment scris şi 1 amendă în cuantum de 300 lei).

Cu ocazia Zilei protecţiei civile, în scopul informării populaţiei, în data de 28.02.2012 s-a desfăşurat campania "Împreună pentru siguranţă", în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" al judeţului Neamţ şi reprezentanţi ai unităţilor şcolare din municipiul Roman.

Împreună cu reprezentaţii Detaşamentului de Pompieri Roman, în luna martie a fost desfăşurată o campanie de prevenire a situaţiilor de urgenţă în toate cartierele municipiului. Pe timpul campaniei au fost distribuite pliante cu măsurile de prevenire a riscurilor şi au fost purtate discuţii cu trecătorii privind modul de comportare pe timpul dezastrelor

Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a pregătit intervenţia in caz de caniculă fiind amenajate 4 puncte de prim-ajutor, acordându-se asistenţă medicală pentru 618 persoane.

În data de 30.10.2012, în municipiul Roman a avut loc un exerciţiu de alarmare publică având ca tema intervenţia în caz de cutremur, la care au participat toate structurile de la nivel local care intervin în situaţii de urgenţă, principalele instituţii şi operatori economici importanţi.

Au fost efectuate 12 servicii de permanenţă pentru asigurarea optimă a intervenţiei în caz de fenomene meteo periculoase. Totodată a fost verificată şi aparatura de specialitate pentru înştiinţarea şi alarmarea populaţiei.

Romanul un plămân verde

În anul 2012, administraţia locală s-a implicat în activităţi ecologice şi a sprijinit campanii pe tema reciclării la nivelul municipiului, fiind stimulată activitatea de voluntariat şi implicarea cetăţenilor romaşcani.

Primăria Roman a aderat la Campania internaţională Pământul suferă! Stinge lumina! - 31 martie 2012, cu prilejul Orei Pământului şi s-a realizat o reducere a consumului de energie electrică de 1500 kWh.

Administraţia locală se mândreşte şi cu participarea la cele două Campanii de colectare a DEEE-urilor sub sloganul Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la plimbare! realizate în parteneriat cu Asociaţia  - ROREC (pentru promovarea acţiunilor de colectare selectivă a DEEE-urilor), în cadrul cărora au fost colectate şi predate spre reciclare 8.709 kg.

De asemenea Romanul  a participat la Campania Let’s Do It, Romania! 2012 cu un număr de peste 450 de voluntari ce au colectat peste 400 de saci cu deşeuri municipale.

Pentru al doilea an consecutiv, municipiul nostru a participat în calitate de finalist la Gala Naţională a Voluntarilor - Bucureşti, cu proiectul EcoPatrula Şcolară - Municipiul Roman.        

Compartimentul Ecologie Urbană a coordonat şi realizat la nivelul municipiului şi următoarele activităţi:

- salubrizarea cursului Râului Moldova şi a unor terenuri virane şi monitorizarea acestora cu sprijinul voluntarilor din  Proiectul  EcoPatrula Şcolară - Municipiul Roman,

- ediţia a III-a a concursului local Curăţenia de primăvară începe cu noi, pentru noi! 15 martie - 15 aprilie 2012 (pentru încurajarea cetăţenilor să întreţină în bune condiţii spaţiile publice);

- Luna pădurii 15 martie - 15 aprilie (reamenajare plantaţie în spatele căminului Miron Costin din zona Anton Pann şi amenajarea unei perdele de protecţie la Casa Bunicilor unde au fost plantaţi cca. 450 puieţi);

- Serbarea  Săptămânii Europene a Mobilităţii în perioada 16-22.09.2012 prin diverse activităţi sportive la care au participat peste 200 de voluntari.

Pentru asigurarea unui mediu curat şi sănătos pentru romaşcani, administraţia publică locală s-a implicat în numeroase proiecte ecologiste, dovadă stând colaborările cu instituţiile publice, cu agenţii economici, cu unităţile de învăţământ şi implicările cetăţenilor în iniţiativele ecologice derulate anul trecut în Roman. Mulţumim pe această cale tuturor voluntarilor şi partenerilor noştri din cadrul proiectelor de mediu desfăşurate în Roman în anul 2012 şi contăm pe sprijinul lor şi în perioada următoare.

În Parcul Municipal s-a amenajat o microexpoziţie cu păsări şi animale astfel încât copiii şi nu numai ei, să se poată bucura de natură şi o parte a faunei ei.

Creşterea calităţii serviciilor administraţiei locale

Încă de la preluarea primului mandat, o preocupare constantă a conducerii administraţiei locale a fost cea de a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite cetăţenilor, creşterea profesionalismului angajaţilor şi dezvoltarea unui dialog permanent şi constructiv cu cetăţenii municipiului.

În anul 2012 a fost elaborat Planul de acţiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei Municipiului Roman şi a unităţilor subordonate, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, şi Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Roman şi a unităţilor subordonate, conform H.G.  Nr. 215 din 2012  privind  aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015.

De asemenea s-a întocmit Documentaţia pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului M.F.P. 946/2005, modificat şi completat prin O.M.F.P. nr. 1.649/2011 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

Sistemul de Control Intern Managerial este parţial implementat pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial în sectorul public: mediul de control, performanţa şi managementul riscului, informarea şi comunicarea, activităţi de control, auditarea şi evaluarea corespunzătoare celor 25 standarde de control intern managerial.

 În vederea atragerii investiţiilor în zonă s-au realizat Prezentarea infrastructurii sociale şi economice a Municipiului Roman şi ANALIZA SWOT - pentru dezvoltarea economică a Municipiului Roman.

Ţinând cont de faptul că o componentă importantă a H.G. nr. 1221 din 14 decembrie 2011, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 - 2020 o reprezintă parteneriatul permanent cu administraţia publică şi societatea civilă, în aplicarea unor programe specifice focalizate pe măsuri în domeniul social, administraţia locală a iniţiat constituirea Grupului de Iniţiativă Locală (G.I.L.) şi a elaborat proiectul pentru H.C.L. nr. 106 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat constituirea Grupului de lucru local (G.L.L.) - Roman şi Regulamentul de Funcţionare a Grupului de lucru pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii rrome din Municipiul Roman.

În relaţia cu cetăţenii, inspectorii angajaţi în activitatea de relaţii publice au oferit îndrumare, consiliere şi asistenţă pentru întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii de avize, certificate, autorizaţii în domenii ca: urbanism şi amenajarea teritoriului, cadastru, registru agricol, comercial, transporturi, sistematizare taximetrie, constituirii şi depunerii dosarelor pentru locuinţe sociale şi locuinţe construite din fonduri ANL, tuturor celor care s-au adresat cu aceste probleme Primăriei Roman.

În acelaşi timp, personalul din cadrul acestui compartiment s-a preocupat de creşterea performanţelor profesionale participând la cursuri de perfecţionare în domeniul managementului funcţiei publice.

În anul 2012 s-a discutat cu peste 2.000 de persoane dintre care o parte au primit lămuriri, clarificări sau soluţii pe loc iar altele au fost îndrumate către directorii din primărie pentru consultaţii sau către alte instituţii cu competenţă în soluţionarea problemelor ridicate (A.L.O.F.M., Administraţia Financiară, Oficiul Registrului Comerţului, I.T.M., Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia de Sănătate Publică, Casa Judeţeană de Pensii, Agenţia pentru Prestaţii Sociale, Judecătoria Roman). 573 de persoane au fost înscrise în audienţe, pentru acestea pregătindu-se materialele în funcţie de problemele specificate în fişele de înscriere în audienţe. Dintre acestea, s-au prezentat efectiv în audienţă la Primarul municipiului  247 de persoane, la viceprimar 181şi la secretarul instituţiei 25 de persoane.

Problematica ridicată de persoanele înscrise în audienţe a vizat următoarele chestiuni:

- locuinţe (solicitări locuinţe sociale, clarificări dosare locuinţe ANL şi sociale, schimburi de locuinţe) - 98

- urbanism ( clarificări probleme fond funciar, concesionări terenuri, construcţii neautorizate, construire garaje) - 69

- locuri de muncă - 58

- asistenţă socială (ajutoare urgenţă, clarificări dosare ajutor social, solicitări adăpost, solicitări masă cantină socială) - 55

- lucrări publice (canalizare, asfaltari, reparaţii străzi, alei, trotuare, reparaţii locuri de joaca, spaţii verzi, toaletări arbori, iluminat public, reparaţii  locuinţe str. Fabricii) - 52

- impozite şi taxe - 24

- asociaţii de proprietari - 15

- comercial - 7

- juridic - 5

- diverse - 70.

În cadrul registraturii, în anul 2012 s-au înregistrat 22.779 corespondenţe, atât din partea persoanelor fizice cât şi juridice, primite prin poştă, fax sau depuse personal la registratura generală şi 143 e-mail-uri primite de la cetăţeni sau diverse instituţii sau organizaţii în legătură cu probleme legate de activitatea administraţiei publice locale. S-a transmis de către administraţia publică locală către petenţi, instituţii, operatori economici, precum şi altor persoane fizice şi juridice un număr de 12.620 corespondenţe.

Cultură, tradiţii şi evenimente speciale

În virtutea rolului social-cultural asumat, Primăria municipiului Roman a organizat în anul 2012 o serie de acţiuni şi evenimente în colaborare cu Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Biblioteca Municipală "George Radu Melidon", Şcoala de Artă "Sergiu Celibidache", Clubul Copiilor, Casa de Cultură a Sindicatelor Roman, Orchestra "Moldova" din Roman, Ansamblul de dansuri populare "Cununa Moldovei" din Roman, Consiliul Judeţean Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" - Neamţ, Ansamblul "Floricică de la munte" din Piatra Neamţ, Societatea Culturală "Clepsydra", Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi, Radio Iaşi, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară "Roman Metropolitan" precum şi cu instituţiile de cult şi unităţile de învăţământ romaşcane. Astfel, s-au asigurat resursele necesare pentru desfăşurarea a 19 evenimente culturale şi de promovare a tradiţiilor, 10 evenimente artistice şi 4 evenimente sportive.

12.0pt"> Din seria evenimentelor culturale şi de promovare a tradiţiilor menţionez cea de a III-a ediţie a Zilelor Municipiului Roman, desfăşurată in perioada 14 mai - 21 mai, manifestare care a devenit un "brand", şi care, dincolo de a fi un prilej de sărbătoare pentru romaşcani, reprezintă de acum un veritabil vehicul de afirmare pe plan regional, naţional şi internaţional a familiei romaşcane.

Ediţia din 2012 a cuprins o serie de activităţi şi manifestări precum: Târgul meşterilor populari, spectacolul Mă mut la mama susţinut de actorii Teatrului Mic, spectacolul susţinut de Tudor Gheorghe, Zilele "Episcop Melchisedec Ştefănescu", Gala excelenţei romaşcane - prilej de manifestare a recunoştinţei comunităţii faţă de romaşcanii cu performanţe deosebite în 10 domenii de activitate, Semnarea Pactului de Amiciţie cu delegaţia din Dilijan - Armenia, Concertul, unic pentru Roman, susţinut de mezzsoprana Eva Mabellini şi soprana Francesca Fedelitext-shadow:auto"> împreună cu Cvartetul Clasic Festiv de la Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi sau concursul de scenete istorice susţinut de liceele romaşcane.

Dacă ar fi să nominalizăm câteva dintre evenimentele artistice aş dori să menţionez: spectacolul concurs "De la Dragobete la Sărbătoarea Rusaliilor - Tradiţie şi legendă la Români" - ediţia a IV-a, organizat cu sprijinul celor 8 licee romaşcane şi al unui echipaj format din trei elevi de la şcoli gimnaziale, concurs ce se axează pe informaţii legate de tradiţie, istorie, cultură şi religie începând cu Dragobetele şi încheindu-se cu Rusaliile (5 aprilie), evenimentul "Sergiu Celibidache din nou acasă" -  care s-a desfăşurat la Roman pe 28 iunie cu prilejul celebrării a 100 de ani de la naşterea sa şi a anului declarat de UNESCO Anul Celibidache (manifestarea a inclus dezvelirea bustului marelui dirijor şi compozitor precum şi un concert susţinut de formaţia "Achord Brass") sau Festivalul concurs interjudeţean de interpretare vocală şi instrumentală a folclorului românesc "Doruri Muşatine", ediţia a VIII-a,  din data de 24 noiembrie, care a reunit la Roman tinere talente de muzică populară din mai multe judeţe ale ţării precum şi interpreţi autohtoni. Spectacolul de gală a inclus nume importante ale folclorului românesc precum Grupul folcloric ,,JITARU", Glăvănescu Ştefan - câştigătorul ediţiei 2011 a festivalului în acordurile Orchestrei "Moldova" din Roman şi ai soliştilor proprii: Nelu Hongu, Ştefan Enăşel, Daniel Enache, Diana Constantin, Nina Zeamă, Ana Dragu, precum şi soliştii Sabina Ursache, Mihaela Cipriana Balaşcă, Claudia Oloieru, Călin Brăteanu şi invitatul special Ion Paladi din Republica Moldova. Coregrafia spectacolului a fost asigurată de Ansamblul de dansatori Cununa Moldovei din Roman. Festivalul a fost foarte apreciat de publicul romaşcan, un prilej suplimentar de bucurie fiind şi faptul că Marele Premiu al ediţiei 2012 a festivalului a fost câştigat de Bancu Diandra din Roman.

În seria evenimentelor sportive, Trofeul Roman Vodă Muşat la handbal feminin, ajuns în anul 2012 la a V-a ediţie, a devenit o manifestare sportivă apreciată atât de iubitorii handbalului cât şi de echipe prestigioase. La această ediţie, alături de îndrăgita noastră echipă au participat echipele Metalurg Skopje - Macedonia, Muratpasa Belediyesi SK Antalya - Turcia şi Kerson Handbal Club "Dnipryanka" - Ucraina.

Locul I la ediţia din 2012 a Trofeului Roman Vodă Muşat la handbal feminin i-a revenit echipei HCM Roman.

Ţinând cont de succesul înregistrat în anul 2011 de prima ediţie a proiectului Şcoala de Vară, în anul 2012, în perioada vacanţei de vară, am organizat la Casa de Cultură, timp de două luni, activităţi alternative de petrecere a timpului liber pentru elevi în colaborare cu Clubul Copiilor Roman. În fiecare zi, în condiţii de civilitate şi educaţie, au avut loc activităţi educative şi recreative, cu implicarea activă a cadrelor didactice şi a oamenilor de cultură.

În cadrul aceluiaşi proiect, s-a desfăşurat, în a doua ediţie, şi un program susţinut de pregătire pentru bacalaureat pentru absolvenţii de liceu care au înregistrat primul lor eşec la examenul de maturitate. În derularea acestui proiect, m-am alăturat şi eu cadrelor didactice care, în mod absolut voluntar, au asigurat programul de pregătire.

Relaţiile de colaborare şi înfrăţire în 2012

În cursul anului 2012, conducerea administraţiei publice locale romaşcane a menţinut o corespondenţă permanentă cu autorităţile locale din oraşele înfrăţite cu municipiul Roman manifestându-şi deschiderea şi prietenia faţă de cetăţenii acestora, fiindu-le alături la evenimentele importante ale vieţii comunităţilor prietene.

Cu ocazia celei de a treia ediţii a Zilelor municipiului Roman, în data de 17 mai 2012, de Ziua diplomaţiei romaşcane, s-a semnat un Pact de Amiciţie care deschide o nouă pagină în istoria prieteniei milenare dintre poporul român şi cel armean şi prin care municipiul Roman şi oraşul Dilijan din Armenia se angajează să colaboreze în domeniul cultural, ştiinţific, artistic şi sportiv, să identifice programe de dezvoltare turistică, să organizeze manifestări care să evidenţieze spiritul comun al celor două localităţi, să realizeze programe de colaborare între tineri şi să promoveze relaţii economice reciproc avantajoase. font-style: normal">Acest document semnat la Roman reprezintă primul act oficial din istoria celor două popoare, care deja erau înfrăţite, dat fiind faptul că armenii locuiesc în România de sute de ani.

În data de 28 noiembrie 2012, municipiul Roman a primit vizita unei delegaţii din oraşul-frate israelian Gedera, oraş cu care Primăria municipiului Roman a semnat un document de colaborare internaţională şi anume Pactul de Amiciţie, în 17 mai 2011. Oficialităţile şi cadrele didactice din Gedera precum şi 32 de elevi de liceu israelieni s-au întâlnit, în sala de şedinţe a Primăriei, cu tineri şi cadre didactice din liceele romaşcane. Această întâlnire reprezintă un prim efect al înfrăţirii oraşelor Roman şi Gedera, iar o prietenie durabilă între cele două comunităţi poate fi asigurată prin intermediul tinerilor din ambele localităţi care doresc să colaboreze şi să lege prietenii de durată. Cu ocazia acestei întâlniri, oficialităţile din Gedera şi tinerii israelieni împreună cu cei romaşcani au mers la Gara Roman, unde au depus o coroană de flori la monumentul dedicat eroinei Viorica Agarici, preşedintă a filialei din Roman a Crucii Roşii, cunoscută şi iubită de poporul din Israel, cea care acum peste 70 de ani a oprit "trenul morţii" în gara de la Roman. După depunerea coroanei de flori la monumentul dedicat Vioricăi Agarici, reprezentanţii delegaţiei din Gedera au continuat discuţiile privind viitoare parteneriate atât cu administraţia locală, cât şi cu profesorii din Roman.

Ne bucuram că la acest moment, după aproape 5 ani în fruntea administraţiei romaşcane, am reuşit să dezvoltăm o strânsă colaborare diplomatică externă cu oraşe din 7 ţări, care reprezintă culturi şi moduri de viaţă diverse, însă aceste diferenţe au reuşit să ne apropie şi să ne aducă noi prieteni.

Municipalitatea romaşcană - vârf al performanţei în administraţie

Pe 18 octombrie 2012 a avut loc la Poiana Braşov cel mai important eveniment al toamnei din administraţia publică: cea de-a VIII-a ediţie a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveniment organizat de Portalul naţional de Administraţie publică www.Administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii, alături de partenerii Camera Deputaţilor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Primăria Braşov.

În cadrul Galei au fost premiaţi cei mai merituoşi reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi centrale, care s-au evidenţiat în anul 2012 prin eforturile pentru dezvoltarea acestui sistem, iniţiative pozitive şi proiecte de anvergură. Au participat peste 130 de persoane, lideri din administraţia publică centrală şi locală, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Administraţia publică romaşcană a primit în cadrul acestei Gale a Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, Premiul de Excelenţă pentru Activitatea în Primării acordat Primăriei Roman pentru Proiectul micro-hidrocentralei pe râul Moldova, un proiect care, deşi considerat de mulţi la început de domeniul ştiinţifico-fantastic, în anul 2012 a prins contur, lucrările debutând în luna mai 2012.

În data de 9 noiembrie 2012, Revista Română de Administraţie Publică Locală a organizat, în cadrul celei de-a cincea ediţii a Forumului Administraţiei Româneşti, Gala APL.H “Administraţia publică locală la înălţime", la care au fost premiaţi primarii cu rezultate deosebite. În cadrul acestui eveniment menit să evidenţieze eforturile aleşilor locali şi ale angajaţilor administraţiilor locale în vederea dezvoltării localităţilor, Primarul municipiului Roman a obţinut, pentru a doua oară, premiul Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Nord-Est. În vederea desemnării câştigătorilor galei, a fost apreciată în mod deosebit orientarea spre dezvoltarea localităţii, deschiderea faţă de inovare şi valorificarea potenţialului de creştere a resurselor proprii de venituri ale administraţiei locale.

În calitate de sef al administraţiei publice romaşcane am fost singurul ales local din România selectat pentru o bursă Erasmus for local and regional elected representatives (Erasmus pentru reprezentanţii aleşi de la nivel local şi regional) pentru perioada 2012-2013.

***

Premiile câştigate în 2012 de conducerea administraţiei locale romaşcane certifică profesionalismul şi calitatea acesteia în fruntea urbei muşatine, precum şi paşii decisivi făcuţi pentru "schimbarea la faţă" a Romanului în spiritul construcţiei europene.

Chiar dacă previziunile economice pentru 2013 nu sunt dintre cele mai favorabile, efectele crizei economice fiind extinse la nivel mondial, credem că rezultatele din 2012 precum şi cele din anii anteriori ne dau speranţa că Romanul îşi poate păstra un ritm constant de transformare pozitivă, care să aducă un plus de confort şi civilizaţie în viaţa fiecărui romaşcan.

Mulţumesc marii familii romaşcane care a venit cu propuneri constructive, celor care ne-au sesizat neajunsurile, dar şi instituţiilor care ne-au oferit sprijinul lor financiar şi logistic.

Mulţumesc tuturor celor care au sprijinit demersurile iniţiate, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, tuturor celor care au fost activ implicaţi în ceea ce încercăm să construim.