Realizări în anul 2011

 

 

Anul 2011 a fost pentru municipiul Roman scena desfăşurarii unor lucrări edilitare de anvergură, finanţate din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, unele  desfăşurate  cu sprijinul Consiliului  Judeţean şi altele finanţate din bugetul local. Eforturile comune ale angajaţilor primăriei, ale instituţiilor subordonate consiliului local, ale aleşilor locali şi ale întregii comunităţi romaşcane şi-au arătat roadele. Multe dintre proiectele Primăriei Roman au fost duse la bun sfârşit sau au trecut deja de primii paşi, ceea ce ne aduce mai aproape de imaginea unui municipiu european, tot mai important pe harta României.

Ultimii ani au însemnat un context economic foarte dificil pentru lumea întreagă şi puţini sunt cei care au scăpat de efectele crizei economice. Primăria Romanului a continuat implementarea proiectelor de infrastructură urbană de-a lungul tuturor acestor ani, în ciuda greutăţilor economice. Fondurile europene constituie un instrument fundamental pentru a aduce oraşul la nivelul la care şi-l doresc romaşcanii. Buna reprezentare a intereselor locale a făcut ca Romanul să redevină un punct de reper în activitatea ministerelor şi a instituţiilor cu domeniu de activitate legat de necesităţile comunităţilor, astfel că, Romanul, un oraş de multe ori uitat anterior, a devenit acum un reper pentru investiţiile din fonduri publice. La nivel judeţean, prin discuţiile pragmatice cu factorii de decizie s-a obţinut atragerea de investiţii consistente.

În exercitarea atribuţiilor pe care le am potrivit Legii 215/2001, vă voi prezenta raportul anual pentru anul 2011 privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Roman, prezentându-nă în faţa dumneavostră cu bună credinţă.

Relaţia Primar - Consiliul Local

În anul 2011 relaţia cu Consiliul Local a fost în general bună dar a trecut şi prin momente de divergenţe sau de dezbateri aprinse. Primăria a căutat maximă transparenţă în actele decizionale, la fiecare şedinţă a Consiliului  Local.

În anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Roman s-a întrunit de 17 ori: de 11 ori în şedinţe ordinare; de 6 ori în şedinţe extraordinare.

S-au adoptat un număr de 165 hotărâri, 156 fiind propuse de către Primarul Municipiului Roman, iar 9 de către consilierii locali. Faţă de anul 2010, numărul de hotărâri adoptate este mai mic cu 13, adică o scădere nesemnificativă. Toate cele 165 hotărâri aprobate de către Consiliul Local Roman au fost supuse controlului administrativ exercitat de către Instituţia Prefectului judeţului Neamţ, niciuna atacată sau anulată de către acesta, pentru nelegalitate, la instanţa de contencios administrativ.

Relaţia Primar-cetăţean

Toate activităţile mele ca primar au fost centrate pe necesităţile romaşcanilor, spre rezolvarea problemelor multiple pe care le au aceştia şi spun cu deplină convingere că în anul 2011 m-am străduit să rezolv cât mai multe solicitări. Un lucru vital a fost menţinerea unui contact strâns cu cetăţenii, pentru a oferi proiecte cât mai relevante şi soluţii dintre cele mai potrivite. Reacţiile cetăţenilor au fost în marea lor majoritate pozitive şi un mare câştig al întâlnirilor sau al corespondenţei purtate cu aceştia a fost sinceritatea: fiecare şi-a prezentat în mod onest poziţia şi raţionamentele. Sinceritatea a servit în mod deosebit la oferirea de soluţii cât mai precise faţă de nevoile comunităţii.

În vara anului 2011 am avut 7 dezbateri comunitare în diferite cartiere cu romaşcanii, pentru a-i informa asupra celor două mari proiecte de infrastructură (Planul Integrat de Dezvoltare Urbană şi Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii) dar şi pentru a afla problemele lor, în acord cu politica de transparenţă şi deschidere spre beneficiarii serviciilor publice asigurate de administraţia locală. La aceste întâlniri au participat 629 de cetăţeni interesaţi de problemele şi soluţiile comunităţii de care aparţin.

În anul 2011 numai în cadrul Serviciului Pentru Administraţie Publică Locală  s-a discutat cu peste 1100 persoane dintre care o parte au primit lămuriri, clarificări sau soluţii pe loc, altele au fost îndrumate către directorii din primărie pentru consultaţii şi soluţionare sau către alte instituţii cu competenţă în soluţionarea problemelor ridicate.

Din cele 445 persoane înscrise la audienţe cu primarul, viceprimarul şi secretarul municipiului Roman, 273 au stat de vorbă cu primarul, însă în mod frecvent am luat parte la audienţe ad-hoc în afara programului stabilit pentru audienţe, atât în primărie cât şi oriunde am fost prezent în calitate oficială şi neoficială. Pot afirma cu hotărâre că cel puţin 900 de romaşcani au fost primiţi în audienţă, fie formală, fie informală în 2011.

Mai mult decât atât, toate cele peste 1200 de elemente de corespondenţă sosite la Cabinetul primarului fie prin poşta clasică, electronică, ori prin fax, au fost analizate şi au primit răspuns.

Activitatea de lobby

Ca primar al municipiului Roman, m-am implicat în rezolvarea pragmatică a problemelor comunităţii într-un dialog continuu cu factorii de decizie pentru că primul edil al unei comunităţi trebuie să fie dedicat, perseverent, serios şi empatic la problemele cetăţenilor.

Pentru găsirea soluţiilor cele mai potrivite pe parcursul anului 2011 am avut peste 40 de întâlniri de lucru faţă în faţă cu demnitari ai Guvernului României, de la secretari de stat, miniştri la Primul Ministru, peste 150 de întâlniri cu oficialităţi guvernamentale la nivelul subsecretarilor de stat, comisari-şefi până la chestori de poliţie şi directori ori secretari generali din diversele ministere de resort. De asemenea, am susţinut activ în faţa diverşilor ambasadori interesele economice şi culturale ale Romanului, fie în ţară, fie în cadrul unor delegaţii diplomatice peste hotare (cum ar fi cele din Belgia, Italia, Israel, Norvegia, Suedia şi Armenia).

În 2011 am făcut circa 15 deplasări la Bucureşti cu principal obiectiv accesarea de fonduri europene şi consultări cu decidenţii asupra programelor şi schemelor de finanţare deschise sau în stand-by la vremea respectivă. De un real ajutor ne-a fost în 2011 şi implicarea deputatului Marius Neculai din colegiul Roman şi Ion Creangă.

Pentru a întreţine interesul Consiliului Judeţean asupra nevoilor financiare ale Romanului, am avut cel puţin două întâlniri lunar cu conducerea acestui organism decisiv în alocarea resurselor judeţului Neamţ, în aşa fel încât, la sfârşitul anului 2011, am putut să apreciez că Romanul a beneficiat din plin de fondurile direcţionate de Consiliul Judeţean. De asemenea, relaţia Primăriei Roman cu Prefectura Judeţului Neamţ s-a concretizat într-o permanentă şi strânsă colaborare pe multiple planuri.

Prin participările la întâlnirile de lucru din cadrul Asociaţiei Municipiilor din României am schimbat informaţii utile despre modul de implementare a diverselor proiecte edilitare şi de dezvoltare a infrastructurii urbane.

Investiţiile - piatra de hotar pentru "schimbarea la faţă" a municipiului

Conducerea Primăriei Roman a căutat să echilibreze acoperirea spaţială a investiţiilor şi în anul 2011, în aşa manieră ca fiecare cartier să aibă partea sa din eforturile materiale susţinute din fonduri publice.

Proiect de referinţă pentru urbea muşatină, "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman" cuprinde lucrări de anvergură la Scuar Hotel Roman, Pietonal ştefan cel Mare, Centru Istoric Urban ştefan cel Mare, zona cartierului Favorit. Sunt angajate în proiect străzile Sucedava, Alexandru cel Bun, Traian, Vasile Lupu, Griviţei, Vasile Alecsandri, Panaite Donici, Decebal, Stejar, Trandafirilor, Bucegi, Cuza Vodă, Libertăţii, Unirii, Fdt. Doctor Felix, Mihail Kogălniceanu, Costache Negri, Oituz, Fdt. Duzilor, Dobrogeanu Gherea, Elena Doamna, Smârdan, Dumbrava Roşie, 1 Mai, Petru Aron, Ion Ionescu de la Brad, Bradului, ştefan cel Mare, Principatele Unite, Vlad ţepeş, Pietonal ştefan cel Mare. Proiectul are ca obiective modernizarea străzilor de mai sus, reabilitarea a 9.730 mp de suprafaţă carosabilă, amenajare 34.620 mp de trotuare şi amenajare 6.056 mp de parcaje, amenajarea a 2.241 mp de spaţii verzi, dotarea cu 161 piese de mobilier urban (2 fântâni arteziene, 80 corpuri de iluminat, 73 bănci din lemn, 60 coşuri de gunoi), extinderea şi modernizarea reţelei de canalizare pluvială prin construirea a 2.370 mp de canalizare nouă.

Efectele asupra standardelor de viaţă din municipiul Roman (grupul ţintă este de 10.000 locuitori din zona vest a municipiului) se referă la reducerea timpului de călătorie cu 59%, modernizarea unor trasee dintre centrul administrativ şi cartierele limitrofe, reducerea nivelului de emisii de noxe şi pulberi de praf precum şi la amenajarea şi reamenajarea unor spaţii de recreere pentru romaşcani. Valoarea proiectului este de aproximativ 25 milioane de lei, fiind proiectul cu cea mai mare valoare financiară accesat de Primăria Roman.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană în Roman cuprinde patru loturi sau secţiuni: scuarul Hotel Roman - lot 1; pietonalul ştefan cel Mare-tronsoanele I şi IV - lot 2; Centrul istoric urban ştefan cel Mare, zona cartierelor Favorit şi Cuza-Vodă; reabilitarea străzilor - lot 3 şi reabilitarea străzilor - lot 4.

Lucrările au fost executate în proporţie de 50% la lotul 1 - Scuar Hotel Roman, 40% la  Pietonal ştefan cel Mare tronsoanele I şi IV şi 5% la loturile 3 şi 4 - reabilitare străzi. Finanţarea acestui proiect major este asigurată 98% din fonduri europene şi 2% din bugetul local.

Programul "Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Roman" derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 în cadrul domeniului Planuri integrate de dezvoltare urbană a însemnat amplasarea a 20 camere de luat vederi, montarea de echipamente de stocare a datelor şi instruirea poliţiştilor locali. Sistemul de supraveghere  va reduce numărul de fapte antisociale şi va creşte siguranţa locuitorilor din municipiul Roman, persoanelor aflate în tranzit şi va asigura creşterea securităţii pentru cei circa 670 de agenţi economici existenţi în zona de influenţă a sistemului. Zonele acoperite sunt Favorit, Piaţa Centrală, Centru (Banc Post, Acvaserv, Colegiul Tehnic Petru Poni, Intersecţia Bdul. Roman Muşat cu Bdul Republicii, Casa de Cultură, Hotel, Precista Mare, Arhiepiscopie).

Pentru soluţionarea problemei traficului greu în municipiu, în special în zona cartierului Nicolae Bălcescu, în anul 2011 s-a încheiat modernizarea arterei Roman Est - etapa I (între km 0+000 şi km 1+687), care la sfârşitul anului 2010 era realizată în proporţie de 60%.  Valoarea totală executată a fost de 2,425 milioane lei şi a constat în realizarea unui drum în lungime de aproximativ 1,7 km, lat de 6 m şi cu acostament de câte un metru de o parte şi alta care permite trafic cu intensitate T1 (greu).

Anul trecut au continuat lucrările de sistematizare verticală în zona ANL II (aleea Vasile Lupu). Acest obiectiv, executat în proporţie de 70%, constă în realizarea unei suprafeţe carosabile de 3285 mp, mărginită de trotuare late de 1 m, a unei suprafeţe de parcare de 2316 mp şi sistem de canalizare pentru preluarea apelor pluviale. Investiţia este destinată satisfacerii nevoii de circulaţie în zona celor 5 blocuri de locuinţe ANL etapa a II-a, aleea Vasile Lupu. Lucrările sunt remarcate de familiile care locuiesc deja în blocurile date în folosinţă şi vor fi apreciate şi de familiile de tineri care vor primi repartiţie acolo. Investiţia finală este estimată la 605.000 lei, până acum cheltuindu-se 353.000 lei.

De asemenea, la ansamblul celor trei blocuri executate prin ANL situate pe strada Moldovei şi care vor fi date în folosinţă în prima parte a anului 2012, s-a realizat extinderea reţelei de apă şi branşamentele. Aceste lucrări reprezintă finalizarea investiţiei ANL III.

Lucrările din Aleea Revoluţiei la blocurile de locuinţe sociale cu 40 de apartamente destinate celor evacuaţi din casele naţionalizate au început în 2009, la sfârşitul anului 2011 fiind aproape de finalizare. În prima parte a anului 2012 vor fi terminate branşarea la utilităţi şi sistematizarea verticală, suma achitată  de 4,3 milioane lei fiind acoperită în proporţie de 80% de MDRT şi 20% din bugetul local. Utilităţile şi sistematizarea verticală vor fi suportate integral din bugetul local.

Anul 2011 a reprezentat un moment de vârf în activitatea desfăşurată la consolidarea "blocului cu bulină". Lucrările s-au referit la consolidarea a celor trei scări (40 apartamente) din blocul menţionat. La finele anului 2011 s-au realizat lucrările de consolidare propriu-zisă urmând ca blocul să fie redat în folosinţă la mijlocul anului 2012, după ce se vor reface finisajele şi instalaţiile interioare. Banii provin integral din transfer de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, ceea ce confirmă faptul că Primăria Roman este o instituţie de succes în atragerea de fonduri guvernamentale însemnate.

Este evident că din bugetul local nu s-ar fi putut finanţa lucrări de o asemenea anvergură impunându-se mobilizarea resurselor administraţiei publice locale în realizarea şi câştigarea de proiecte viabile şi de maximă utilitate pentru romaşcani.

Noul sediul al Muzeului de ştiinţe ale Naturii construit în Parcul Municipal a fost un proiect derulat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Neamţ, care a contribuit cu circa un milion de lei pentru executarea lucrărilor. Primăria Roman a asigurat branşamentul la  utilităţi (apă, canal, electric şi extindere reţea gaze naturale), în valoare de aproximativ 103.000 lei.

Construirea unui nou sediu al Muzeului de ştiinte ale Naturii s-a  impus ca urmare a retrocedării sediului vechi al Muzeului şi a fost unul din obiectivele propuse încă de la începutul mandatului meu.

Tot în cursul anului 2011 s-a efectuat reabilitarea termică a blocurilor nr. 25 şi 32 de pe b-dul Roman Muşat, singurele blocuri realizate în Roman prin Programul naţional de creştere a eficienţei energetice a clădirilor. Finanţarea s-a făcut 50% de către MDRT,  30% din bugetul local şi 20% din contribuţia asociaţiilor de proprietari.

Reabilitarea termică a celor două blocuri constituie un exemplu pentru restul romaşcanilor în creşterea eficienţei consumului energetic pentru locuinţele multietajate din municipiu.

Un alt proiect important l-a reprezentat valorificarea resurselor de energie regenerabilă la Spitalul municipal de urgenţă, Sala Sporturilor şi Liceul cu Program Sportiv - Programul de mediu "Casa Verde", încheiat la 15 iunie 2011 în valoare de aproximativ 3 milioane lei. Acest program a constat în montarea de pompe de căldură apă-sol şi panouri solare la toate cele 3 obiective, pentru reducerea consistentă a cheltuielilor cu utilităţile, economia pe parcursul unui an calendaristic fiind de peste 30%.

În vederea continuării acestui program pentru alte instituţii subordonate Primăriei Roman s-a depus un nou proiect şi se aşteaptă aprobarea sa în cursul anului 2012.

O altă investiţie importantă este cea legată de înfiinţarea de parcuri noi în municipiul Roman ce a vizat modernizarea şi reabilitarea unor zone verzi din areale adiacente sau apropiate străzilor: Anton Pann, B-dul Republicii, b-dul Roman Muşat pe tronsonul fostă Florilor. Proiectul răspunde viziunii administraţiei locale de a face din Roman un oraş mai verde şi deosebit din perspectivă peisagistică. Lucrările au constat în eliminarea vegetaţiei parazite, regazonări, plantări de arbori arbuşti şi flori, crearea de alei, montarea de bănci şi coşuri de gunoi precum şi a unor elemente decorative.

În cadrul proiectului s-au înfiinţat şi 13 spaţii de joacă pentru copii, divers amenajate, spaţiile respective fiind apreciate în egală măsură de copii şi de părinţi.

Proiectul a vizat o suprafaţă de aproximativ 4,4 ha şi a costat 1,5 milioane lei, bani proveniţi de la Agenţia Fondului de Mediu în proporţie majoritară.

În vederea reducerii pulberilor aflate în suspensie în aer  Primăria Roman a accesat un program finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu "Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate", proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Neamţ. În cadrul acestui program, în anul 2011, s-a realizat o plantaţie de 1 ha cu 5.000 puieţi şi împrejmuirea cu stâlpi de lemn şi sârmă ghimpată în zona Sud Vest a municipiului.

Municipalitatea a manifestat un interes constant pentru creşterea numărului de locuri de joacă pentru copii şi amintim aici realizarea a încă 4 noi locuri de joacă în str. Panaite Donici, în zonele ANL II, aleea Revoluţiei şi şcoala Generală nr. 6, pe lângă cele 13 construite prin programul de amenajare spaţii verzi AFM, cheltuindu-se pentru aceasta suma de aproximativ de 100 mii lei.

Lucrările Primăriei nu s-au rezumat doar la amenajarea de spaţii de joacă ci s-a intervenit frecvent la aproape toate spaţiile deja existente, pentru înlocuirea unor piese sau pentru remedierea stricăciunilor rezultate fie din vandalizare, fie din folosirea improprie a acestor piese.

Pentru buna funcţionare a unor instituţii sau clădiri ale municipalităţii au fost necesare lucrări punctuale desfăşurate de serviciile Primăriei precum reparaţii la acoperişul de la Grădiniţa de pe strada I.I. de la Brad, reparaţii la sobele de la CNRV, reparaţii la acoperişul de la Grădiniţa nr. 12 din strada Cuza Vodă, înlocuirea învelitorii blocului de locuinţe sociale nr. 1 din strada Fabricii, lucrări de reparaţii la Casa Speranţei din str. ştefan cel Mare nr. 265 unde s-a înlocuit complet învelitoarea, s-a reparat şarpanta, s-au reparat tencuielile exterioare şi s-a efectuat revopsirea exterioară.

Primăria s-a implicat în anul 2011 şi în realizarea unor reparaţii capitale la cimitir constând în reparaţii la turn şi la aripile anexe (cheltuindu-se aproximativ 105 mii lei), precum şi refacerea gardului cimitirului.

 Pentru reducerea costurilor de funcţionare a sistemului de monitorizare video gestionat de Poliţia Locală, în 2011 s-a trecut la montarea a 3 km de fibră optică prin reţea subterană, constituind reţeaua intranet municipală.

În urma a numeroase solicitări venite din partea locuitorilor cartierului Nicolae Bălcescu s-a trecut la reamplasarea şi modernizarea conductelor de alimentare cu gaze naturale de pe strada Bogdan Dragoş, realizîndu-se aproximativ 25% din lucrare. În cursul trimestrului al II-lea al anului 2012 lucrarea va fi finalizată.

Proiectele sociale - prioritate pentru Primăria Roman

În anul 2011 autoritatea publică locală a municipiului Roman a pus un accent deosebit pe dezvoltarea  şi extinderea serviciilor comunitare  într-un sistem multidimensional de programe de suport pentru copii şi familii, tineri si vârstnici, oferind o varietate de soluţii, bazate pe implicarea comunitară.

Scăderea considerabilă a populaţiei şcolare in Roman, în ultimii ani, în rândurile elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, generată de schimbările intervenite în structura demografică şi de condiţiile socio-economice imprimate de perioada de tranziţie precum şi pierderea interesului copiilor şi părinţilor pentru instruire au condus la situaţii extreme: abandon, neşcolarizare, absenteism ridicat, erodarea relevanţei educaţiei pentru succesul social.

Pentru eliminarea acestor fenomene menţionate mai sus Primăria a realizat proiectul "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în Municipiul Roman" prin care se urmăreşte funcţionarea unui centru de îngrijire de zi, multifuncţional, a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, dar şi dezvoltarea de activităţi de consiliere, sprijinire şi educare pentru părinţi şi alte persoane care au în îngrijire copii aflaţi în situaţii de risc. Beneficiarii direcţi sunt 50 de copii cu vârste între 6 - 15 ani aflaţi în situaţii dificile, fără posibilitate de susţinere din partea familiilor dar şi părinţii, reprezentanţii legali, precum şi alte persoane care au în îngrijire aceşti copii şi care pot beneficia de servicii de consiliere destinate prevenirii separării lor. Proiectul a constat în reamenajarea clădirii-atelier de lângă şcoala de Artă "Sergiu Celibidache" (fostă nr. 7) care nu era folosită.

Identificarea  altor necesităţi stringente pentru cetăţenii de vârsta a treia precum asigurarea găzduirii pentru perioadă nedeterminată şi asigurarea hranei, acordarea de asistenţă medicală pentru bătrâni simultan cu consilierea psihologică şi organizarea de activităţi de petrecere a timpului liber precum şi asigurarea condiţiilor de socializare s-au concretizat în proiectul "Reabilitatea, modernizarea şi extinderea clădirii destinată "Căminului pentru bătrâni" în municipiul Roman".

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale în municipiul Roman pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile sociale şi incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, având drept scop creşterea calităţii vieţii persoanei.

Astfel, 40 de persoane în vârstă vor avea asigurată cazarea, masa şi alte servicii de asistenţă socială, iar acestea vor fi selectate din rândul celor care aparţin diferitelor categorii defavorizate: familii sărace, persoane cu nivel de trai foarte scăzut, persoane vârstnice singure, persoane cu handicap, persoane fără adăpost, persoane abuzate, precum şi alte persoane aflate în situaţia unor nevoi speciale. Pentru darea în exploatare mai sunt necesare unele demersuri instituţionale în vederea realizării angajării personalului necesar.

Pentru  a îmbunătăţi calitatea infrastructurii pentru serviciile sociale în municipiul Roman, în vederea asigurării unui acces egal al cetăţenilor la serviciile sociale şi a incluziunii sociale a tuturor categoriilor vulnerabile, având ca obiectiv creşterea calităţii vieţii persoanei s-a conturat şi proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor sociale în municipiul Roman".

Proiectul, finanţat prin Programul Operaţional Regional, pe axa prioritară "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:

- reabilitarea şi modernizarea unei clădiri care va avea destinaţia de centru social şi va oferi două mese calde pe zi pentru 300 de persoane, având asigurate 100 de locuri la mese (în 3 serii);

- înfiinţarea unui centru social multifuncţional, cu o gamă variată de servicii, respectiv cantină socială, ateliere de lucru şi activităţi de consiliere pentru rezolvarea unor probleme dificile specifice cu care se confruntă populaţia defavorizată, cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate;

- asigurarea hranei şi a îngrijirii persoanelor defavorizate;

Beneficiarii directi vor fi 300 persoane care vor primi 2 mese calde pe zi şi 16 persoane care vor primi consiliere zilnic. Aceste persoane urmeaza a fi selectate din rândul celor care aparţin diferitelor categorii defavorizate: familii sărace, persoane cu nivel de trai foarte scăzut, copii abandonaţi, persoane vârstnice singure, persoane cu handicap, persoane fără adăpost, persoane abuzate, precum şi alte persoane aflate în situaţia unor nevoi speciale. Valoarea totală a proiectului care a început în 2011 este de 3.631.021,35 lei. Lucrările se vor termina în prima parte a anului 2012.

Mediul de afaceri romaşcan - motor al economiei locale

Atragerea de fonduri pentru realizarea diverselor investiţii din municipiu, a acordat firmelor romaşcane oportunitatea de a participa la licitaţiile pentru executarea lucrărilor. Indirect, putem spune că administraţia locală, prin atragerea de fonduri, a contribuit la crearea de noi locuri de muncă.

În cadrul întâlnirilor cu mediul de afaceri, am prezentat oportunităţile de accesare a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea firmelor romaşcane şi creşterea competitivităţii acestora. Unii dintre oamenii de afaceri au început deja să construiască viitoarele sedii şi puncte de lucru ale firmelor, iar pentru alte cinci astfel de construcţii lucrările vor începe în curând. Prin aceste întîlniri, am dorit să prezentăm oamenilor de afaceri modurile în care administraţia locală sprijină investitorii, prin reduceri ale taxelor şi impozitelor locale, respectiv prin eliminarea, începînd din anul 2012, a taxei de unu la mie din cifra de afaceri. Ne dorim o dezvoltare rapidă a mediului de afaceri la Roman şi credem că, de la finalul anului următor, o parte dintre unităţile economice care vor avea sediile în zona ocolitoarei vestice îşi vor începe activitatea. Domeniile de activitate ale acestor firme includ comerţul, producţia şi serviciile, asigurîndu-se astfel atât o dinamică a activităţii economice din Roman, cât şi crearea de noi locuri de muncă şi atragerea unor fonduri suplimentare în bugetul local.Printre noile sedii de firme şi puncte de lucru ale acestora care se vor construi în zona ocolitoarei Roman Vest, se numără o nouă autogară a societăţii Pristyl, un service şi o spălătorie auto (realizate de firma Mundevi Invest SRL, ca urmare a unei finanţări nerambursabile de 840.000 de lei, din fonduri europene), un magazin de piese auto, o unitate de producţie din domeniul mecanicii fine înfiinţată de societatea Ratis Serv SRL, o hală de carmangerie a firmei Căpraru Comp SRL, precum şi o sucursală a societăţii sucevene Symmetrica SRL care a anunţat construirea, pe ruta ocolitoare vestică, a unei fabrici de prefabricate mici din beton, în special pavele şi borduri. Prin realizarea acestor noi investiţii este estimată crearea, pentru început, a cel puţin 250 de noi locuri de muncă.

În anul 2011, Somaco Grup Prefabricate a deschis la fabrica din Roman o nouă linie de producţie de elemente prefabricate din beton pentru sisteme de apă şi canalizare, investiţie care se ridică la circa 3 mil. euro; Cersanit România S.A. a investit în procesul de modernizare a infrastructurii şi achiziţionarea de echipamente  de înaltă tehnologie pentru secţia de teracotă iar  S.C. Odlo România SRL a început o nouă investiţie în valoare de 2,3 milioane de euro.

Romanul - un plămân verde

Pentru asigurarea unui mediu curat şi sănătos pentru romaşcani, administraţia publică locală s-a implicat în numeroase proiecte ecologiste. Dovadă stau colaborările cu instituţiile publice, cu agenţii economici, cu unităţile de învăţământ şi implicările cetăţenilor în iniţiativele ecologice derulate anul trecut în Roman.

Menţionez aici implicarea noastră în reţeaua globală care susţine acţiunile Pământul suferă! Stinge lumina!, EcoPatrula şcolară, Curăţenia de primăvară începe cu noi, pentru noi! pentru încurajarea cetăţenilor să întreţină spaţiile publice, Luna pădurii (15 martie-15 aprilie) - reamenajarea plantaţiei în spatele căminului Miron Costin din zona Anton Pann, în zona rampei de deşeuri municipale şi realizarea unei plantaţii de cca. 400 mp cu 1.000 puieţi în zona Podului CFR peste râul Moldova, campania de colectare a DEEE-urilor sub sloganul Locul deşeurilor nu este în casă, realizată  în parteneriat cu Asociaţia  - ROREC  unde s-au colectat 3100 kg, participarea la Campania Let’s Do It, Romania! 2011 fiind implicaţi peste 500 de voluntari care au colectat mai mult de 1.100 de saci cu deşeuri.

În luna noiembrie primăria a desfăşurat Campania de împădurire ce a vizat refacerea unor zone verzi din zona Cămin Miron Costin, zona Sucedava - Tic Tac, Căminul pentru bătrâni, zona aval pod CFR peste râu Moldova şi diverse aliniamente stradale; au fost plantaţi peste 1000 puieţi de salcâm, frasin, paltin, tei şi stejar.

Mulţumim tuturor voluntarilor şi partenerilor noştri din cadrul proiectelor de mediu desfăşurate în Roman în anul 2011 şi contăm pe sprijinul lor şi în perioada următoare.       

Infrastructura rutieră - investiţii şi reparaţii curente

O activitate curentă în anul 2011 a constat în efectuarea de plombări sau covoare asfaltice de mici dimensiuni pe aproape toate străzile municipiului care au costat 2,4 milioane lei.

Starea străzilor din municipiul nostru este o preocupare constantă pentru o mare parte dintre cetăţeni, ceea ce ne-a ajutat pe tot parcursul anului trecut în intervenirea precisă, punct cu punct, încât să avem căile de rulare în stare bună în toate cartierele oraşului. Au fost şi lucrări de anvergură pe mai multe străzi din cartierele mărginaşe: realizare sistem rutier strada Progresului (realizat în procent de 25% în 2011), modernizarea străzii Tirului (realizat în proporţie de 30% în 2011), realizarea sistemului rutier din str. Eremia Grigorescu (realizat în proporţie de 20% la finele anului trecut). Tot în 2011 au fost realizate şi fundaţii din balast pentru străzi din zona Islazului. În noul cartier pentru care s-a făcut lotizarea şi au început construcţiile de locuinţe situate pe străzile Primăverii şi Islazului, s-a continuat balastarea străzilor şi extinderea iluminatului public. În cursul anului 2011, s-a realizat un strat de balast compactat de 20 cm pe o suprafaţă de 4600 mp. De asemenea, au fost reprofilate şi balastate, acolo unde a fost necesar, străzile din cartierul Nicolae Bălcescu pentru care vom pregăti un amplu program de asfaltare după finalizarea Programului apă şi canal în acest cartier.

Numărul locurilor de parcare - în continuă creştere de la an la an

şi în 2011 extinderea numărului de locuri de parcare a constituit o prioritate pentru administraţia publică locală. Astfel, s-a ajuns aproape la triplarea numărului de locuri de parcare amenajate anual, dacă ne raportăm la 2009, an de debut pentru program, de la 335 locuri de parcare amenjate în 2009, 605 în 2010, ajungându-se la amenajarea a 898 locuri de parcare în 2011, pentru care au fost organizate şedinţe de licitaţie pentru închiriere. Reacţiile romaşcanilor au fost clar pozitive şi ne încurajează să gândim la soluţii ample în problema parcării autovehiculelor.

În anul 2011 veniturile provenite din închirierea unui număr de 707 locuri de parcare din cele nou înfiinţate s-au cifrat la 70.700 lei. S-a întocmit documentaţia în vederea reînnoirii a unui număr de 439 contracte de parcare de reşedinţă expirate, atrăgând la bugetul local suma de 43.900 lei. Tot în cursul anului 2011 a fost deschis un ghişeu cu activitate zilnică, privind parcările de reşedinţă, pentru a înlesni procedura de lucru cu romaşcanii şi a economisi timpul solicitanţilor de locuri de parcare.

Primăria este atentă însă şi la un echilibru ecologic, astfel încât lângă locurile de parcare se regăsesc spaţiile verzi.

Pieţele - romaşcanii au acces la alimente de calitate, în condiţii superioare

În cursul anului 2011, Piaţa Centrală a trecut prin modificări importante, cu scopul de a oferi un mediu mai plăcut pentru tranzacţiile tradiţionale cu alimente, fructe, lactate şi carne. S-au efectuat lucrări de reparaţii şi hidroizolaţie a acoperişului din zona de producători în valoare de 10364 lei. De asemenea, s-a modernizat sectorul pentru vânzarea răsadurilor, oferindu-se producătorilor de răsaduri şi vânzătorilor de pepeni condiţii şi mai bune pentru desfacerea produselor, a fost modernizată toaleta publică oferind atât comercianţilor cât şi cumpărătorilor condiţii civilizate şi moderne. Tot în Piaţa Centrală au fost asfaltate aleile principale pentru circulaţia cumpărătorilor şi au fost efectuate reparaţii în sectorul din spatele Halei Centrale. S-au efectuat refinisări la clădirea administrativă punând în valoare frumuseţea acestei clădiri monument de arhitectură iar Hotelul Pieţii a fost dotat cu mobilier şi alte obiecte de inventar necesare funcţionării. La sectorul pentru vânzarea păsărilor vii din Piaţa Centrală s-a efectuat o închidere cu rulouri din aluminiu pentru a proteja de intemperii comercianţii şi cumpărătorii, dar şi o închidere cu panouri de policarbonat a micropieţii din Anton Pann.

Romanul - un oraş sigur

În anul 2011, Direcţia de Poliţie Locală a efectuat misiuni zilnice, pe trei schimburi - 24 de ore din 24 - şi pază la obiectivele încredinţate prin consemn, 2.215 misiuni  pe linia ordinii publice  în zone cu caracter ridicat al săvârşirii de acte şi acţiuni contrare legii (cartierele municipiului, pieţe, discoteci, baruri etc) şi 1.248 misiuni pe linia pazei obiectivelor la Primăria Roman, Sala Sporturilor, Asistenţă Socială şi "Casa Speranţei", pieţe, Parc Municipal.

O atenţie deosebită s-a acordat unităţilor de învăţământ (colegii, licee, şcoli, grădiniţe şi locuri de joacă), prin supravegherea permanentă la venire dimineaţa şi la plecare,  la prânz şi seara, a tinerilor şi copiilor.

Tot în imediata vecinătate a unităţilor de învăţământ au fost verificate 15 magazine şi chioşcuri, pentru preîntâmpinarea vânzării de ţigări şi băuturi alcoolice minorilor.

În zona "Satului Olimpic", împreună cu Serviciul Informatizat de Evidenţă al Persoanelor, Poliţia Mun. Roman, Jandarmeria şi Direcţia de Asistenţă Socială au fost executate două acţiuni specifice pentru verificarea identităţii persoanelor, a documentelor de şedere, iar cei ce nu au putut dovedi motivul cazării au fost evacuaţi.

Cu ocazia desfăşurării activităţilor artistice şi cultural-sportive ("Zilele Romanului", "Ziua Copiilor", "Ziua Mediului", "Carnavalul de Crăciun", "Festival de datini şi obiceiuri" etc.) au fost executate 36 misiuni de ordine şi siguranţă publică publică şi de fluidizare a traficului rutier.

Activitatea Poliţiei Locale pe parcursul anului 2011 s-a mai concretizat în aplicarea de 1576 de avertismente scrise şi a 2472 de amenzi în valoare de 576.945 lei.

Pentru a preîntâmpina extinderea flagelului reprezentat de consumul de etnobotanice în rândul tineretului romaşcan la iniţiativa mea şi cu sprijinul Consiliului Local s-a adoptat la sfârşitul anului 2010 Hotărârea 160/2010 privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul municipiului Roman.

Pe linia de competenţă a administraţiei locale în anul 2011 s-a urmărit respectarea cu stricteţe a prevederilor HCL nr. 160 şi s-au aplicat 46 sancţiuni contravenţionale în valoare de 106.000 lei iar  pentru expunerea de anunţuri publicitare privind plante şi produse psihotrope  s-au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale în valoare de 19.000 lei. Poliţia Locală a întreprins toată gama de acţiuni în vederea combaterii consumului de plante etnobotanice pe care normele legale le-au permis ca atribute pentru administraţia locală.

În urma sesizărilor semnalate de romaşcani administraţiei locale cu privire la depozitarea deşeurilor de origine animală în curtea SC PROTAN SA Roman, Poliţia Locală a monitorizat  activitatea  acestei firme cu privire la predarea spre neutralizare a deşeurilor, cantitatea totală predată până la sfârşitul anului 2011 fiind de 1046,64 tone iar restul, aflat în stoc (sub 25% din ce a fost), este tratat chimic conform dispoziţiilor DSP Neamţ.

Cultură, învăţământ, culte, tradiţii şi evenimente speciale

Primăria municipiului Roman a organizat în anul 2011 o serie de acţiuni şi evenimente în colaborare cu Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Biblioteca Municipală "George Radu Melidon", şcoala de Artă "Sergiu Celibidache", Clubul Copiilor, Casa de Cultură a Sindicatelor Roman, Consiliul Judeţean Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" - Neamţ, Filarmonica "Mihail Jora" din Bacău, Radio Iaşi, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară "Roman Metropolitan", Asociaţia de Antropologie Urbană precum şi cu instituţiile de cult şi unităţile de învăţământ romaşcane.

Participarea directă sau ca partener la organizarea unor evenimente locale şi regionale, a unor simpozioane sau conferinţe a însemnat confirmarea rolului socio-cultural proeminent al Primăriei. Zilele Municipiului Roman, aflate în 2011 la cea de a doua ediţie au reprezentat o sărbătoare pentru romaşcani, un pas important pe care cetatea muşatină îl îndreaptă către afirmarea pe plan regional, naţional şi internaţional. Programul manifestărilor desfăşurate cu acest prilej a beneficiat de contribuţia valoroasă a instituţiilor de cultură din municipiu precum: Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Biblioteca Municipală George Radu Melidon, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Casa de Cultură, de participarea unor personalităţi emblematice pentru viaţa culturală a urbei muşatine, a unor formaţii artistice locale, naţionale şi chiar de peste hotare (Republica Moldova).

Fiecare zi a însemnat un regal al manifestărilor dedicate publicului larg romaşcan, având propria semnificaţie şi tematică: Zilele "Episcop Melchisedec ştefănescu", Ziua recunoştinţei valorilor romaşcane cînd a avut loc Gala excelenţei romaşcane care a premiat cele mai importante personalităţi din urbea muşatină din diverse domenii de activitate,  Ziua diplomaţiei romaşcane, Ziua muzeelor romaşcane, Ziua tineretului romaşcan, Ziua educaţiei romaşcane - ocazie cu care administraţia publică locală a premiat elevii şi profesorii coordonatori care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi conscursurile şcolare, Ziua Patronilor municipiului Roman Sf. Constantin şi Elena.

De mare succes s-au bucurat, pe timpul Zilelor municipiului Roman şi Târgul meşterilor populari şi Târgul de produse tradiţionale.

Dintre manifestările cu semnificaţie specială enumerăm cele dedicate Zilei Unirii Principatelor Române la împlinirea a 152 de ani de la eveniment (24 ianuarie),  Atestarea documentară a oraşului - 619 ani de la prima atestare documentară (30 martie), Zilele bibliotecii George Radu Melidon (23 - 30 aprilie),  Ziua veteranilor de război (29 aprilie), Ziua Europei, a Independenţei, a Victoriei (9 mai), Ziua Muzeelor (18 mai), Zilele municipiului Roman - ediţia a II-a (15 - 21 mai, au fost invitate delegaţii din oraşele Tielt - Belgia, Gedera din Israel şi Edineţ din Republica Moldova), Ziua Copilului (1 iunie), Deschiderea bâlciului anual romaşcan (28 iulie - 6 august), Târgul de Gustar - ediţia a II-a (19 - 21 august), Ziua internaţională a persoanelor vârstnice (1 octombrie), Ziua Mondială a Educaţiei prilej cu care s-au acordat distincţii "Gheorghe Lazăr" unui număr de 13 profesori cu rezultate deosebite în activitatea profesională (5 octombrie), Conferinţa "Despre Martiri" organizată în cadrul Conferinţei clepsydrice-7 cu Dan Puric (10 noiembrie), Conferinţa naţională de antropologie urbană aflată la ediţia a III-a (11 - 12 noiembrie), Ziua Naţională a României (1 decembrie) şi Nunta de Aur 2011- celebrarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2011(28 decembrie).

Ca o noutate, am organizat, în primă ediţie, proiectul şcoala de Vară. In colaborare cu Clubul Copiilor Roman, timp de două luni, în perioada vacanţei de vară, s-au desfăşurat la Casa de Cultură activităţi alternative de petrecere a timpului liber pentru elevi. Astfel, în fiecare zi, în condiţii de civilitate şi educaţie, au avut loc activităţi diverse, cu implicarea activă a cadrelor didactice şi a oamenilor de cultură.

La iniţiativa mea, în cadrul aceluiaşi proiect, s-a desfăşurat şi un program susţinut de pregătire pentru bacalaureat pentru absolvenţii de liceu care au înregistrat primul lor eşec la examenul de maturitate. În derularea acestui proiect, m-am alăturat şi eu cadrelor didactice care, în mod absolut voluntar, au asigurat programul de pregătire.

Succesul acestei prime ediţii ne determină să continuăm acest proiect şi în anii următori.

Pe tot parcursul anului 2011 s-au efectuat reparaţii şi întreţinerea instalaţiilor la instituţiile de învăţământ din oraş. Astfel, am efectuat demersuri şi am atras fonduri de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru reabilitarea termică, lucrări de tencuire şi vopsire exterioară a clădirilor de la şcoala gimnazială "Vasile Alecsandri", şcoala gimnazială "Mihai Eminescu", şcoala primară "Roman Muşat" precum şi la Liceul Tehnologic "Vasile Sav" astfel încât elevii acestor instituţii şcolare să înceapă cursurile anului şcolar 2011-2012 într-un cadru nou.

Anul 2011 a fost bogat şi în evenimente artistice, la care au participat mii de romaşcani dornici să simtă emoţiile participării la spectacole deosebite: De la Dragobete la Sărbătoarea Rusaliilor - Tradiţie şi legendă la români" - spectacol-concurs aflat la ediţia a III-a (3 martie), Vacanţele muzicale "In memoriam Sergiu Celibidache" - eveniment aflat la ediţia a 40-a (24 iulie), Festivalul de film rusesc KINO desfăşurat în săptămâna 25 - 31 iulie organizat cu sprijinul Ambasadei Federaţiei Ruse, Zilele toamnei romaşcane organizate în perioada 22 - 25 septembrie în Piaţa Roman Vodă ce au cuprins şi Târgul cu produse tradiţionale, Festivalul concurs interjudeţean de interpretare vocală şi instrumentală a folclorului românesc "Doruri Muşatine" (10 decembrie), Carnavalul de Crăciun cu participarea elevilor din instituţiile de învăţământ romaşcane, eveniment ce cuprinde parada măştilor şi costumelor populare şi spectacol festiv dedicat sărbătorilor de iarnă (17 decembrie) şi Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă "Roman Metropolitan" - ediţia a II-a, continuând iniţiativa de anul trecut a Primăriei municipiului Roman de a reuni tradiţiile de Crăciun şi de Anul Nou din municipiu şi zonele rurale învecinate - Festivalul a inclus o paradă de maşti şi costume traditionale, spectatorii putând admira obiceiuri tradiţionale de iarnă: Colindul, Steaua, Pluguşorul, Capra, Ursul, Căiuţii etc. (29 decembrie).

În anul 2011, administraţia publică locală a acordat o atenţie deosebită tuturor lăcaşelor de cult de toate confesiunile din Roman pentru continuarea lucrărilor începute, efectuarea reparaţiilor capitale şi a reparaţiilor curente în valoare de 90.000 lei la care se adaugă continuarea lucrărilor de construcţie la Biserica Sf. ştefan cel Mare în valoare de 150.000 lei.

Punctual, am acordat sprijin material şi financiar cu prilejul unor manifestări cu caracter religios precum sfinţirea Bisericii Inima neprihănită a Mariei din Roman, Sărbătoarea Copiilor desfăşurată la Parohia Romano-Catolică Isus Bunul Păstor în cartierul Favorit, ceremonialul religios de sfinţire a Bisericii Sf. Dimitrie din cartierul Mihai Viteazul. Pentru toate aceste manifestări administraţia publică locală a contribuit financiar cu suma de 10.000 lei. Tot la sfârşitul anului trecut, Biserica Sf. Vasile cel Mare a primit un sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru continuarea lucrărilor de construcţie.

Pot afirma că instituţiile de cult romaşcane au beneficiat în anul 2011 de cel mai mare sprijin material şi financiar acordat vreodată de către administraţia publică locală.

Pe plan sportiv anul 2011 a fost jalonat de Cupa municipiului Roman la tenis (31 iulie - 5 august), Trofeul Roman Vodă Muşat handbal ediţia a IV-a care a reunit echipele H.C. Zalău, H.C. Oţelul Galaţi, C.S.M. Ploieşti şi H.C.M. Roman care a şi câştigat trofeul (18 - 19 august) şi de Săptămâna mobilităţii europene - manifestare cu o participare foarte largă, cu mult peste aşteptările noastre (16 - 22 septembrie).

Relaţii de colaborare şi înfrăţire

Oraşul Tielt - Belgia

La invitaţia mea, o delegaţie din Tielt - Belgia, oraş cu care municipiul Roman a semnat la 16 februarie 2010 un Pact de amiciţie, a fost prezentă la manifestările prilejuite de Zilele Municipiului Roman - ediţia a II-a, oferind astfel posibilitatea cunoaşterii şi aprecierii diferitelor realităţi şi tradiţii populare, iniţiind stabilirea unor raporturi reciproce şi invitând totodată comunităţile să se cunoască mai bine.

Oraşul Gedera - Israel

Cu prilejul Zilelor Municipiului Roman, ediţia a II-a, în cadrul manifestărilor incluse sub egida ZIUA DIPLOMAţIEI ROMAşCANE, Primăria municipiului Roman a semnat un document de colaborare internaţională şi anume Pactul de Amiciţie între comunitatea romaşcană şi cea din Gedera, marcând un moment de istorie locală şi punând bazele unei viitoare colaborări.

Oraşul Edineţ - Republica Moldova

La data de 17 mai 2011, de ZIUA DIPLOMAţIEI ROMAşCANE, autorităţile publice locale din Roman au iniţiat semnarea unui parteneriat cu autorităţile locale din oraşul Edineţ, continuând şi extinzând parteneriatul din domeniul educaţional născut prin colaborarea dintre unităţi de învăţământ din Roman şi Edineţ.

Oraşul Grugliasco - Italia

În perioada 3-6 iunie 2011, la invitaţia primarului oraşului Grugliasco, dott. Marcello Mazzu, o delegaţie din Primaria Roman a fost prezentă la manifestările organizate cu ocazia zilelor oraşului Grugliasco "Pallio della Gru".

Cu această ocazie au fost discutate şi dezbătute modurile de colaborare şi aprofundare a relaţiilor prevăzute în Pactul de Amiciţie încheiat între comunităţile noastre, un prim pas fiind realizat deja de către partea italiană prin includerea Romanului într-un Proiect cu finanţare europeană la care a fost invitată să participe o delegaţie din Roman care să cuprindă elevi din şcolile romaşcane cu vârste de 15 şi 18 ani şi un profesor coordonator. Această acţiune s-a numit ,,Meeting Eorolys 2001" şi a avut loc la Rivoli în perioada 1-9 iulie 2011. De asemenea, se are în vedere un proiect de colaborare cu şcoli profesionale cu profil mecanic şi stabilirea de contacte între şcolile noastre, conform nivelului de pregătire.

Oraşul Kameneţ-Podilskyi - Ucraina

În data de 25 noiembrie 2011, Primăria municipiului Roman a pus bazele unei colaborări între comunitatea romaşcană şi cea din oraşul Kameneţ-Podilskyi din regiunea Hmelniţkyi din Ucraina, prin semnarea unui Protocol Înţelegere de Cooperare între cele două localităţi. În spiritul acestui acord care cuprinde şi promovarea relaţiilor economice în avantaj reciproc, semnarea documentului a fost urmată de o întâlnire între oameni de afaceri din Roman şi delegaţia oficială din Ucraina care a inclus şi reprezentanţi  ai  mediului de afaceri ucrainean.

Proiecte şi lucrări ce se vor desfăşura şi finaliza în viitorul apropiat

Principalele lucrări în perioada următoare în Roman se referă la reabilitarea şi modernizarea străzilor, o doleanţă comună celor mai mulţi dintre romaşcani. Se vor continua lucrările la scuarul Hotelului şi la Pietonalul ştefan cel mare în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.) - proiect european derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

Prin programul complementar la Planul Integrat de Dezvoltare Urbană se vor efectua lucrările ce nu pot fi efectuate prin PIDU, deoarece nu sunt finanţabile (sunt neeligibile) şi anume reabilitările conductelor de apă şi ale conductelor de canalizare.

 Programul pentru municipiul Roman în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) cuprinde lucrări ce se vor desfăşura în 2012 de reparaţii ale suprafeţei carosabile, ranforsare prin covoare asfaltice, aducerea la cotă a capacelor căminelor şi a gurilor de scurgere existente precum şi lucrări de semnalizare orizontală şi verticală. În cadrul programului se vor reabilita şi moderniza străzile: Bdul. Nicolae Bălcescu, B-dul Republicii, Mihai Viteazul, Tineretului, Mihai Eminescu, Bogdan Dragoş şi Artera Roman Vest pe o lungime de 1.545 km.

Reabilitarea Corpului A de la CNRV este un proiect câştigat de Primăria Roman şi derulat de Inspectoratul şcolar Judeţean, utilităţile urmând să fie asigurate de către municipalitatea romaşcană. În calitate de primar, m-am implicat constant şi energic pentru rezolvarea acestei probleme deosebit de dificile şi nu a fost deloc uşor să obţin aprobarea finanţării, de aceea o consider una dintre cele mai importante lucrări pentru 2012. Valoarea acestei investiţiei este de 3,5 milioane de lei şi se va termina la 1 septembrie 2012, astfel încât elevii Colegiului Naţional "Roman Vodă" să înceapă anul şcolar 2012-2013 într-o clădire monument, cu o istorie veche, ce a îmbrăcat haine noi. De asemenea, am avut în vedere şi începerea reabilitării corpului B al Colegiului Naţional "Roman Vodă" în anul  2012, clădire importantă atât din punct de vedere arhitehtonic cât şi instituţional.

şcoala gimnazială Alexandru Ioan Cuza (fosta şcoală 5) a intrat în reparaţii capitale la sfârşitul anului 2011 şi urmează ca lucrările să fie finalizate până la 1 septembrie 2012,  astfel încât şi elevii acestei şcoli să înceapă anul şcolar 2012-2013 în condiţii sporite de siguranţă şi confort.

Tot în acest an se vor executa lucrări de asfaltare la terenul de sport din incinta şcolii de Artă "Sergiu Celibidache", destinat copiilor Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc.

Sunt bucuros să anunţ iubitorii de sport în aer liber că vor demara şi lucrările la terenul de sport de lângă Sala Sporturilor, de montare a unui gazon artificial la standarde FIFA. Terenul de sport va fi deschis publicului larg şi va fi dotat cu instalaţie de nocturnă.

Spitalul Municipal de Urgenţă va fi şi în acest an o prioritate a bugetului local şi se va trece la reabilitarea termică a corpului principal, cu termen de finalizare în vara anului 2012, dar şi înlocuirea lifturilor vechi - investiţie de cca. 700.000 lei - fonduri solicitate de la Consiliul Judeţean Neamţ.

Tot în anul 2012, se vor finaliza şi lucrările la Bazinul didactic de înot de lângă Sala Sporturilor, investiţie cu caracter de noutate în municipiul Roman care completează baza sportivă dezvoltată în ultimii ani în urbea noastră.

În primăvara acestui an vom da în folosinţă apartamentele pentru tineri din cadrul complexului ANL Vasile Lupu III şi apartamentele sociale de la cele două blocuri din Aleea Revoluţiei 11, ceea ce va mai uşura din situaţia locativă dificilă a peste 700 de romaşcani.

De asemenea, lucrările de reamplasare şi modernizare a conductelor de alimentare cu gaze naturale de pe strada Bogdan Dragoş începute în 2011 se vor finaliza în trimestrul al II-lea al anului 2012.

La cimitir se va trece la asfaltarea aleilor principale şi se va amenaja o nouă alee majoră şi se vor termina lucrările de reabilitarea la cele două capele. Mulţi romaşcani s-au arătat interesaţi de creşterea condiţiilor oferite de administraţia cimitirului, în schimbul taxelor care se plătesc pentru serviciile respective şi preocuparea este normală, de aceea administraţia locală vine şi de această dată în întâmpinarea doleanţelor lor.

Tot în prima jumătate a acestui an se va finaliza reţeaua intranet a municipalităţii cu încă 6 km de fibră optică.

În primăvara acestui an se va trece şi la modernizarea faţadei primăriei, un lucru care a tot fost amânat dar trebuie în sfârşit demarat.

În acest an va începe reabilitarea staţiei de epurare a municipiului şi înfiinţarea reţelelor de canalizare şi apă în cartierele Nicolae Bălcescu, Petru Rareş şi Mihai Viteazul, extensie N-E. De asemenea, tot în anul 2012 va începe şi proiectul de închidere a vechii gropi de gunoi, înfiinţarea uneia noi şi modernizarea staţiilor de depozitare din oraş.

Reabilitarea Bibliotecii Municipale

Clădirea în care funcţionează Biblioteca Municipală George Radu Melidon este un veritabil monument de arhitectură din secolul al XIX-lea, înscris în lista monumentelor istorice din judeţul Neamţ sub denumirea Casa Ioachim. De-a lungul timpului, clădirea a avut mai multe destinaţii - Administraţie Financiară, Parchet, Primărie, şcoală de surori medicale -  fiind supusă mai multor transformări care au dus la pierderea definitivă a unor decoraţiuni interioare (statuile din nişele din holul principal ) şi exterioare (terasa). În prezent, clădirea se află într-o stare avansată de degradare (acoperişul spart, pereţii  fisuraţi şi mucegăiţi, turnul clădirii aflat în pericol de prăbuşire, lipsa canalizării, instalaţie electrică fără împământare, spaţii de depozitare improprii), fiind necesară consolidarea şi restaurarea acesteia.

De aceea, în anul 2011 m-am străduit să obţin sprijinul financiar al Consiliului Judeţean, care s-a concretizat prin obţinerea cofinanţării cu două treimi din suma necesară reabilitării. După mai multe discuţii şi întâlniri cu Consiliul Local pe tema proiectului de reabilitare, s-a ajuns la un acord asupra realizării în primii doi ani a lucrărilor de consolidare a turnului şi de restaurare a corpului central, în valoare de 2.400.000 lei, urmând ca restaurarea şi consolidarea anexelor să se facă pe etape, în funcţie de evoluţia lucrărilor. Consider că a fost un pas foarte important din partea Consiliului Local în recunoaşterea importanţei clădirilor-monument reprezentative pentru istoria locală.

Microhidrocentrala de la Roman depăşeşte stadiul de promisiune

Acest proiect prezentat de unii ca unul din domeniul science-fiction, dar  în care nu am renunţat nici o clipă să cred, va aduce o investiţie majoră pentru urbea muşatină şi va da o notă de unicitate Romanului, ridicând cu mult potenţialul turistic al zonei. Proiectul constă în bararea cursului de apă al Moldovei, la 250 de metri în aval de puntea pietonală, şi crearea unui bazin de acumulare care să valorifice potenţialul hidroenergetic al rîului Moldova. Bazinul de acumulare va putea fi valorificat ca loc de agrement, fiind aflat în apropierea oraşului. Contribuţia financiară a bugetului local va fi de numai 2% din valoarea totală a proiectului.

Asistăm la începutul realizării celei mai mari promisiuni din campania electorală, un angajament care a fost privit de către unii cu suspiciune, de alţii cu neîncredere, dar de majoritatea romaşcanilor cu speranţă. Mă bucur că nu am dezamăgit romaşcanii şi că microhidrocentrala începe să devină certitudine. Acest nou proiect va aduce locuri de muncă şi economii importante în bugetul local, bani care vor putea fi folosiţi la investiţii sau la derularea proiectelor necesare romaşcanilor.

Municipalitatea romaşcană - vârf al performanţei în administraţie

Juriul Galei Revistei Române de Administraţie Publică, format din reprezentanţi ai mass-media, sociologi şi oameni de afaceri a nominalizat pentru a participa la această gală aproximativ 300 de primari din ţară. Municipalitatea romaşcană a fost nominalizată la următoarele categorii: Primarul anului în România, Cel mai bun primar de municipiu, Cel mai bun primar de municipiu din regiunea Nord Est şi Primarul care a atras cele mai multe fonduri prin proiecte europene. În calitate de edil şef al Romanului am fost premiat de organizatori la categoria Cel mai bun primar de municipiu din regiunea Nord Est, premiu care ne-a situat între cei mai performanţi 8 primari de municipii din toată ţara.

Cea de a VII-a ediţie a Galei "Premiile de excelenţă Administraţie.ro" desfăşurată în luna noiembrie 2011, la care au participat 160 de lideri ai instituţiilor administraţiei publice româneşti: primari, viceprimari, prefecţi, subprefecţi, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene, reprezentanţi ai Guvernului României şi instituţiilor guvernamentale, senatori, deputaţi şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale administraţiei publice din România, a adus Romanului Premiul de excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură, o distincţie cu un rol major pentru standardele cu care se lucrează în instituţia pe care o conduc.

Trebuie subliniat că premiile şi distincţiile obţinute atât în anii din urmă cât şi în anul 2011, poartă valoarea unor certificări având girul organizaţiilor şi organismelor profesionale din administraţia publică şi ne motivează să menţinem standarde ridicate în desfăşurarea activităţilor municipalităţii.

Mulţumesc tuturor celor care au sprijinit demersurile iniţiate, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, tuturor celor care au fost activ implicaţi în ceea ce încercăm să construim.

Mulţumesc marii familii romaşcane care a venit cu propuneri constructive, celor care ne-au sesizat neajunsurile, dar şi instituţiilor care ne-au oferit sprijinul lor financiar şi logistic.