Realizări în anul 2010

 

 

Deşi situaţia financiară la nivel naţional, în condiţiile recesiunii economice la nivel mondial, nu a fost una dintre cele mai favorabile, în municipiului Roman, printr-o puternică implicare a conducerii administraţiei locale, s-a reuşit continuarea investiţiilor demarate în anii anteriori, precum şi deschiderea de noi investiţii strategice pentru comunitate. Nevoia de a depăşi statutul de oraş cu aspect învechit şi ancorat în formule de dezvoltare tehnic nefuncţionale, a reprezentat o prioritate pentru primarul municipiului Roman, precum şi pentru aparatul de specialitate aflat în subordine.

Nu putem afirma că obiectivele noastre au fost atinse integral, pentru ca permanent ne dorim mai mult pentru Roman, mai mult pentru cetăţenii acestui oraş şi în acest sens ne oferim întreaga energie, dar ne putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată şi în acest an 2010, mai ales având în vedere condiţiile socio-economice în care ne-am desfăşurat activitatea.

în acest sens, trebuie să încep prin a mulţumi tuturor celor care au sprijinit demersurile iniţiate, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, tuturor celor care au fost activ implicaţi în ceea ce încercăm să construim. Vreau să le mulţumesc tuturor romaşcanilor care au venit cu propuneri constructive, cei care ne-au sesizat deficienţele specifice din teritoriu, dar şi instituţiilor care ne-au oferit sprijinul lor financiar şi logistic. Toate aceste mă obligă să îmi asum cu onoare promisiunea de a  continua să fiu aproape de cetăţeni şi să reafirm că încrederea lor în mine nu va fi în zadar.

Suntem acum la cel de-al doilea an complet din actualul mandat, iar dacă ne raportăm la promisiunile electorale, mă pot declara mulţumit de obiectivele demarate şi încheiate, fie că vorbim despre un oraş mai frumos şi mai curat, despre locurile de joacă pentru copii, de creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor, despre creşterea numărului de locuinţe sociale şi pentru tineri, de înfiinţarea unui azil pentru bătrâni, a unui centru social la standard european, de revitalizarea infrastructurii sportive, a celei şcolare, a celei sanitare sau a celei culturale. Dar vom prezenta punctual nivelul de implementare a fiecăruia dintre aceste obiective în continuarea prezentului raport de activitate.

Prin mine, romaşcanii au girat nevoia de schimbare şi evoluţie, iar educaţia mea, dragostea faţă de această comunitate sunt elemente ce mă obligă să acord întreaga mea energie unui singur ideal: Romanul, oraş european.

Excelenţă în administraţie

Reprezentată prin Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu, de-a lungul anului 2010, conducerea administraţiei locale din municipiul Roman a primit aprecierea mai multor instituţii pentru activitatea depusă.

Pe 28 ianuarie 2010, în cadrul unei gale organizate la nivel judeţean, în Piatra Neamţ, activitatea primarului municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu, a primit recunoaşterea din partea celei mai cunoscute publicaţii zonale: Ziarul Ceahlăul - care i-a acordat Premiul de Excelenţă "Omul anului 2009 în administraţia urbană - în judeţul Neamţ".

Având implicaţie oficială, pe 31 martie 2010, Primăria Municipiului Roman a primit Certificatul ISO 9001 din partea Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), ceea ce evidenţiază calitatea serviciilor administraţiei publice locale, în conformitate cu standardele interne şi internaţionale.

Mai mult decât la nivel local, activitatea noastră a fost recunoscută şi la nivel naţional, astfel încât pe 29 octombrie 2010, cu ocazia celei de-a şasea ediţii a  Galei Premiilor de Excelenţă în Administraţia Publică, primarul municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu, a fost premiat în cadrul categoriei "Management modern în administraţie" cu distincţia de excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură efectuate într-o localitate din România.

Datorită numeroaselor proiecte, investiţii şi activităţi de mediu, în data de 7 decembrie 2010 Primăria municipiului Roman a fost laureată la Premiul "Primăria Verde" acordat de Grupul de Presă REPORTER prin revista de mediu şi Ecologie InfoMediu Europa, membră a European Enviromental Press, cu prilejul Galei Premiilor Revistei Infomediu Europa, aflată la a IV-a ediţie, eveniment ce urmăreşte premierea şi promovarea persoanelor, iniţiativelor, proiectelor şi organizaţiilor cu impact semnificativ în protecţia mediului.

Având în vedere repetatele acţiuni desfăşurate pe raza administrativă a municipiului Roman în Săptămâna Mobilităţii Europene (16 - 22 septembrie), ce vizează încurajarea activităţilor în aer liber în defavoarea mijloacelor de transport motorizate, Primăria municipiului Roman a fost monitorizată, felicitată şi propusă pentru European Mobility Week 2010 Award. Gala Premiilor va avea loc la Bruxelles în luna martie 2011.

Funcţia de reprezentare

Rolul principal al primarului într-o comunitate este acela de reprezentare a intereselor cetăţenilor, ceea ce-l face un girant a ceea ce înseamnă acel punct pe harta administrativă, economică, socială, culturală, sportivă, la nivel regional, naţional şi internaţional. Mi-am asumat activ acest rol şi prin munca depusă, dincolo de susţinerea şi coordonarea activităţii administrative propriu-zise, am deschis noi punţi de comunicare şi colaborare pe toate palierele menţionate, cu scopul de a readuce Romanul acolo unde istoric îşi are locul de drept. Am continuat munca de promovare a imaginii comunităţii la nivel internaţional, confirmând relaţiile deschise cu localităţile Tielt din Belgia şi Cortona şi Grugliasco din Italia, cu aceştia din urmă în anul 2010, în cadrul Zilelor Oraşului Roman fiind semnat Pactul de amiciţie, document anterior şi necesar stabilirii unei înfrăţiri.

în scopul încheierii unei înfrăţiri între municipiul Roman şi oraşul Tielt din provincia Flandra de Vest, Belgia, la data de 16 februarie 2010 s-a semnat un Protocol  de înfrăţire în vederea realizării unei punţi de legătură constructive, subliniindu-se astfel spiritul european pe care Romanul doreşte să şi-l asume.

S-a subliniat în acest mod interesul comunităţilor europene pentru o colaborare la nivel local cu un oraş pe care l-au recunoscut ca pol de dezvoltare şi căruia îi conferă încrederea lor spre o bună colaborare la nivel economic, cultural, social, educaţional.

La nivel naţional, buna reprezentare a intereselor locale a făcut ca Romanul să redevină un punct de reper în activitatea ministerelor şi a instituţiilor cu domeniu de activitate tangent necesităţilor comunităţilor locale. Romanul, un oraş care, deşi anterior de multe ori uitat, acum a devenit un element de referinţă pentru investiţiile din fonduri naţionale.

La nivel judeţean, prin activitatea depusă, s-a confirmat o buna colaborare cu forurile de decizie, finalizată prin atragerea de investiţii suplimentare menite să aducă un plus comunităţi romaşcane atât la nivelul infrastructurii rutiere, cât şi la nivelul infrastructurii culturale şi sociale.

Relaţia Primar - Consiliul Local

Am reuşit să avem în anul 2010 o relaţie preponderent constructivă cu reprezentanţii comunităţii în Consiliul Local, indiferent de apartenenţa lor politică. Astfel, în anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Roman s-a întrunit de 17 ori, în 6 şedinţe ordinare şi 11 şedinţe extraordinare, fiind adoptate 181 de Hotărâri ale Consiliului Local (H.C.L.), din care 177 au fost iniţiate de Primarul municipiului Roman.

Toate cele 181 hotărâri aprobate de către Consiliul Local Roman au fost supuse controlului administrativ exercitat de către Instituţia Prefectului judeţului Neamţ, niciuna nefiind atacată la instanţa de contencios administrativ sau anulată pentru nelegalitate.

Relaţia primar - cetăţean

Anul 2010 a însemnat pentru mine o aprofundare a relaţiilor cu cetăţenii municipiului Roman, căutând să fiu cât mai aproape de nevoile imediate ale acestora, pentru ca strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung să fie centrată în principal pe realitatea profundă a comunităţii.

Mi-am asumat rolul de a comunica activ şi pot spune că, aşa cum am început încă de la preluarea mandatului şi chiar anterior, am dorit să intru în legătură cu cât mai mulţi romaşcani - direct, în cartierele oraşului, prin audienţele săptămânale, prin corespondenţa clasică sau electronică. Fiecare contact a fost important pentru mine, oferindu-mi o mai bună viziune asupra soluţiilor de implementat, iar pentru asta doresc să le mulţumesc tuturor celor care mi-au sesizat problemele pe care le înfruntă, dar şi bucuriile pe care le resimt atunci când investiţiile realizate le aduc plusul de confort de care au  fost văduviţi de-a lungul timpului.

Dorind atât dezvoltarea, cât şi verificarea raportului corect cu romaşcanii, la începutul anului trecut, în urma unui audit, Primăriei municipiului Roman i s-a acordat, de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii - certificatul S.R.A.C., care atestă conformitatea sistemului de management al calităţii, implementat cu standardul de referinţă ISO 9001 - 2008, vizând specific relaţia cu cetăţeanul şi circuitul documentelor la nivelul instituţiei.

Dacă ne referim strict la programul săptămânal de audienţe, 450 de cetăţeni au intrat în legătură directă cu Primarul municipiului Roman, dar cumulat cu întâlnirile din afara programului săptămânal stabilit, pe parcursul anului 2010 au avut loc peste 1700 de întrevederi cu romaşcanii, reprezentanţi ai societăţii civile, ai asociaţiilor profesionale, culturale, sportive, religioase, cu reprezentanţi din mediul de afaceri local, naţional şi internaţional, cu delegaţi ai diverselor instituţii de interes pentru administraţia locală. Direct în cadrul Cabinetului Primarului au fost procesate peste 800 de elemente de corespondenţă sosite prin poşta clasică sau cea electronică.

Dincolo de aceste aspecte imediate s-a continuat buna relaţionare, cu efecte constructive, cu grupurile de consultanţă create în acest mandat, dintre care trebuie menţionat Consiliul vârstnicilor.

Eficienţa acestei apropieri de interesul comunităţii pe care o reprezentăm se vede în feed-backul pozitiv din partea cetăţenilor, ceea ce ne obligă să continuăm şi mai activ această colaborare, această ancorare în realitatea imediată a oraşului şi în anii ce vor urma.

Romanul un oraş verde, sănătos şi atractiv

Dezideratul nostru este acela de a crea din Roman un pol de interes pentru cei care ne vizitează oraşul, fie că se opresc o clipă, fie că pot fi posibili investitori. Vrem să se vorbească despre Roman ca despre o poveste de succes. Vrem sa devenim un exemplu, un subiect de conversaţie pozitivă, redevenind astfel unul dintre oraşele cu cel mai accentuat trend de dezvoltare urbană din zonă. Un oraş curat, cu elemente de modernitate, va crea permanent un sentiment de siguranţă pentru cei care ne tranzitează, va aduce plusul de imagine care să ne delimiteze de celelalte comunităţi din zonă. Aspectul oraşului reprezintă cel mai important element de pe cartea de vizită a unei comunităţi.

în anul 2010 una dintre cele mai importante investiţii, remarcate de cetăţenii din municipiul Roman a constat în refacerea lacului de agrement din Parcul Municipal, împlinind un deziderat manifestat frecvent de către comunitate. O investiţie spectaculoasă care a născut aprecieri nu numai din partea romaşcanilor, dar şi din partea celor care ne-au vizitat oraşul. Un lac modern, funcţional, o oază de frumuseţe de care Romanul este mândru, completat prin refacerea insulelor, ca si parte componentă a investiţiei - Insula "Brâncuşi", cu elemente sculpturale specifice, ce amintesc de marele artist; Insula "Planeta Verde", însufleţită de animale de talie mică şi păsări, creând un mini-ecosistem şi Insula "Cascada", înnobilată cu o cascadă artificială şi un punct de relaxare şi observare a întregii zone. în detaliu, lucrările au constat în reparaţii şi impermeabilizare talveg şi taluz lac, amenajarea celor 3 insule ale lacului, refacerea debarcaderului, extindere aleilor pietonale în jurul lacului, extindere iluminatului public şi ornamental, dar şi construirea unei reţele proprii de alimentare cu apa a lacului şi pentru irigarea spaţiilor verzi din zonă.

în aceiaşi notă, aspectul a 11 parcuri font-weight:normal"> din oraş a fost modificat, modernizat, fondurile fiind accesate în cadrul unui proiect guvernamental prin Programul Naţional al Fondului de Mediu.

Dincolo de estetica oraşului, accesarea acestor resurse a adus o completare a fondurilor atrase din surse externe bugetului local, bani care intră în municipiul Roman şi care girează locurile de muncă ale romaşcanilor.

Există în acest moment o unitate peisagistică a oraşului, spaţiul verde fiind redesenat în linii specifice, articulate într-o estetică a prezentului. Totul este completat cu piese de mobilier urban care subliniază cursivitatea arhitecturală - bănci, iluminat ornamental, coşuri de gunoi, fântâni arteziene - aducând plusul de utilitate necesar în această zonă de trafic pietonal intens. Cele 12.0pt; layout-grid-mode: line">11 parcuri reprezintă în fapt o continuare a proiectului încheiat în anul 2009 cu refacerea aspectului Bulevardului Roman-Muşat, care tranzitează întreaga zonă centrală a oraşului,  majoritatea parcurilor refăcute având deschidere la această rută principală importantă atât pentru romaşcani, cât şi pentru imaginea oraşului prin suprapunerea peste drumul European E85.    

Intrarea în municipiul Roman dinspre Bacău şi Piatra Neamţ, suprapusă peste drumul European E85, cea mai importantă axă rutieră a Moldovei, la intersecţia străzii Sucedava cu Bulevardul Roman - Muşat a suferit o amplă transformare de-a lungul anului 2010, devenind acum un sens giratoriu, un punct de reper în estetica oraşului, o adevărată poartă de intrare  - "Poarta Sud" font-weight:normal">, înnobilată de spaţii verzi, trotuare moderne şi vegheată de statuia lui ştefan cel Mare şi Sfânt apărătorul Europei. Acest complex este legat în culoare de luminile de ambient care dau acea o notă de mister care evidenţiază monumentul central subliniindu-i măreţia.

Desigur că investiţiile în reabilitarea spaţiilor verzi realizate de-a lungul anilor 2008-2009 în zona Smirodava - B. Dragoş au fost în continuare urmărite şi supuse întreţinerii, dar şi completării prin refacerea unor alei, parcări şi căi de acces pietonale.

O altă carte de vizită a oraşului o reprezintă sediul Biroului de Stare Civilă din municipiul Roman - "Casa Căsătoriilor" font-weight:normal">, aşezământ a cărui prag este trecut nu numai de romaşcani, ci şi de invitaţii lor din alte localităţi. Clădirea supra căruia timpul îşi lăsase puternic amprenta a primit o nouă faţă în anul 2010 prin amenajări exterioare şi interioare, finisaje, înlocuirea tâmplăriei şi sistematizarea pe verticala din zona obiectivului. Clădirea a fost în cele din urmă pusă în evidenţă prin luminile care îi încălzesc conturul.

Investiţii şi viziune

Dinamica investiţiilor din anii 2008-2009 a fost păstrată la Roman, printr-o implicare activă a tuturor departamentelor abilitate, găsindu-se soluţii tehnice, precum şi resurse financiare suplimentare prin accesarea de fonduri exterioare bugetului local - fonduri europene, guvernamentale, judeţene. Toate acestea au fost posibile printr-o activitate de promovare a intereselor municipiului Roman condusă şi susţinută profesionist.

Alături de proiectele deja precizate, trebuie să remarcăm faptul că la nivelul conducerii administraţiei locale s-a căutat acoperirea  prin investiţii a cât mai multor zone din municipiu şi rezolvarea cât mai multor deficienţe subliniate de romaşcani.

 Una dintre cele mai presante deficienţe, subliniată de locuitorii mai multor cartiere din municipiu face referire la traficul greu care, pe lângă disconfortul creat, produce daune locuinţelor din zonele respective. în acest sens, încă de la începutul actualului mandat, s-au luat măsurile necesare găsirii de soluţii pentru a crea alternative rutiere pentru evitarea intrării traficului greu în zonele locuite.

în acest sens, prin activitatea de promovare a acestei necesităţi stringente, s-a trecut la obţinerea finanţării şi execuţia Arterei "Roman Est" (strada Cucutei - DJ207A - strada Plopilor), etapa I, între km. 0+000 - km.1+687, la sfârşitul anului 2010 stadiul lucrărilor atingând 60% din total, anume: terasamente 100%, strat de formă din nisip 100%, strat de fundaţie din balast 100%, strat de bază inferior din balast stabilizat cu ciment 100%, strat de bază superior din mixturi asfaltice AB1 100%.

 Deşi de-a lungul timpului a suferit mai multe transformări ale proiectului, necesităţile iniţiale fiind depăşite, anul 2010 a marcat inaugurarea unuia dintre obiectivele lansate cu ani în urmă: Centrul de Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal de Urgenţe Romanfont-weight: normal">. Fiind o investiţie în modernitate, dar şi în eficientizarea actului medical, acest obiectiv aduce un plus calitativ important pentru comunitate. Cu un total de 504 mp şi fiind compus din 15 cabinete medicale, font-weight: normal">3 grupuri sanitare, cameră de supraveghere, cameră pentru centrală termică, o rampă nouă de acces pentru ambulanţe, dar şi un sistem de alarmare împotriva incendiilor, ce corespunde exigenţelor unui obiectiv de acest tip, Centrul de Primiri Urgenţe a devenit un punct de reper pentru investiţiile de gen din zonă.

 Sănătatea copiilor noştri se consolidează prin mişcare, prin sport, iar pentru elevii şcolii nr. 6 din Roman, o sală de sport funcţională a reprezentat un punct solicitat intens de către cetăţenii din zonă. Astfel, finalul anului 2010 a marcat finalizarea reabilitării acestui obiectiv, lucrările constând în parchetarea sălii, montarea de termo-sistem, zugrăvire, refacerea instalaţiilor electrice, instalaţiilor de încălzire, de alimentare cu apă şi canalizare. S-au mai executat 2 grupuri sanitare, birouri şi o sală de forţă.

Reabilitarea infrastructurii sociale.

Locuinţe sociale şi pentru tineri.

Problema locuinţelor, fie că vorbim de locuinţe pentru tineri, fie că vorbim despre locuinţele sociale, fiind cel mai des menţionată în cadrul programului de audienţe, este una dintre cele mai presante pentru administraţia locală, astfel încât a devenit un obiectiv principal în activitatea depusă în cadrul Primăriei municipiului Roman. Spaţiul locativ limitat aflat în administrarea comunităţii a impus nevoia de a găsi noi soluţii de dezvoltare în această direcţie. S-a căutat implementarea variantelor tehnice imediate şi cu o optimizarea maximă a costurilor, menţinând resurse pentru noi investiţii.

S-au finalizat în anul 2010, prin reamenajare camerelor de cămin din strada Anton Pann nr. 28A, 23 de locuinţe sociale font-weight:normal">, lucrările constând în refacerea tâmplăriei, parchetare, zugrăveli, instalaţii electrice, amenajare grupuri sanitare.

Tot la capitolul locuinţe sociale, cu destinaţie pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, conform O.U.G. 74/2007, a fost demarată construcţia a două blocuri cu 40 de unităţi locative font-weight:normal">, investiţie totală în valoare de 3.792.000 lei. La finele anului 2010  erau executate lucrări de construcţii în valoare de 2 .719.430 lei  din care pe perioada anului 2010 s-au decontat 1.926.790 lei cu o cofinanţare de la bugetul local 476.362 lei.

Anul 2010 a marcat şi deschiderea construcţiei a încă 60 de locuinţe în regim ANL în strada Vasile Lupu, investiţie menită să complteze investiţiile iniţaite în zonă.

Putem cuprinde la acest capitol şi investiţia continuată la blocul nr. 3 de pe str. N. Titulescu - "Blocul cu bulină font-weight:normal">", dincolo de impactul social evident, locatarii acestui bloc fiind cazaţi în acest moment în alte locaţii ce au destinaţie de locuinţe sociale. Finalizarea lucrărilor de la acest obiectiv va duce la eliberarea locaţiilor respective. Lucrări de consolidare se realizează în baza prevederilor O.G. nr.20/1994 republicată în 2007, din transferuri de la bugetul de stat  pentru construcţii cu destinaţie locuinţă, privind reducerea  riscului seismic. Zona consolidata are 3 scări, cu un total de 44 de apartamente. Lucrările au început în anul 2009 şi au termen de finalizare în luna august 2011. La finele anului 2010 s-au realizat lucrări de consolidare în valoare de 3.652.606 lei, din care pe perioada anului 2010 - 2.109.294 lei.

în evitarea situaţiei sociale create, au fost finalizate în anul 2010 lucrările de consolidare la blocul 15 B din Aleea Revoluţiei, bloc afectat de explozie, lucrări ce au constat în repararea casei scărilor, a 2 holuri, a hidroizolaţiei terasei şi a ticurilor, dar şi a 26 de garsoniere, dintre care 3 au fost refăcute în totalitate.

Tot în zona locuinţelor sociale şi pentru tineri trebuie menţionate investiţiile conexe spaţiului locativ, precum sistematizarea pe verticală din zona ANL2 (Aleea Vasile Lupu), investiţie demarată şi realizată în proporţie de 10%, până la finalul anului 2010. Proiectul vizează: font-weight:normal">suprafaţă carosabilă: 3285 mp.; suprafaţă parcaje: 2316 mp.; suprafaţă spaţiu verde: 151 mp.; Sistem rutier, trotuare.

Infrastructura: investiţii şi reparaţii curente

Infrastructura rutieră a oraşului a fost supusă de-a lungul anului 2010, la rândul ei, unor investiţii şi reparaţii curente, în zone prioritizate atât prin indicatorii de trafic cât şi zonali, încercând să acoperim cât mai mult din suprafaţă oraşului, astfel:

¨      Construire strada Cucutei, Municipiul Roman - finalizat.

¨      Execuţie fundaţie de balast pentru drumurile: Marcel Bleker, Otilia Cazimir, Vasile Gh. Morţun, Tudor Vladimirescu - executat în proporţie de 75%.

¨      Alimentare cu apă în strada Salciei (S-a executat extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă pe str. Salciei)

¨      întreţinere străzi modernizate în municipiul Roman (s-a refăcut asfaltul pe o suprafaţă de circa 94.000 metri pătraţi, pe un număr de 48 de străzi şi s-au ridicat în cotă un număr de 86 de cămine).

¨      Balastări străzi nemodernizate în cartierul Nicolae Bălcescu (S-au balastat 16 străzi nemodernizate, suprafaţa pe care s-a refăcut balastul fiind de 42.000 mp.)

¨      Reparaţii Vila Hogaş (Lucrările au constat in refacerea acoperişului, reparaţii la tâmplăria exterioară şi zugrăveli exterioare.)

¨      Reparat acoperiş tip terasă la Creşa Smirodava.

La capitolul lucrări de reparaţii, amenajări şi dotări cu personalul propriu al Primăriei Roman, trebuie menţionate:

- în domeniul spatiilor verzi au fost întreţinute aliniamentele stradale (tuns, cosit, tăieri de corecţie, igienizat arbori, udat zone verzi amenajate între străzile Bogdan Dragoş şi Smirodava), au fost plantate 2.400 bucăţi flori anuale în alveolele din B-dul Republicii, str. ştefan cel Mare, p-ţa Roman Muşat. Stâlpii de iluminat de pe b-dul Roman Musat precum şi pergolele din zona Smirodava, Bogdan Dragoş au fost înfrumuseţate cu ghivece de flori. S-au regazonat unele spaţii verzi existente. Au fost doborâţi 377 arbori bătrâni sau bolnavi şi au fost curăţaţi alţi 1.056 de arbori. Totodată s-a procedat la inventarierea spaţiilor verzi amenajate prin întocmirea Registrului local al spatiilor verzi.

S-a executat alimentarea cu energie electrica pentru realizarea iluminatului ornamental la următoarele obiective: insulele 1 si 3 din Parcul Municipal, Muzeu de Arta, Vila Calistrat Hogaş, Biblioteca Municipala, Casa Căsătoriilor, statuie ştefan cel Mare, cele 11 părculeţe modernizate. S-a extins iluminatul pe aleea de acces dintre debarcader şi insula 3 din Parcul Municipal. S-a executat alimentarea cu energie electrica a celor 6 fântâni arteziene noi, a sălii de sport de la şcoala nr. 6 şi a Centralei termice de la L.P.S.

Pe tot parcursul anului 2010, la solicitarea locuitorilor municipiului, au fost executate lucrări de înlocuire becuri şi componente electrice din reţeaua de iluminat public.

Tot cu forţe proprii s-au executat lucrări de amenajare şi ornare cu figurine, ghirlande şi instalaţii luminoase cu prilejul sărbătorilor pascale şi ale sărbătorilor de iarna.

S-a executat semaforizarea din zona Pieţei Centrale prin folosirea elementelor dezafectate de la intersecţia str. Sucedava cu b-dul Roman Musat.

în cadrul atelierului de confecţii metalice au fost realizaţi/recondiţionaţi peste 600 de metri liniari de gărduţ pentru împrejmuirea spaţiilor verzi, au fost confecţionate un număr de 50 de bănci cu spătar şi 50 de bănci fără spătar, 300 de bucăţi indicatoare de circulaţie, confecţia metalică la copertina sectorului de flori de la Piaţa Centrală. Periodic s-a intervenit pentru repararea spatiilor de joaca pentru copii, a unui număr de 35 platforme depozitare deşeuri menajere precum şi a împrejmuirilor / porţilor metalice de la şcolile din oraş.

Activitatea noastră în domeniul întreţinerii obiectivelor aflate în administrare, prin intermediul Serviciului Public de Gospodărire Comunală a fost mult mai intensă, urmând a fi descrisă detaliat în partea a doua a acestui raport de activitate, acoperind în linii mari întreţinerea de drumuri, reparaţii si construcţii clădiri, controlul salubrizării domeniului public.

Atragerea de fonduri din surse externe bugetului local

Bugetul local al municipiului Roman nu are cum să asigure resursele necesare unei dezvoltări rapide şi coerente a infrastructurii, indiferent de ce palier avem în vedere. Scopul actualei administraţii locale a fost, în aceste condiţii, găsirea de resurse suplimentare, întreaga strategie de dezvoltare fiind concentrată în această direcţie. Am căutat să investim în acest sens, tocmai pentru a obţine maximul de fonduri suplimentare în beneficiul comunităţii, acoperind o cât mai largă arie de interes pentru romaşcani şi în măsura domeniilor în care municipalitatea poate interveni.

Proiecte aprobate - în derulare sau finalizate

Cel mai important proiect, pentru care la finele anului 2010 s-a semnat contractul de finanţare, cu participarea ministrului Elena Udrea, îl reprezintă: " 12.0pt; layout-grid-mode: line">Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Roman - Zona de acţiune Centru - Favorit" 12.0pt;font-weight:normal">, separat pe două planuri conexe: "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman pentru zonele: Scuar Hotel Roman, Pietonal ştefan cel Mare - tronsoanele I şi IV, Centru istoric urban ştefan cel Mare, zona cartierelor Favorit şi Cuza-Vodă", şi "Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Roman". Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Sub-domeniul: "Centre urbane" şi are o valoare totală de 6.200.000 de Euro.

Este cea mai importantă investiţie în infrastructură realizată în Roman în ultimii 20 de ani, atât ca impact pozitiv în redesenarea unei arii extinse din municipiu, cât şi ca resursă financiară atrasă.

Reamintim la acest capitol şi fondurile atrase pentru refacerea celor 12.0pt; layout-grid-mode: line">11 parcuri din municipiul Roman, investiţie realizată în anul 2010. Proiectul 12.0pt; layout-grid-mode: line">"Amenajarea de spaţii verzi în municipiul Roman" s-a desfăşurat în cadrul Programului Naţional al Fondului de Mediu şi a avut o valoare de 400.000 de lei.

în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 - Reabilitarea infrastructurii sociale, au fost demarate lucrările de Reabilitare, modernizare şi extindere a clădirii destinate Căminului de bătrâni 12.0pt;font-weight:normal">, lucrări ce vor fi finalizate în anul 2011. Valoarea proiectului este de 3.480.000 de lei şi urmăreşte realizarea unei investiţii la nivel european. Acest obiectiv a apărut ca obligatoriu pentru comunitatea noastră, într-o societate modernă, în care protecţia socială trebuie să capete un caracter practic, aplicat şi profesionist.

încă din campania electorală din 2008 am subliniat ca obiectiv al viitorului mandat necesitatea unei intervenţii comunitare în cazul copiilor aflaţi în situaţii de risc, valorificarea acestei promisiuni marcându-se prin proiectul "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în Municipiul Roman" în cadrul Programului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent", derulat prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi finanţat conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007, pentru ratificarea  Acordului cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Valoare proiectului este de 149.859 de Euro.

Tot în zona intervenţiei sociale, remarcăm proiectul: "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor sociale din municipiul Roman, str. Speranţei nr.11", proiect depus în cadrul font-weight: normal">Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. - "Reabilitarea infrastructurii sociale". Modernizarea şi aducerea unui plus de valoare în serviciile sociale oferite este o obligaţie a administraţiei locale, subliniind interesul pentru toate clasele sociale şi pentru romaşcanii aflaţi în situaţii de risc. Valoarea proiectului este de 3.480.000 de lei.

Proiectul "Noi capacităţi de producţie a energiei termice prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă pentru Spitalul municipal, Sala Polivalentă şi Liceul cu Program Sportiv" derulat în cadrul Programului "Casa Verde" al Ministerului Mediului şi Administraţiei Fondului de Mediu marchează o altă investiţie în valoare de 2.997.982 de lei, realizată din fonduri atrase în municipiul Roman, având menirea de a aduce pe lângă impactul ecologic şi o scădere a costurilor administrative pentru obiectivele cuprinse în acest program, degrevând astfel bugetul local pe viitor şi permiţând astfel alocarea fondurilor economisite către alte investiţii.

O altă investiţie pe un teritoriu lacunar în municipiul Roman este cea în Construirea şi amenajarea Piscinei publice în municipiul Roman, printr-un Program al Ministerului Tineretului şi Sportului, copii noştri nefiind nevoiţi pe viitor să apeleze la astfel de obiective aflate în oraşele din apropiere. Este o investiţie in modernitate, dar şi în sănătatea copiilor noştri, atraşi spre practicarea sportului într-o epocă a sedentarismului.

Acestor obiective încheiate sau aflate în desfăşurare li se adaugă o serie de proiecte depuse şi aprobate care aşteaptă să fie finanţate, acoperind întreaga arie de intervenţie a administraţiei locale:

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului Naţional "Roman - Vodă", în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 - "îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă". Valoare: 5.541.700 lei

- Dotarea, modernizarea şi reabilitarea Colegiului Tehnic "Miron Costin" - Roman, pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie. Valoare: 1.827.500 lei

- Dezvoltarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Grupului şcolar "Vasile Sav"font-weight: normal"> - Roman. Valoare: 2.423.500 lei

- îmbunătăţirea calităţii în educaţie prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolii cu clasele I - VIII Nr. 1 - Roman 12.0pt;font-weight:normal">. Valoare: 1.440.000 lei

- Modernizarea, reabilitarea şi dotarea şcolii cu clasele I - VIII Nr. 5 - Roman. Valoare: 1.690.000 lei

- Consolidarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Seminarului Teologic Ortodox Roman. Valoare: 15.950.000 lei

- Restaurarea şi consolidarea clădirii "Vila Hogaş" - Roman, în scopul valorificării potenţialului turistic cultural local şi regional. - Programul Operaţional Regional, axa prioritară 5: "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.1.: "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe" (Proiect tehnic - 2009). Valoare: 2.041.887.68 lei. La acest obiectiv, din resurse proprii ale municipalităţii s-a demarat un program de reparaţii şi întreţinere, pentru a reda cât mai eficient clădirea circuitului funcţional.

şi desigur, alte proiecte depuse şi aflate în diverse stadii de evaluare:

- "Amplasarea microhidrocentralei pe râul Moldova, municipiul Roman" prin Programul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice (Axa 4.2. - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde), prin bararea cursului de apă Moldova. Se urmăreşte crearea unui lac de acumulare care să valorifice potenţialul hidroenergetic al râului Moldova printr-o microhidrocentrală, dar acumularea va putea fi valorificată şi pentru agrement, aflându-se în apropierea oraşului. Proiectul a fost apreciat inclusiv de organizaţiile şi publicaţiile de specialitate fiind nominalizat pentru premiere în cadrul Galei Info Mediu Europa.

- îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţarea de parcuri noi în municipiul Roman - Programul Naţional al Ministerului Mediului şi Administraţiei Fondului de Mediu. Valoare: 1.500.000 de lei.

 Spaţiile de parcare - funcţionalitate şi eficientizare

Problematica spaţiilor de parcare, în special cele de reşedinţă, din municipiul Roman, a fost una dintre cele mai prezente deficienţe remarcate de cetăţeni în sesizările trimise către autoritatea locală. în aceste condiţii, o reglementare a unui raport corect de utilizare, precum şi intervenţia în teritoriu erau absolut necesare.

Anul 2010 a marcat pentru municipiul Roman construirea sau refacerea prin trasare, compartimentare a unui număr de 939 de locuri de parcare, acestea făcând obiectul unor proceduri de licitaţie. S-au executat 7 parcări cu peste 200 de locuri de parcare pe străzile Smirodava, Dobrogeanu Gherea, C.A. Rosetti şi Panaite Donici. Astfel, în anul 2010 fost deja încheiat un număr de 697 de contracte de închiriere loc de parcare de reşedinţă. Procedurile de identificare, refacere, trasare şi atribuire vor continua si în anul 2011.

Pieţele - servicii de calitate în proximitate

încă de la începutul mandatului am căutat să respectăm una dintre dorinţele manifestate de romaşcani şi anume aceea de a veni cât mai aproape de cetăţeni cu puncte de desfacere a produselor agricole - pieţe, în anul 2010 fiind deschisă o nouă astfel de locaţie - Piaţa Danubiana, pusă la dispoziţie producătorilor dornici să se adreseze locuitorilor din această zona. în aceste condiţii, Administraţia Pieţelor Bazar Obor din municipiul Roman are în acest moment 6 obiective în administrare, căutând permanent modernizarea şi eficientizarea acestor locaţii.

Astfel, proiectul de modernizare din Piaţa Smirodava, după construirea unui spaţiu acoperit pentru desfacerea fructelor şi legumelor, a fost completat prin inaugurarea zonei de desfacere a produselor lactate.

S-au continuat investiţiile de modernizare în Piaţa Centrală prin închideri cu tâmplărie din PVC şi uşi tip rulou, schimbarea sistemului de iluminat, vopsirea tâmplăriei metalice, alinierea meselor şi reparaţia acestora, confecţionarea a două copertine din poliplan, confecţionarea de tavane din OSB, modernizarea sectorului de chioşcuri prin pavarea cu gresie, dar şi asfaltarea şi reabilitarea copertinei prin vopsire cu o răşină specială - în zona producătorilor. Tot în anul 2010 a fost amenajat sectorul pentru vânzarea răsadurilor în spatele Halei Centrale şi a fost extins Sectorul de flori din Piaţa Centrală. De asemenea s-au executat lucrări de întreţinere şi reparaţii la toate obiectivele aflate în administrarea acestui serviciu: bazar, hala centrală, hotelul pieţei, lacului din parc, micropieţe.

Evenimente speciale

Primăria municipiului Roman are obligaţia de a-şi asuma şi rolul de a promova cultura, oamenii de valoare ai comunităţii, dar să aducă si un zâmbet atunci când e mai mare nevoie de el. Tradiţia şi noutatea s-au împletit în anul 2010, Primăria municipiului Roman organizând o serie de acţiuni şi evenimente, unele manifestări precum Zilele municipiului Roman desfăşurându-se în premieră. Trebuie menţionate aici colaborările cu Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Biblioteca Municipală "George Radu Melidon", şcoala de Artă "Sergiu Celibidache", Clubul Copiilor, Casa de Cultură a Sindicatelor Roman, Filarmonicile din Iaşi şi din Bacău, Centrul pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" - Neamţ precum şi cu instituţiile de cult şi unităţile de învăţământ romaşcane.

Tot pentru prima dată la Roman, Festivalul concurs de interpretare vocală şi instrumentală de folclor interjudeţean "Costică Matei - Creangă - Roman Metropolitan" - ediţia a VI-a, un eveniment realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Roman, Consiliului Judeţean Neamţ, Casei de Cultură a Sindicatelor Roman, şcolii de Artă "Sergiu Celibidache" şi Radio Iaşi, eveniment care a adunat în Roman tinere talente de muzică populară din mai multe judeţe ale ţării, precum şi interpreţi locali. Festivalul a cuprins concursul de interpretare vocală şi instrumentală din zona etnofolclorică specifică fiecărui concurent şi prezentarea costumului popular reprezentativ.

Cu sprijinul şi colaborarea Primăriei municipiului Roman, ca o altă noutate, s-a desfăşurat în 28 decembrie în Piaţa Roman Vodă, Festivalul de datini şi obiceiuri "Roman Metropolitan" - ediţia I care a reunit formaţii de dansuri populare tradiţionale şi obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă aparţinând administraţiilor locale înscrise în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Roman Metropolitan".

Dintre evenimentele patronate de administraţia locală trebuie amintite:

- Manifestări dedicate Zilei Unirii Principatelor Române (24 ianuarie),

- Gala presei (9 februarie),

- Gala culturii romaşcane (11 februarie),

- Atestarea documentară a oraşului (30 martie),

- Concursul interjudeţean de matematică “Alpha şi Omega" - ediţia a VI-a (26 - 28 martie),

- Zilele bibliotecii George Radu Melidon (23 - 30 aprilie),

- Concursul interjudeţean de matematică "Alexandru Cojocaru"

- Ziua veteranilor de război (29 aprilie),

- Ziua Europei, a Independenţei, a Victoriei (9 mai),

- Ziua Muzeelor (18 mai),

- Ziua Eroilor (13 mai),

- Zilele municipiului Roman - ediţia I (13 - 22 mai)

- Gala sportului romaşcan (18 februarie),

- Cupa municipiului Roman la tenis (5 - 11 iunie)

- Trofeul Roman Vodă Muşat handbal ediţia a III-a (19 - 20 august)

- Săptămâna mobilităţii europene (16 - 22 septembrie)

- Cupa Muşatinilor la fotbal-tenis - ediţia I (16 - 21 noiembrie)

- între Dragobete şi Mărţişor - Tradiţie şi Legendă, ediţia a II-a (2 martie)

- Vacanţe muzicale "In memoriam Sergiu Celibidache" - ediţia a 39-a (3 iulie)

- Inaugurarea lacului de agrement din Parcul Municipal - festivitate şi spectacol (4 septembrie)

- Zilele toamnei romaşcane (1- 3 octombrie)

- Festivalul concurs de interpretare vocală şi instrumentală de folclor interjudeţean "Costică Matei-Creangă - Roman Metropolitan" - ediţia a VI-a (14 octombrie)

- Carnavalul Sărbătorilor de Iarnă (17 decembrie)

- Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă "Roman Metropolitan", ediţia I (28 decembrie)

- Revelion 2011 - spectacol de muzică uşoară şi populară şi foc de artificii

Zilele municipiului Roman

Organizate pentru prima oară, consecinţă firească după adoptarea unui statut al localităţii, în perioada 18 - 22 mai 2010, Zilele municipiului Roman au adus un plus de culoare şi modernitate. Romanul îşi subliniază astfel identitatea, tradiţia şi speranţa într-un viitor mai bun, aceste manifestări urmărind linia culturală, socială, economică şi de politică externă a oraşului impusă de istoria muşatină. în acest scop, a fost lansată invitaţia către comunităţile cu care Romanul a iniţiat parteneriate internaţionale, la aceste manifestări participând delegaţii din Cortona şi Grugliasco, Italia, reprezentanţii acestor fiind pentru prima oară în oraşul nostru şi descoperindu-ne prin căldura pe care romaşcanii o au de oferit.

Evenimentele au fost iniţiate începând cu ziua de 16 mai prin organizarea Crosului Municipiului Roman, iar mai apoi a unui concurs de îndemânare auto.

Pe 17 mai, la Biblioteca Municipală "G.R. Melidon" sărbătoarea a fost continuată cu  festivitatea de premiere a elevilor şi profesorilor coordonatori care au obţinut rezultate meritorii la faza finală a olimpiadelor şi concursurilor naţionale, simpozionul -  "Personalităţi romaşcane care au marcat istoria şi cultura  municipiului", festivitatea de înmânare a diplomelor de Cetăţean de Onoare al municipiului Roman pentru Max Blecher ( prin prof. Iancu Wexler, pentru Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba  Română) şi pentru Ioan Antoci, scenarist. Activităţile au fost completate cu o prezentare de carte: Alexandru Mihăilă - "Sărută-mă singurătate". în aceiaşi zi, la Muzeul de Artă a fost inaugurată expoziţia temporară "Retrospectiva Mihai Simion".

Ziua de 18 mai a adus în prim plan premierea în holul primăriei a elevilor participanţi la proiectul "Creaţie şi inovaţie în cultură, educaţie şi învăţământ", ediţia a II-a, iar la Muzeul de Istorie Roman inaugurarea expoziţiei temporare "Tezaure cultural - spirituale ecumenice din zona Roman", dar şi deschiderea expoziţiei "In memoriam dr. Epifanie Cozărescu".

Pe 19 mai, în Sala de Consiliu a Primăriei Roman a avut loc semnarea unor documente de colaborare cu delegaţia din Grugliasco - Pactul de Amiciţie, între municipiul Roman şi localitatea Grugliasco din Italia. A urmat o Conferinţă de realizare a proiectelor europene prin parteneriate COMENIUS şi deschiderea Târgului Meşterilor Populari, în Piaţa Roman Vodă.

21 mai a marcat deschiderea Oraşului Copiilor, în Parcul Municipal şi organizarea unui Drive Test - în Piaţa Roman Vodă.

Pe 22 mai a avut loc în Casa de Cultură un concert Fuego şi s-a marcat desfăşurarea Simpozionului Internaţional de Astronomie "Educaţia şi Astronomia în mileniul III", la Colegiul Naţional Roman Vodă (21 - 23 mai).

în anul 2010 au fost marcate de către municipalitate şi alte câteva evenimente care trebuie menţionate, fiind deja elemente de tradiţie pentru marea familie romaşcană: Ziua Copilului, Deschiderea bâlciului (28 iulie - 6 august), Târgul de Gustar (20 - 22 august), Ziua internaţională a persoanelor vârstnice, Conferinţa naţională de antropologie urbană (ediţia a II-a, 8 - 9 octombrie), Ziua Naţională a României - ceremonial militar-religios şi sărbătorirea cu tradiţionala fasole cu cârnaţi (1 decembrie), Nunta de Aur - celebrarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie (29 decembrie).

Romanul un oraş mai sigur - Poliţia Comunitară

în anul 2010, Direcţia de Poliţie Comunitară a efectuat misiuni zilnice, pe trei schimburi - 24 de ore din 24 - şi pază la obiectivele încredinţate prin consemn, după cum urmează : pe linia ordinii publice, 1.095 misiuni, în zone cu caracter ridicat al săvârşirii de acte şi acţiuni contrare legii (cartierele municipiului, pieţe, discoteci, baruri etc); pe linia pazei obiectivelor, 730 misiuni (la Primăria Roman, Sala Polivalentă, Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi "Casa Speranţei", Piaţa Centrală, Parc Municipal).

O atenţie deosebită s-a acordat unităţilor de învăţământ (colegii, licee, şcoli şi locuri de joacă), prin supraveghere permanentă a tinerilor şi copiilor. Tot în imediata vecinătate a unităţilor de învăţământ au fost verificate 11 magazine şi chioşcuri, pentru preîntâmpinarea vânzării de ţigări şi băuturi alcoolice minorilor.

în zona locuinţelor sociale din zona "Danubiana", împreună cu Serviciul Informatizat de Evidenţă al Persoanelor şi Direcţia de Asistenţă Socială au fost executate 3 acţiuni specifice pentru verificarea identităţii persoanelor, a documentelor de şedere, iar cei ce nu au putut dovedi motivul cazării au fost evacuaţi.

Cu funcţionari din cadrul Primăriei au fost executate 159 de activităţi pe linia mediului înconjurător, urbanism şi transport local.

împreună cu Poliţia Municipiului Roman şi Jandarmeria Roman au fost organizate 444 misiuni, conform planificării zilnice - patrule mixte, pentru combaterea cerşetoriei, a furturilor din auto şi buzunare în zonele aglomerate (pieţe, obor, bazar, magazine), menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică.