Realizări în anul 2009

 

 

            După ce prima parte a mandatului, desfăşurată pe finalul anului 2008, poate fi considerată o perioadă a adaptării la cerinţele statutului de coordonator al administraţiei publice locale, o perioadă a desenării noii strategii de dezvoltare a municipiului Roman, anul 2009 a marcat începutul implementării schimbării la faţă anunţate. Proiectele conturate încă din finalul anului 2008 au fost lansate, desfăşurate şi mare parte din ele încheiate într-un timp record, ceea ce a făcut ca anul 2009 să apară ca un an de turnură pentru municipiul Romanul, deşi condiţiile naţionale, financiare nu au fost din cele mai prielnice, ba din contra.

Există permanent dorinţa de a face mai mult, mai bine, de a depăşi limitele financiare şi logistice avute la dispoziţie, dar încrederea romaşcanilor, recunoaşterea capacităţilor administrative – sunt elemente care motivează, care încarcă pozitiv, manifestându-se în forţa de a continua.

Vreau să mulţumesc tuturor pentru sprijin şi înţelegere, pentru faptul că i-am simţit pe romaşcani aproape la fiecare întâlnire din cartierele oraşului. Le mulţumesc tuturor celor care ne-au semnalat problemele oraşului, ne-au propus soluţii şi au fost alături de noi în punerea lor în practică. Vreau să le mulţumesc tuturor cetăţenilor responsabili şi să-i asigur că voi continua să fiu aproape de ei şi să le reafirm faptul că încrederea lor în mine nu va fi în zadar.

Timpul a fost scurt, doar ceva peste un an de mandat, dar pot să spun că schimbarea la faţă a Romanului a început concret, vizibil. Vom ajunge în fiecare cartier, aproape de toţi cetăţenii, depăşind limitele financiare impuse de criza financiară şi nu numai. Romaşcanii merită un oraş curat, sănătos, sigur – un oraş european, de care să fim cu toţii mândri.

Nu voi uita niciodată promisiunea făcută cetăţenilor, iar întreaga mea activitate se bazează tocmai pe urmărirea proiectelor propuse încă din campania electorală. Prin mine, romaşcanii au girat nevoia de schimbare şi evoluţie, iar educaţia mea, dragostea faţă de această comunitate sunt elemente ce mă obligă să acord întreaga mea energie unui singur ideal: Romanul, oraş european.

Astăzi, pot spune cu mândrie că peste jumătate din punctele din lista de proiecte anunţată în campania electorală au fost atinse, deşi iată că ne aflăm doar la primul raport de activitate pentru un an administrativ complet.

În ceea ce priveşte relaţia Primar – Consiliu local, trebuie să ne amintim că au  existat şi momente tensionate, ca în orice relaţie de parteneriat, dar cel mai important lucru este faptul că am reuşit să dăm dovadă de interes pentru comunitate. Astfel, în anul 2009 au fost emise cu 15% mai multe hotărâri de consiliu local faţă de anul 2008 şi cu 30% mai multe decât în anul 2007. În ceea ce priveşte numărul de şedinţe ale Consiliului local convocate de Primarul municipiului Roman, acestea au crescut în anul 2009, faţă de anul 2008 cu 25%.

Desigur, nu în ultimul rând vreau să mulţumesc tuturor colaboratorilor din aparatul Primăriei Municipiului Roman – pe care i-am simţit mereu aproape şi care au dat dovadă că atunci când este necesar nu mai contează timpul, familia, ci doar comunitatea, dar şi colaboratorilor din spaţiul economic şi al societăţii civile, care au răspuns pozitiv atunci când am avut nevoie de sprijinul lor şi care împreună cu administraţia locală au reuşit să formeze un bloc unitar în interesul Romanului.

  

Relaţia primar – cetăţean

 

Administraţia publică locală, fie că vorbim despre instituţia primarului sau cea a consiliului local, trebuie să se afle într-o simbioză perfectă cu interesele reale ale comunităţii în slujba căreia se află. Aşa cum am afirmat şi anterior, ne aflăm în aceste funcţii ca giranţi ai acestor nevoi, dorinţe, probleme pe care romaşcanii le simt şi avem obligaţia civică, morală în cele din urmă, de a le transcrie în soluţii funcţionale pentru comunitate.

Dar cel mai important factor în această ecuaţie este informaţia, cunoaşterea realităţilor profunde, generale şi individuale, a modului în care fiecare cetăţean percepe realitatea municipiului. Nu poţi trăi într-un turn de fildeş din care să presupui care sunt problemele comunităţii,  ci trebuie să intri într-un contact direct şi perpetuu cu aceste realităţi.

Mi-am asumat acest rol activ şi pot spune că, aşa cum am început încă de la preluarea mandatului şi chiar anterior, am dorit să intru în legătură cu cât mai mulţi romaşcani – direct, în cartierele oraşului, prin audienţele săptămânale, prin corespondenţa clasică sau electronică. Fiecare contact a fost important pentru mine, oferindu-mi o mai bună viziune asupra soluţiilor de implementat, iar pentru asta doresc să le mulţumesc tuturor celor care mi-au sesizat problemele pe care le înfruntă, dar şi bucuriile pe care le resimt atunci când investiţiile realizate le aduc plusul de confort de care au  fost văduviţi de-a lungul timpului.

Dincolo de acest aspect direct am încercat să stimulăm activitatea diverselor structuri sociale, economice, culturale – precum înfiinţarea „Consiliului Vârstnicilor”, legătura cu reprezentanţii oamenilor de afaceri, membri activi ai O.N.G.-urilor, toate acestea pentru a obţine acea viziune completă asupra raportului dintre deficienţe şi soluţii.

            Ne aflăm într-o permanentă activitate de a implementa noi strategii şi proiecte în zona de relaţionare cu cetăţeanul, căutând pe lângă resursele proprii soluţii de finanţare complementare bugetului local, implementând formulele moderne, funcţionale ale unei administraţii locale moderne – unul dintre obiective rămânând un proiect de management informatizat al documentelor, ceea ce va permite o accesare imediată a informaţiei, precum şi o ierarhizare şi prioritizare a circuitului intern, coroborat cu implementarea managementului calităţii activităţilor în care primăria este implicată.

            Ca reafirmare a unei promisiuni, la final de an 2009, trebuie să afirm că nu voi renunţa niciodată la această atitudine faţă de cetăţean, pentru că noi, cu toţii, membri ai marii familii romaşcane, trebuie să fim uniţi, să ne sprijinim reciproc si toate acestea pentru binele oraşului pe care îl iubim atât de mult.

  

Romanul un oraş verde, sănătos şi atractiv

 

Aspectul general al oraşului este o responsabilitate primordială pentru activitatea administraţiei locale, pentru că implică efecte din cele mai diverse, pornind de la creşterea confortului urban, contracararea factorilor poluanţi, dar ajungând inclusiv la creşterea gradului de atractivitate pe piaţa investiţiilor private.

Nu a fost înţeles în totalitate maximul interes pentru refacerea aspectului urban, spaţiilor verzi, a zonelor de trecere aglomerate.  Nu avem, precum alte oraşe, avantajul unui relief care să mascheze deficienţele, iar în acest caz acestea trebuie să facă obiectul unei remedieri ample. Este o investiţie în sănătate, în curăţenie, în viitorul copiilor noştri, precum este o investiţie în câştigarea de noi investitori. Studiile arată că un oraş gri, murdar, învechit şi ancorat vizual în „betonismul comunist” nu prezintă interes pentru cei din alte comunităţi care vor dori să deschidă o afacere. Romanul trebuie să devină o „casă” îngrijită, în care musafirii să se simtă bine, confortabil şi acest lucru trebuie să ni-l asumăm în mod egal cu toţii - administraţie locală, cetăţeni, instituţii, agenţi comerciali.

Am început acest demers de toaletare a oraşului încă de la preluarea mandatului în anul 2008,  prin toaletarea tuturor zonelor inestetice, cu vegetaţie abundentă, pornind de la aliniamentele stradale şi până la toaletarea integrală şi continuă a Parcului Municipal, a parcurilor din oraş, a Cimitirului Eternitatea, a Stadioanelor Moldova şi C. Nehoiu, dar şi în zona locuinţelor sociale din Strada Fabricii.

Ideea de oraş verde, un oraş sănătos, apare ca centrală în viziunea de ansamblu a actualei administraţii. Lipsa investiţiilor în această latură fiind resimţită mult mai acut decât se poate crede. Romanul anului 2008 caracterizându-se printr-o vegetaţie îmbătrânită, inestetică, dar mai ales cu un grad înalt de risc, atât pentru cădiri, carosabil şi trotuare, cât şi direct pentru siguranţa cetăţenilor în cazuri de furtună şi nu numai. Am fost obligaţi în această situaţie să începem un amplu program de plantări pe toată aria municipiului.

Criticat la început de unii, amplul program de reamenajare a spaţiului verde din zona B. Dragoş – Smirodava, astăzi poate fi considerat, la încheierea primei etape, ca fiind un succes, aspectul zonei fiind total schimbat. Dar dincolo de orice critică sau analiză pe zonă, cel mai bun exemplu pentru succesul acestui program este faptul că din ce în ce mai multe solicitări ajung către primărie pentru implementarea aceleiaşi formule şi în alte cartiere ale oraşului.

Lucrările realizate au fost complexe, întâmpinând dificultăţi tehnice şi logistice diverse – au fost ridicate din zonă zeci de tone de gunoi, moloz, animale moarte (câni, pisici, şobolani), elemente care, coroborate cu dezinsecţia şi dezinfecţia realizate anterior, au contribuit la creşterea gradului de siguranţă sanitară a zonei. Au fost însămânţate  peste 2,7 hectare cu gazon, plantaţi 430 de pomi de talie mică şi ornamentali (arţar, dud alb, dud pendul, salcie, prun decorativ, salcâm japonez, thuya, ienupăr, chiparos), au fost montarea 100 de coşuri stradale şi 300 de bănci, dar şi 45 de pergole din lemn, cu flori, la intrarea în scările de bloc. Spaţiul realizat se va afla timp de 2 ani sun îngrijirea şi garanţia firmei care a realizat lucrările (Bogardens Design).

O altă acţiune amplă de plantare de pomi, în spiritul unui oraş verde şi sănătos s-a desfăşurat în zona Anton Pann, acolo unde pe o suprafaţă aflată în degradare s-a plantat puiet din diferite specii de arbori, cu sprijinul voluntarilor şi al angajaţilor primăriei, scheletul părculeţului fiind completat de alei cu sort şi montarea de bănci şi coşuri de gunoi.

Tot în anul 2009 au început lucrărilor de reamenajare a spaţiului verde din zona Casei căsătoriilor, a aspectului general al clădirii, dar şi mărirea capacităţii de parcare în zonă, acel punct fiind unul dintre cele mai vizitate din oraş de către cetăţeni din afara localităţii, o adevărată carte de vizită pentru comunitate.

Desigur că s-a intervenit şi în alte zone identificate din oraş, dar şi la solicitarea locatarilor, pentru toaletarea copacilor şi întreţinerea spaţiilor verzi, dintre care remarcăm următoarele zone: Parcul Municipal, zona Spitalului vechi, Parcul de lângă Biserica Armenească, Piaţa Roman Vodă, Casa de Cultură, etc.  

Plantările şi revigorarea spaţiilor verzi va continua, în special în zonele aglomerate şi lipsite de astfel de areale şi în anii ce vor urma, dintre acestea remarcându-se un proiect amplu, deja aprobat, de amenajare a 11 spaţii verzi din municipiul Roman, cu finanţare prin Programul Naţional al Fondului de Mediu, în valoare de 400.000 de lei.

  

Romanul un oraş curat

 

             Externalizarea serviciului de salubritate la nivelul municipiului nu a rezolvat integral problemele cu care suntem nevoiţi să ne confruntăm. Păstrarea unui nivel de decenţă şi lupta continuă pe care o ducem cu anumite lipsuri în educaţie şi respect pentru comunitate este solicitantă atât din perspectiva resursei umane cât şi financiar. Aşa cum am mai afirmat şi cu alte ocazii - condiţia esenţială pentru a obţine un oraş curat, civilizat, este aceea de a ne asuma cu toţii această responsabilitate, respectându-ne pe noi, respectându-i pe ceilalţi romaşcani.

Monitorizăm în special zona veche a oraşului, dar şi alte clădiri sau terenuri aflate într-o stare de degradare accentuată, luând toate măsurile care ne sunt la îndemână pentru a remedia această stare de disconfort. Intervenim de fiecare dată când este necesar şi punem presiune pe proprietarii spaţiilor private pentru a se alinia la ceea ce ne dorim noi a fi un oraş cât mai curat.

Totodată, prin acţiuni punctuale menţinem un nivel de decenţă şi confort urban, de la utilizarea şi strângerea materialului antiderapant din sezonul rece şi până la spălarea indicatoarelor din această primăvară, de la strângerea surplusului de materiale rezultate în urma lucrărilor de pe raza municipiului şi până la întreţinerea şi reparaţiile curente la investiţiile realizate sau montarea de panouri de avertizare.

Iarna anului 2009 a adus în premieră externalizarea serviciului de deszăpezire, contract semnat în mandatul anterior şi care nu putem spune că s-a ridicat la nivelul pe care ni l-am dorit, fiind însă un punct de pornire în modul în care în iernile ce vor urma vom avea în vedere strategia de intervenţie. Din nefericire, externalizarea acestui serviciu ne blochează posibilele intervenţii pe care noi, ca şi administraţie locală, am putea să le aplicăm, în situaţia existenţei unui contract neavând posibilitatea de a aloca fonduri complementare.

  

Pieţele – servicii de calitate în proximitate

 

După ce încă din 2008 am încercat să aducem cât mai aproape de cetăţeni producătorii agricoli prin înfiinţarea de micro - pieţe în fiecare dintre cartierele importante precum şi reabilitarea celor deja existente, am dorit să impunem noi standarde de calitate în serviciile oferite romaşcanilor.

O astfel de investiţie a fost începută în Piaţa Smirodava prin darea în folosinţă, în 2009, a unui sector de legume şi fructe la standarde europene, după inaugurarea anterioară a clădirii pentru birouri si toalete. Investiţia în zonă va continua prin deschiderea unui spaţiu conform cerinţelor sanitare pentru desfacerea produselor lactate, dar şi cu refacerea trotuarelor şi aleilor din zonă. De remarcat că lucrările pentru sectorul de legume şi fructe, deşi planificate iniţial a fi realizate în 6 luni, au fost finalizate în doar 3 luni de la începere

 

Romanul – Un oraş mai sigur

 

Activitatea poliţiei comunitare a fost relansată în acest mandat printr-o coordonare mult mai atentă şi eficientă cu scopul final de a creşte gradul de siguranţă al cetăţenilor, direct, dar şi prin protejarea investiţiilor făcute şi care sunt supuse în mod repetat şi inexplicabil vandalizării. Observăm o creştere a eficienţei, remarcată şi de presa romaşcană, precum şi de către instituţiile partenere, în fiecare lună prezenţa activă a poliţiei comunitare reflectându-se în numărul de avertismente, amenzi şi situaţii problematice stabilizate.

Am dorit ca noile regulamente atât cu caracter general cât şi particular supuse adoptării către consiliul local să creeze fundamentul unei comunităţi moderne, cu principii ferme şi care în timp să ducă Romanul la nivelul de civilizaţie urbană pe care îl merităm ca oraş al Uniunii Europene.

În sprijinul activităţii Poliţiei comunitare, cu scopul de a creşte nivelul de siguranţă al cetăţenilor, Primăria Municipiului Roman a implementat un proiect de supraveghere video, concentrat pe punctele aglomerate, cu grad de risc ridicat, sistem inaugurat în luna august a anului 2009 şi care va fi dezvoltat în scopul acoperirii cât mai multor sectoare cu potenţial infracţional din municipiu.

  

Reorganizarea societăţilor consiliului local

 

Încă de la preluarea mandatului, unul dintre obiective a fost reorganizarea şi reformarea societăţilor consiliului local pentru o mai bună activitate la nivel comunitar. Primul pas a fost făcut prin trecerea serviciului de apă şi canal dinspre Acvaserv spre operatorul judeţean Apa Serv, transfer cu scopul principal de a obţine fonduri europene la un nivel mult mai înalt, reflectate în final în modernizarea reţelelor de apă şi canal. Investiţii de peste 21 de milioane de euro vor fi astfel realizate şi în municipiul Roman.

Transferul acestei activităţi către Apa Serv Neamţ a dus la necesitatea de a coordona punctual celelalte domenii de activitate asumate anterior de către Acvaserv Roman. În aceste condiţii pasul administrativ firesc a fost acela de a crea o nouă societate Locato Serv Municipal care să preia funcţiile vechii societăţi (administrarea cimitirului, a spaţiilor verzi, a gropii de gunoi, a spaţiului locativ).

Societatea Acvaserv, în aceste condiţii date, urmează a funcţiona în continuare, pentru a putea recupera datoriile restante anterioare de la beneficiari, dar şi pentru a închide datoriile anterioare create şi girate de către municipalitate. Apreciem că această activitate, prin impunerea unui nou colectiv de conducere, se află pe o direcţie pozitivă.

Am reuşit să facem aceste transferuri fără a afecta resursa umană şi fără a recurge la disponibilizări, într-un an de criză când locurile de muncă sunt cu atât mai importante şi mai greu de găsit.

  

Romanul un oraş plin de culoare şi lumină

 

În sufletele romaşcanilor, mai ales în condiţiile unei realităţi economice dificile, este nevoie de a aduce un strop de bucurie în special în preajma marilor sărbători creştine.

Sărbătorile de iarnă, prin tradiţie, transformau oraşul într-un mic paradis de culoare şi lumină, dar iarna 2008-2009 a însemnat o adevărată metamorfoză pozitivă. Noi ornamente, model elveţian, alături de cele existente au făcut ca Romanul să fie  considerat unul dintre cele mai frumos ornate oraşe din Moldova. Iarna 2009 – 2010 nu doar că a confirmat această postură, dar Romanul a devenit chiar un reper pentru alte comunităţi. Tot în sezonul 2009-2010 s-au introdus ornamente de sărbători şi în cartierele oraşului, bucuria luminii de Crăciun ajungând acolo unde trebuie – aproape de oameni.

Tot în acest mandat, pentru prima oară Romanul a fost ornat cu motive specifice şi cu ocazia sărbătorilor Pascale, din nou Romanul fiind remarcat printre oraşele din zonă.

Pentru că intrarea într-un oraş spune foarte multe despre ceea ce poate acea comunitate oferi, despre modul în care vizitatorii sunt primiţi în comunitatea noastră, am luat măsura amplasării la intrarea în oraş a unor construcţii tip totem, iluminate, moderne şi care să sublinieze statutul de municipiu al Romanului.

   

Investiţii şi viziune

 

NU putem să nu remarcăm faptul că anul 2009 a reprezentat pentru Primăria municipiului Roman anul cu cele mai mari investiţii publice din ultimii 20 de ani, ceea ce subliniază o activitate intensă depusă în favoarea dezvoltării Romanului, oraş văduvit de-a lungul timpului de investiţii centrate pe interesul direct al cetăţenilor.

 

Bulevardul Roman Muşat

Una dintre cele mai ample lucrări realizate pe parcursul anului 2009, într-un timp record, a constat în reamenajarea zonei centrale a municipiului Roman, pe traseul actualului bulevard Roman Muşat, proiectul fiind realizat de trei firme locale şi având o valoare finală de aproximativ 2,7 milioane de lei. În concret, modernizarea bulevardului a constat în realizarea a 15.200 de metri pătraţi de trotuar din pavele autoblocante, montarea a 2.250 de metri liniari de borduri mari şi a 5.550 de metri liniari de borduri mici. În total, carosabilul a fost lărgit cu aproximativ 2.600 de metri pătraţi, realizându-se 289 de locuri de parcare, precum şi o descongestionare a traficului, prin funcţionarea a două benzi de circulaţie pe sens. Aspectul şi confortul general au fost completate prin montarea a 120 de suporturi pentru steaguri, 40 de jardiniere în care s-au plantat tuia, 140 de coşuri de gunoi, 124 de bănci simple şi alte 20 de bănci duble, cuplate cu jardiniere, 4 pompe de apă potabilă, 13 pergole, 10 ornamente luminoase din inox şi o fântână arteziană decorativă, în zona Bibliotecii Municipale. Totodată s-au gazonat 2100 de metri pătraţi de spaţiu verde în care s-au plantat 500 arbuşti  tuia.

Proiectul a prevăzut şi realizarea unor canale subterane pentru reţelele de televiziune, telefonie şi de energie electrică, pe o lungime de aproximativ 3.400 de metri, firmele care deţin reţelele de cablu care tranzitează zona centrală a oraşului având obligaţia de a transfera cablurile în subteran, prin aceste canale, până cel târziu în luna mai a anului  2010.

Aspectul general al zonei va fi întregit prin proiectul de modernizare a celor 11 parcuri, finanţat prin Programul Naţional din Fonduri de Mediu, la care făceam referire şi anterior şi care va fi demarat în anul 2010, o mare parte dintre aceste parcuri având deschidere în zona centrală, chiar spre bulevardul Roman Muşat.

           

Locuinţe pentru tineri – locuinţe sociale

Problema locuinţelor, fie că vorbim de locuinţe pentru tineri, fie că vorbim despre locuinţele sociale, este una dintre cele mai presante pentru administraţia locală, astfel încât a devenit un obiectiv principal în activitatea depusă în cadrul Primăriei municipiului Roman.

Am reuşit, în anul 2009 repartizarea către tineri a unui număr de 40 de apartamente şi 60 de garsoniere realizate prin fonduri ANL, construcţia cărora a fost demarată în anul 2008, având un efect de depresurizare parţială a disconfortului social existent din punct de vedere al spaţiului locativ. Realitatea curentă ne-a determinat să facem toate demersurile necesare suplimentării construirii de locuinţe - astfel, în 2009 a început construirea unui bloc de locuinţe sociale pe strada Anton Pann, nr. 11, compus din două scări a câte 20 de apartamente. Lucrările la acest bloc vor fi finalizate în 2010 , cu un buget aproximativ de 4.000.000 lei. În 2009 s-au executat lucrări în valoare de 792.000 lei.

De asemenea, în scopul acestei descongestionări, am căutat implementarea unor soluţii cât mai rapide şi aplicabile din punct de vedere al resurselor aflate la dispoziţia municipalităţii, obţinând un plus de locuinţe sociale  şi prin reabilitarea parterului imobilului aflat în strada Anton Pann, nr. 28A (fostul sediu ALOFM) – cele 19 camere rezultate prin compartimentări interioare, reparaţii pardoseli, amenajare de grupuri sanitare, reparaţii la instalaţia de încălzire şi înlocuirea tâmplăriei, fiind repartizate în finele anului 2009. Dincolo de implicarea financiară în această locaţie, trebuie remarcate şi eforturile depuse în transferarea spaţiului în administrarea Primăriei Municipiului Roman de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Urmărind aceleaşi criterii, prin lucrări realizate la unul dintre căminele Grupului Şcolar „Vasile Sav” şi constând în compartimentări, amenajare grupuri sanitare, refacere pardoseli, înlocuire tâmplărie – s-a obţinut un alt plus de 16 locuinţe pentru persoane aflate în situaţii de risc social, repartizate în primăvara anului 2009.

Anul 2009 a însemnat şi punctul de pornire în realizarea lucrărilor la cele 3 scări din blocul cu risc seismic de pe Nicolae Titulescu, nr. 3 (Roman Muşat, nr. 17), cunoscut ca „blocul cu bulină”, investiţie care a stagnat din motive diverse timp de mai mulţi ani şi care prezintă un grad de dificultate tehnică ridicat. S-au realizat pe parcursul anului 2009 lucrări la  consolidarea fundaţiei prin forare de minipiloţi, precum şi de betonare grinzi fundaţii.

Desigur că pe parcursul timpului apar şi investiţii neprevăzute iniţial, precum intervenţia pe care am fost nevoiţi să o facem în urma unei explozii la instalaţia de gaze naturale a blocului nr. 15 din aleea Revoluţiei, fiind executate lucrări de refacere a apartamentelor afectate, constând în reparaţii compartimentări, înlocuire tâmplărie distrusă, reparaţii placaje şi pardoseli. Cele 8 familii care au fost nevoite să părăsească locuinţele avariate, au putut astfel să se întoarcă acasă. Consiliul Judeţean a fost din nou alături de cetăţenii municipiului Roman prin fondurile puse la dispoziţie pentru aceste lucrări.

 

O problemă generalizată a României este acea a drumurilor, a străzilor şi trotuarelor, lipsa investiţiilor majore în acest domeniu fiind astăzi resimţită acut. Anul 2009 a însemnat pentru Roman, alături de proiectele ce urmează a fi puse în aplicare, un set de inaugurări de noi tronsoane interne, modernizate:    

- Modernizarea străzii Ion Nanu, prin refacerea completă a sistemului rutier (3600 mp) - refacerea fundaţiei din balast şi 12 cm. de mixturi asfaltice, modernizarea trotuarelor (1400 mp) precum şi a reţelei de apă integral, iar a canalizării pe o porţiune de 40 de metri, aflată într-un avansat stadiu de degradare.

- Reabilitarea unor tronsoane importante din străzile Martir Cloşca, Păcii şi Alba Iulia – investiţie realizată printr-un program atras pentru populaţia de etnie romă, majoritară în această zonă, lucrările vizând trama stradală, trotuarele precum şi reţelele de apă şi canalizare. În acest scop, 920.000 lei au fost atraşi din fonduri europene, reprezentând aproximativ 78% din valoarea lucrării. Proiectul a presupus, pe lângă modernizarea celor trei străzi - pregătirea profesională a 30 de persoane de etnie romă în domeniul construcţiei drumurilor.

- Modernizarea străzii Ecaterina Teodoroiu pe sectorul cuprins între străzile Smirodava şi Tudor Vladimirescu, prin refacerea părţii carosabile şi supralărgirea lui cu un fir pentru crearea unor noi locuri de parcare, înlocuirea bordurilor şi refacerea trotuarului, reabilitarea pe o distanţă de 300 m a reţelei de apă şi a branşamentelor aferente, precum şi a canalizării pe o distanţă de 80 de metri.

- Modernizare străzii Tudor Vladimirescu pe sectorul cuprins între străzile Mihai Eminescu şi Ion Creangă. S-au refăcut carosabilul şi trotuarele, s-a înlocuit reţeaua de apă pe 300 m şi s-au refăcut branşamentele, s-a înlocuit reţeaua de canalizare pe 85 m şi s-au refăcut toate racordurile la gurile de scurgere din carosabil.

            - Modernizarea străzii Vasile Lupu pe segmentul cuprins între străzile Bogdan Dragoş şi  Griviţei, prin refacerea completă a sistemului rutier - fundaţia şi suprastructura, dar şi realizarea de trotuare noi.

- Modernizarea străzii Veronica Micle, prin înlocuirea suprastructurii drumului pe o suprafaţă de 1750 mp şi asfaltarea trotuarelor, refacerea reţelei de apă potabilă (270 m) şi a tuturor branşamentelor de apă la blocurile şi obiectivele din zonă.

- Strada Cucutei - lucrările au vizat sectorul cuprins între strada Progresului şi Cimitir - în cursul anului 2009 s-au realizat extinderea reţelei de apă, extinderea reţelei de canalizare, branşamentele la canalizare la toate locuinţele din zonă, fundaţia căii de rulare constituită din straturi de nisip, balast, piatră spartă. Totodată s-au montat integral bordurile de delimitare şi s-au realizat trotuarele. Urmează ca în 2010 să se finalizeze lucrările prin realizarea suprastructurii drumului pe o suprafaţă de aproximativ 3450 mp.

- Modernizarea străzii Revoluţiei, prin refacerea completă a sistemului rutier (fundaţie şi suprastructură), asfaltarea trotuarelor şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare, inclusiv branşamentele din zonă.

- Modernizarea străzii Păcii pe sectorul cuprins între străzile Smirodava şi Gloriei. S-au asfaltat carosabilul, parcările adiacente şi trotuarele. Totodată s-au reabilitat: conducta de canalizare şi racordurile la gurile de scurgere pentru apele pluviale

- Strada Gloriei - asfaltarea carosabilului (850 mp),  a parcării adiacente (340 mp),  a trotuarelor (220 mp), refacerea reţelei de apă şi a tuturor branşamentelor la blocurile şi obiectivele din zonă.

- Modernizarea Fundăturii Păcii, prin refacerea carosabilului, parcării adiacente şi a trotuarelor, precum şi a canalizări şi a branşamentelor din zonă.

            În anul 2009 au continuat lucrările la canalizarea de pe strada Viitorului, constând în crearea unei reţele de canalizare în zonă (strada Viitorului, strada Colectorului şi Bazar), o conductă de refulare în ovoidul din strada Bogdan Dragoş şi o staţie de repompare prevăzută cu două pompe.

            Pe lângă investiţiile majore a fost necesară intervenirea cu reparaţii curente pe un număr de 51 de străzi din municipiul Roman, iar spre deosebire de alţi ani s-a dat o deosebită atenţie ca la reparaţia căii de rulare să se aducă la cotă căminele şi gurile de scurgere ale apelor pluviale. Unele străzi (cele mai elocvente Vasile Alecsandri, Olteniei, Martir Cloşca, Toma Stelian, Spiru Haret) prin covoarele aplicate pe suprafeţe extinse au căpătat o nouă faţă.

 

            De asemenea, la staţia de repompare ape uzate SP2 din zona „cartodrom” s-au executat, în 2009, lucrări în valoare totală de 309.000 lei, investiţia urmând a fi finalizată în prima parte a anului 2010.

           

Un alt set de investiţii au fost continuate sau demarate în anul 2009 şi aflate în desfăşurare:

            - Cantina Colegiului Tehnic „Petru Poni”,

            - Centru de Primire Urgenţe, prin realizarea fundaţiilor, platformei rampei şi începerea extinderii centrului (etapa III).

            - au început lucrările la realizarea de noi parcări, finalizându-se cele de pe strada V. Conta, din Smirodava (zona „abator””) şi din zona Piaţa Smirodava, lucrările urmând a continua în 2010.

            - au fost realizate reparaţii la acoperişul şi pardoseala Bibliotecii Municipale, elemente aflate într-un avansat stadiu de degradare.

           

Un sediu generos pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, dar şi pentru Direcţia Poliţiei Comunitare, funcţional, demn de o localitate cu rang de municipiu, era absolut necesar. Locaţia identificată la parterul clădirii fostului „Club Petrotub” a presupus un set de investiţii importante - lucrări de consolidare, recompartimentare, schimbare a tâmplăriei la interior şi exterior, înlocuire a instalaţiilor şi dotări specifice funcţionalităţii celor două instituţii. Lucrările de reamenajare şi relocare au durat 12 luni.

           

            Nu în ultimul rând în acest an au început lucrările de reamenajare a clădirii Primăriei Municipiului Roman, unul dintre sectoare fiind deja modernizat la interior, concomitent cu lucrările de consolidare necesare.

 

            Proiecte – atragerea de fonduri pentru investiţii locale

 

            Una dintre primele măsuri majore luate la preluarea mandatului a fost aceea de înfiinţare unei Unităţi de Implementare Proiecte, resursele bugetare ale Romanului fiind limitate, iar finanţarea din fonduri suplimentare, guvernamentale sau europene fiind absolut necesară, în dorinţa ca Romanul să devină un oraş european.

            Putem vorbi astăzi despre eficienţa acestei decizii dat fiind fondurile accesate, proiectele aprobate şi cele depuse spre aprobare:

 

La acest capitol trebuie menţionată realizarea în anul 2009 a Studiului de fezabilitate pentru modernizarea arterei Roman Est, unul dintre elementele importante pe agenda de lucru a aparatului Primăriei Municipiului Roman.

 

            Proiecte aprobate:

 

- Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în Municipiul Roman, Programul “SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT”, derulat prin AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI, finanţat conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea  Acordul – cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.  Valoare:  149.859 Euro

- Amenajarea de spaţii verzi în municipiul Roman - Programul Naţional al  Fondului de Mediu  (11 părculeţe).  Valoare:  400.000 lei

- Construcţie Sală Sport Colegiu Tehnic „Miron Costin” - Programul       Companiei Naţionale de Investiţii

Construirea şi amenajarea Piscinei publice în municipiul Roman - Programul Ministerului Tineretului şi Sportului. Valoare:  540.000 Euro

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii destinate Căminului pentru bătrâni în municipiul Roman, amenajat conform standardelor europene - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. - "Reabilitarea infrastructurii sociale". (Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic - 2009). Valoare: 3.500.000 lei

- Noi capacităţi de producţie a energiei termice prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă pentru Spitalul municipal, Sala Polivalentă şi Liceul cu Program Sportiv" - Programul "Casa Verde" al Ministerului Mediului şi Administraţiei Fondului de Mediu. Valoare: 2.997.982 lei

- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor sociale din municipiul Roman, str. Speranţei nr.11 - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. - "Reabilitarea infrastructurii sociale".          Valoare:  3.480.000 lei

 

Proiecte depuse – în evaluare:

 

- Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Roman - Zona de acţiune Centru - Favorit, cel mai ambiţios proiect al municipalităţii, cel puţin din ultimii 20 de ani, cu un impact major asupra zonei culturale, sociale şi economice. Reuşita acestui proiect ar supune Romanul unei metamorfoze majore, atât de necesară depăşirii statutului de oraş ancorat în arhitectura comunistă, care a subjugat formele tradiţionale ale acestei comunităţi cu un bogat filon istoric. Valoare: 6.200.000 Euro care cuprinde proiectele individuale:

I. Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman – zonele: Scuar Hotel Roman, Pietonal Ştefan cel Mare - tronsoanele I şi IV, Centru Istoric Urban Ştefan cel Mare, zona cartierelor Favorit şi Cuza – Vodă;

II. Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Roman, proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 1. - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Sub-domeniul: „Centre urbane”.

            - Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţarea de parcuri noi în municipiul Roman - Programul Naţional al Ministerului Mediului şi Administraţiei Fondului de Mediu. Valoare: 1.500.000 lei

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului Naţional „Roman - Vodă”,  în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 – "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. – "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă". Valoare:  5.541.700 lei

- Dotarea, modernizarea şi reabilitarea Colegiului Tehnic „Miron Costin” – Roman, pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie. Valoare:  1.827.500 lei

- Dezvoltarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Grupului Şcolar „Vasile Sav” – Roman. Valoare:  2.423.500 lei

- Îmbunătăţirea calităţii în educaţie prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii cu clasele I – VIII Nr. 1 – Roman. Valoare:  1.440.000 lei

- Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Şcolii cu clasele I - VIII Nr. 5 – Roman. Valoare:  1.690.000 lei

- Consolidarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Seminarului Teologic Ortodox Roman. Valoare: 15.950.000 lei

- Restaurarea şi consolidarea clădirii „Vila Hogaş” – Roman, în scopul valorificării potenţialului turistic cultural local şi regional. – Programul Operaţional Regional, axa prioritară 5: "Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.1.: "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /  modernizarea infrastructurilor conexe" (Proiect tehnic – 2009). Valoare: 2.041.887.68 lei

 

Proiecte iniţiate:

 

- Amplasarea microhidrocentralei pe râul Moldova lângă Municipiul Roman – „Programul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice" (Axa 4.2. – „Valorificarea resurselor regenerabile de energie  pentru producerea de energie verde"). Prin bararea cursului de apă Moldova se urmăreşte crearea unui lac de acumulare care să valorifice potenţialul hidroenergetic al râului Moldova printr-o microhidrocentrală. Acumularea va putea fi valorificată pentru agrement,  aflându-se în apropierea oraşului. (Proiect tehnic – 2009)

- Reabilitarea şi modernizarea clădirii destinate pentru "Baia Publică" în municipiul Roman. (Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic - 2009)

  

Intervenţii sociale

 

Dincolo de activitatea curentă a Direcţiei de asistenţă şi protecţie socială, ne-am asumat şi rolul de a crea o stare de confort social cât mai coerentă prin implementarea unor proiecte anunţate încă din campania electorală din 2008. Astfel, după inaugurarea „Casei Vârstnicului”- centru de socializare pentru persoanele în vârstă şi a „Casei speranţei”- adăpost de noapte pentru persoanele aflate în stare de risc social, am continuat să căutăm noi soluţii de implementare a unor proiecte menite să creeze un confort social comunitar la standarde cât mai apropiate de cerinţele modernităţii.

Succesul acestor proiecte, precum cel al „Casei vârstnicului”, care a devenit în 2009 cel mai important punct al inter-relaţionării persoanelor vârstnice, pensionarii fiind antrenaţi atât în activităţi recreative cât şi cu caracter comunitar general, ne oferă energia şi speranţa unei şi mai bune continuări a intervenţiilor propuse în spaţiul social.

Dintre proiectele deja aprobate trebuie remarcate:

- „Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în Municipiul Roman" – proiect în valoare de 149.859 de euro, în cadrul programului: Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului, derulat prin Autoritatea naţională pentru protecţia drepturilor copilului.

- „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii destinate Căminului pentru bătrâni în municipiul Roman", amenajat conform standardelor europene prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. - "Reabilitarea infrastructurii sociale", proiect în valoare de 3.500.000 lei.

-“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor sociale din municipiul Roman, str. Speranţei nr.11” - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. - "Reabilitarea infrastructurii sociale", proiect în valoare de: 3.480.000 lei

 

 

Probleme comunitare

 

Problema câinilor comunitari

 

Este una dintre problemele cel mai mult semnalate de către societatea civilă, iar încă de la preluarea mandatului a fost un obiectiv de maximă importanţă pe agenda noastră de lucru. Romanul nu avea capacitatea logistică de preluare şi adăpostire a câinilor de pe străzile municipiului, un adăpost ad-hoc funcţionând în fostul Parc zoologic, spaţiu impropriu, aflat în proprietatea altei instituţii şi care trebuia eliberat în cel mai scurt timp.

Astfel, din anul 2009, Romanul este unul dintre puţinele comunităţi locale care dispune de un adăpost pentru câinii comunitari, la standardele de funcţionare solicitate de legislaţia curentă.

În continuare problema câinilor comunitari rămâne una presantă, capacitate de ridicare a câinilor de pe străzi, de sterilizare şi deparazitare, fiind depăşită de numărul de câini care sunt „descărcaţi” pe raza municipiului, aduşi din alte localităţi, poziţionarea Romanului pe E85 reprezentând din acest punct de vedere un mare dezavantaj.

Primăria depune eforturi majore şi caută permanent noi soluţii pentru a diminua numărul câinilor comunitari, în acest scop având nevoie şi de înţelegerea şi coparticiparea cetăţenilor.

 

Romanul copiilor

 

În inima părinţilor, dar mai ales a copiilor pe care i-am întâlnit în ultima perioadă am găsit fericirea de a descoperi noi şi noi locuri de joacă, moderne, şi în proximitatea locuinţei. Cu revigorarea a 10 vechi amplasamente şi prin apariţia altora noi în: Favorit, Victor Hugo, Smirodava (C.A. Rosetti), Smirodava (Abator), dar şi cu viitoarele locuri de joacă ce vor apărea pe parcursul acestui an, precum şi anul viitor, vom acoperi integral oraşul, astfel încât niciunui copil să nu-i lipsească bucuria de a avea acces la astfel de aparate. Am realizat din recuperările din oraş un spaţiu de joacă inclusiv pentru copiii din zona Fabricii.

Din nefericire ne confruntăm cu distrugerea aparatelor din aceste parcuri, ceea ce prin implicaţiile financiare şi de resursă umană ne blochează înfiinţarea de noi locuri de joacă. Am insistat asupra unei mult mai atente supravegheri a acestor investiţii, solicitându-le implicarea şi voluntarilor din cadrul Serviciului de Urgenţe al Municipiului Roman. Există acum plăcuţe marcate în fiecare astfel de parc, iar fiecare cetăţean responsabil care este martor la un astfel de act de vandalism poate apela imediat dispeceratul Poliţiei Comunitare.

 

           

Depozit DEEE

            Romanul avea nevoie de un Depozit pentru Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice, investiţie care a fost inaugurată în anul 2009, în apropierea adăpostului pentru câini comunitari, pe strada Colectorului şi care iată că subliniază un alt pas spre modernitate a municipiului.

  

Identitatea culturală, istorică şi arhitecturală a Romanului

 

            Statutul municipiului Roman – element menit să sublinieze identitatea comunităţii noastre, caracterul istoric dar şi ambiţiile moderne ale oraşului, Statutul Municipiului Roman a fost conturat de o echipă de profesionişti, personalităţi recunoscute în profesiile lor, precum şi la nivel comunitar. Un alt element important în demersurile de atragere de fonduri, Statutul municipiului Roman va fi un adevărat pilon al promovării oraşului nostru ca o comunitate interesată de a-şi sublinia importanţa pe plan regional, naţional şi european.

După ani de zile în care, din motive diverse, elementele de identificare ale Romanului nu au putut fi conturate într-o formă finală, atestată, anul 2009 marchează conturarea unei identităţi locale stabile, Romanul subliniindu-şi individualitatea printr-un imn, un sigiliu, o stemă şi un drapel.

 

După preluarea mandatului, lipsa unul regulament riguros, coerent, concis şi funcţional privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman a fost puternic resimţită. Romanul avea nevoie de aceste reglementări, fapt evidenţiat atât din observaţiile directe, cât mai ales din solicitările venite din partea cetăţenilor. Anul 2009 a adus aprobarea acestui regulament, pe care îl considerăm a fi dinamic şi deschis, astfel încât să poată fi adaptat permanent la noile nevoi sau probleme specifice ce pot apărea.

 

Am demarat şi continuat în această perioadă demersurile pentru finalizarea Planului Urbanistic General, componentă absolut necesară atât unei bune structurări a modului de dezvoltare a municipiului, cât şi din perspectiva accesării de fonduri guvernamentale şi europene pentru comunitatea noastră. Au fost încheiate etapele de proiectare, avizare, precum şi dezbaterea publică asupra acestui proiect.

 

Parteneriate pentru Roman

 

Încă de la preluarea mandatului am dorit, foarte rapid, să redeschid canalele de comunicare cu partenerii sociali, economici, culturali, blocate ca urmare a campaniei electorale şi nu numai, căutând concomitent iniţierea de contacte noi şi afirmarea unei deschideri totale faţă de toţi factorii ce doresc să se implice în dezvoltarea municipiului Roman.

Parteneriatul cu mediul de afaceri, pornind de la IMM-uri şi ajungând până la marii angajatori din zonă, este unul de maximă importanţă, în perspectiva dezvoltării acestui oraş. În acest spirit, încă de la începutul mandatului mi-am asumat responsabilitatea de a răspunde dialogului şi de a iniţia noi punţi de legătură. În acest scop am avut întâlniri cu reprezentanţi ai tuturor jucătorilor importaţi de pe piaţa economică locală şi zonală, căutând forme de sprijin reciproc pentru a contura o strategie corectă de dezvoltare economică, a pieţei muncii, dar şi a vieţii culturale, educaţionale şi sportive.

Spectrul relaţiilor de colaborare pe care le-am iniţiat se completează cu parteneriate stabilite cu reprezentaţii ai societăţii civile, organizaţii non-profit, ai grupurilor profesionale,  reprezentanţi ai administraţiilor locale judeţene, ai comunităţilor din zona Roman.

 

Un punct important pe agenda noastră a fost şi deschiderea unor relaţii externe pe care un oraş care se doreşte a fi european trebuie să le aibă. Nu am dorit, privind la experienţele anterioare din acest domeniu, să blocăm prezenţa Romanului pe harta europeană.

Demarată încă de anul trecut, relaţia cu oraşul Cortona, Arezzo, Italia poate fi cotată deja la capitolul succese, după un scurt blocaj datorat campaniilor electorale din Italia şi România, în anul 2009 fiind semnat, în Italia, Pactul de amiciţie între cele două comunităţi, concomitent cu stabilirea unor prime contacte de colaborare la nivelul vieţii culturale, educaţionale, economice şi sociale.

Iniţiate tot în actualul mandat, aprofundarea relaţiilor cu administraţia din Tielt – Belgia este un alt obiectiv viitor, schimburile culturale, dar şi posibilitatea unei colaborări la nivel economic fiind extrem de importante pentru Roman.

 

Romanul nu poate să se desprindă de zona pe care o reprezintă ca şi cea mai importantă localitate şi punct de convergenţă administrativă. Ne-am asumat acest rol, pentru că doar prin unitate şi o strategie comună această zonă poate să se revigoreze. Roman Metropolitan este un proiect ambiţios pe care am dorit să-l propunem tuturor localităţilor rurale din zonă, alături de un parteneriat care implică şi Consiliul Judeţean. O mai bună reprezentare şi funcţionare administrativă şi economică, precum şi argumente suplimentare pentru atragerea de fonduri suplimentare în zonă, acestea sunt criteriile care au stat la baza acestei asociaţii. Roman Metropolitan s-a dovedit a fi un concept atractiv şi pentru comunităţile din zonă, astfel încât suntem în etapele finale ale creării acestei asociaţii intercomunitare.

 

Romanul  are o veche tradiţie militară şi în acest an apropierea dintre comunitatea locală şi reprezentanţii armatei a fost extrem de vizibilă la ceremonia de înmânare a drapelului de luptă noului comandant al Garnizoanei Roman a Batalionului 43 Transport „Roman I Muşat”, un moment emoţionant şi important pentru viaţa comunităţii noastre.

 

Un alt parteneriat important pentru comunitatea noastră este cel cu mass-media locală, aproape de administraţia locală, apreciind şi sancţionând, partenerii din presă s-au dovedit a fi piloni importanţi în informarea corectă a cetăţenilor. Apreciind această stare de fapt, pentru prima oară în mod individual la Roman, am organizat „Gala Presei Romaşcane”, moment în care am încercat să ne arătăm recunoştinţa faţă de această profesie, dar şi încrederea într-o şi mai bună colaborare pe viitor. Aprecierea venită din partea reprezentaţilor presei pentru modul transparent în care se desfăşoară activitatea din administraţia locală, nu ne poate decât bucura şi încuraja să păstrăm această bună relaţie.

Buna relaţie cu partenerii din mass-media, coroborat cu modul în care Romanul a început să-şi schimbe faţa au făcut ca Romanul să fie reflectat pozitiv în două emisiuni ample, atât pe postul naţional OTV, cât şi la Radio Iaşi. De asemenea, colaborarea cu Radio România Cultural a dus la includerea Romanului într-una dintre emisiunile dedicate concursurilor de cunoştinţe generale – întrebările fiind concentrate pe istoria şi cultura romaşcană.

 

În urma demersurilor realizate la nivel guvernamental am reuşit să iniţiem preluarea fostului cinematograf „Unirea”, obiectiv care va face obiectul unui proiect menit să reabiliteze această clădire, spre a fi redată publicului ca sală de spectacole proprie a Primăriei Municipiului Roman.

 

O bună colaborare cu fundaţiile şi asociaţiile culturale şi sociale din municipiul Roman a fost redimensionată în acest mandat, iar personal mi-am manifestat permanent încrederea în rolul comunitar pe care aceste organizaţii îl au în ceea ce priveşte fie împlinirea culturală a Romanului („Clepsidra”; „Episcop Melchisedec”; „Roman Muşat”), fie remedierea stărilor de criză socială („Pacea”; „Precista Mare”, „Caritas”), dar şi dinamizarea activităţilor civice („Asociaţia de Iniţiativă Locală Roman 2002”).

 

O altă noutate a acestui mandat a fost sărbătorirea Zilei Veteranilor (29 aprilie), într-un cadru familial, dar şi oficial, manifestare la care am participat personal, arătându-mi respectul pentru cei care au luptat pentru ceea ce astăzi reprezintă România, iar aprecierile venite din partea membrilor asociaţiei veteranilor fiind mai mult decât pozitive.

 

Un alt parteneriat concretizat în refacerea unei zone a Parcului Municipal este acela iniţiat cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Amatori din Roman, „Casa Vânătorului” fiind alături de Casa Vârstnicului şi Casa Speranţei o nouă clădire renovată în municipiul Roman în acest mandat. Clădirea părăsită şi aflată în pericol de prăbuşire întregeşte astfel investiţiile făcute în parc.

  

Sprijinirea educaţiei

 

Primăria Municipiului Roman, conştientizând că principala investiţie în viitor şi performanţă este aceea în învăţământul romaşcan, şi-a asumat această responsabilitate în mod activ prin iniţierea unei strânse colaborări cu instituţiile de învăţământ romaşcane, acordând sprijin atât financiar cât şi logistic.

Cea mai ambiţioasă prezenţă a Primăriei Municipiului Roman se remarcă în promovarea unor proiecte de reabilitare a 6 instituţii de învăţământ locale prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 – "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. – "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă". Ne referim aici la: Colegiul Naţional „Roman-Vodă” (valoare proiect: 5.541.700 lei ), Colegiul Tehnic „Miron Costin” (valoare proiect: 1.827.500 lei), Grupul Şcolar „Vasile Sav” (valoare proiect: 2.423.500 lei), Şcoala Nr. 1 (valoare proiect: 1.440.000 lei), Şcoala Nr. 5  (valoare proiect: 1.690.000 lei) şi Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Gheorghe” (valoare proiect: 15.950.000 lei).

Tot din perspectiva susţinerii învăţământului de calitate şi al performanţei şcolare Primăria a fost permanent alături de concursurile şcolare regionale organizate în Roman, logistic şi prin finanţări, pentru că succesul şcolar este unul dintre ambasadorii comunităţii noastre - Amintim concursurile de matematică „Alfa”, „Omega” (iniţiat de Laurenţiu Dan Leoreanu) cu o participare de peste 250 de elevi şi „Viitorii Matematicieni”, manifestări ce au primit un suport activ din partea autorităţilor locale.

Pentru întregirea unui adevărat complex al copiilor în strada V. Hugo, pe lângă biserica dedicată copiilor şi locul de joacă amenajat în viitor se doreşte construirea unei noi grădiniţe.

Dintre investiţiile curente realizate în anul 2009 în infrastructura şcolară, menţionăm  selectiv:

- amenajare săli de clasă la Şcoala de Artă;

- reparaţii Centrală termică şi înlocuire boiler la Colegiul Tehnic „Petru Poni”;

- reparaţii învelitoare la Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 5.

- sprijin logistic pentru extinderea reţelei de calculatoare a Clubului Copiilor / Şcolii nr. 9

- confecţionarea de cabine pentru centralele termice la Colegiul Tehnic „Petru Poni” şi  Şcoala nr.7.

 

Romanul Universitar – pornind de la un proiect demarat încă din perioada de directorat al Colegiului Tehnic Miron Costin, dorim ca Romanul să devină şi un pol universitar de interes local şi regional, în acest sens fiind demarate discuţii cu reprezentanţi ai unor universităţi din moldova (Galaţi, Iaşi)

  

Activităţi culturale şi recreative

 

Tradiţia şi noutatea s-au împletit în anul 2009, iar colaborarea cu instituţiile menite să promoveze istoria, cultura, ştiinţa s-au manifestat activ. Trebuie menţionate aici colaborările cu: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Biblioteca Municipală, Şcoala de Artă, Clubul Copiilor, Filarmonica din Iaşi, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” - Neamţ)  precum şi cu instituţiile de cult şi unităţile de învăţământ romaşcane.

Primăria Municipiului Roman prin organizare directă sau în colaborare cu instituţiile partenere şi-a făcut simţită prezenţa logistic şi financiar într-o lungă serie de activităţi cu caracter cultural:

- Manifestări dedicate Zilei Unirii Principatelor Române (24 ianuarie) activitate care a subliniat unitatea marii familii romaşcane, participarea instituţiilor de învăţământ romaşcane fiind apreciată în acest moment de intensitate naţională.

- Gala culturii romaşcane -  a fost momentul de apreciere pentru personalităţile culturale ale municipiului Roman, care indiferent de vicisitudinile vremurilor prezente, duc cu onoare mai departe spiritul şi istoria Romanului, remarcându-se în domenii precum ştiinţele, literatura, istoria, spiritualitatea, etc. Gala culturii romaşcane a fost unul dintre evenimentele organizate, menite să contureze un alt moment de mare importanţă pentru comunitate – ziua atestării documentare (30 martie).

- Punctul de convergenţă al culturii romaşcane rămâne Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”, iar comunitatea nu putea să nu marcheze zilele bibliotecii printr-o serie de activităţi centrate în jurul acestei instituţii (27-30 martie).

-  Ziua Europei, a Independenţei, a Victoriei (9 mai),

-  Ziua Muzeelor (18 mai),

-  Ziua Eroilor (28 mai)

Participarea directă sau ca partener a municipalităţii la organizarea unor evenimente locale şi regionale, a unor simpozioane sau conferinţe trebuie afirmată în continuarea sublinierii rolului social-cultural asumat:

- Ziua Copilului (1 iunie),

- Bâlciul tradiţional romaşcan (28 iulie – 6 august),

- Târgul meşterilor populari – ediţia a V-a  (21 – 23 august),

- „Sfato Rromano” – Ziua Naţională a romilor (8 septembrie),

- Conferinţa naţională de antropologie urbană – ediţia I (23 – 25 septembrie),

- Ziua internaţională a persoanelor vârstnice (1 octombrie),

- Ziua armatei (25 octombrie),

- Simpozion la Muzeul de Istorie „De la simbolistica păgână la icoana creştină” (17 noiembrie),

- Manifestări dedicate Zilei Naţionale a României (1 decembrie),

- Celebrarea a 50 de ani de căsătorie – Nunta de Aur (29 decembrie).

 

Trebuie să remarcăm punerea pe harta naţională, culturală şi ştiinţifică, a municipiului Roman, prin asumarea organizării primei ediţii a „Conferinţei Naţionale de Antropologie Urbană”, punct de reper ce se doreşte a deveni o tradiţie, Primăria Municipiului Roman oferind întreg sprijinul solicitat pentru a putea continua această activitate.

 

În anul 2009, un an dificil din punct de vedere economic, Primăria Municipiului Roman a trebuit să ia în considerare faptul că, pentru unii romaşcani, a cumpăra un bilet pentru un spectacol ar fi fost un efort mult prea mare pentru bugetele familiale. Astfel, atât ca acţiune socială, cât şi recreativă ne-am asumat rolul de organizator de evenimente artistice cu acces liber:

- Între Dragobete şi Mărţişor – Tradiţie şi Legendă – spectacol (26 februarie) – un eveniment care a împletit latura artistică şi cea educativă, un spectacol concurs conceput special pentru liceeni, la iniţiativa Primarului Municipiului Roman şi care tinde, la cererea publicului, să devină o tradiţie locală.

- Sărbătorile de Paşti – spectacol (20 aprilie),

- Serile estivale romaşcane, spectacol organizat de Primăria municipiului Roman, cu participarea elevilor Şcolii de muzică şi a profesorilor acestora, organizat într-un cadru feeric, în spaţiul fântânii arteziene din Piaţa Roman Muşat, un spectacol de muzică, lumină şi îmbinate cu jocul apei.

- Vacanţe muzicale la Roman (10 iulie), un spectacol venit ca o adevărată gură de oxigen pentru revigorarea muzicii clasice în Roman, Filarmonica din Iaşi oferind în Piaţa Roman Muşat un spectacol de înaltă calitate artistică, apreciat în mod deosebit de consumatorii de muzică de calitate.

- Zilele Toamnei (10 – 13 septembrie), un eveniment realizat cu sprijinul logistic al Primăriei Municipiului Roman, dar fără cheltuirea niciunui ban din bugetul local.

- Sărbătoarea recoltei (26 – 27 septembrie),

- Carnavalul de Crăciun (21 decembrie),
- Spectacol de Revelion (31 decembrie) – aceste două spectacole, menite să marcheze sărbătorile de iarnă, au devenit deja o tradiţie, larga participare subliniind interesul romaşcanilor pentru astfel de evenimente, depăşind vremea nefavorabilă şi manifestându-şi bucuria trăită alături de toţi cei din marea familie romaşcană.

Primăria Municipiului Roman a participat logistic şi financiar şi la o serie de alte evenimente organizate de reprezentaţi ai societăţii civile, precum Festivalul de artă şi cultură urbană „Rawman Habits” (17 – 18 iulie).

 

Implicare în viaţa sportivă

 

            Investiţii în infrastructura sportivă

            Nu se poate face sport de performanţă fără a avea condiţiile logistice necesare performanţei. Conştientizăm acest lucru şi încercăm să maximizăm intervenţia în infrastructură, pornind de la resursele aflate la dispoziţia Primăriei Municipiului Roman.

            Tocmai în acest scop în anul 2009, suprafaţa de joc a Sălii polivalente din Roman a fost integral refăcută, la standardele solicitate de forurile internaţionale, o suprafaţă de joc performantă care să prevină atât accidentările de la antrenamente sau din timpul jocului, dar să permită Romanului să devină şi un punct de atracţie pentru alte echipe în posibilele competiţii pe care Sala Polivalentă le poate găzdui. Acest lucru s-a putut observa încă de la finele anului 2009, când echipa de handbal masculin Ştiinţa Bacău a ales să-şi joace jocurile de acasă la Roman, sala din Bacău fiind în renovare. De asemenea au fost realizate şi lucrări la faţada şi hidroizolaţia clădirii.

            O amplă toaletare a zonei a avut loc şi la stadionul Moldova, aflat într-o avansată stare de degradare, cumulat cu o serie de alte investiţii necesare performanţe, în acest moment stadionul din Roman avânt dotări pentru antrenament şi recuperare peste nivelul celorlalte echipe din divizia a III-a.

            Anul 2009 a însemnat punctul de decizie asupra unui proiect extrem de important pentru Roman, într-un sector sportiv de care am fost total văduviţi – „Construirea şi amenajarea Piscinei publice în municipiul Roman" – proiect finanţat prin Programul Ministerului Tineretului şi Sportului şi cu o valoare estimată de 4,9 milioane lei. Înălţimea maximă a construcţiei va fi de 15 metri, iar bazinul de înot va avea lungimea de 25 de metri, lăţimea de 12,2 metri şi adâncimea de 1,3 până la 1,8 metri. Construcţia include înfiinţarea a câte două vestiare pentru băieţi şi fete, a unor duşuri şi grupuri sanitare, precum şi a unei tribune, la nivelul superior. Apa din bazin va fi permanent clorinată şi filtrată, iar sala va fi încălzită şi ventilată.

            Un alt proiect de revigorare a mişcării sportive vizează construcţia unei săli polivalente – „Sală Sport Colegiu Tehnic "Miron Costin", proiect finanţat prin Programul       Companiei Naţionale de Investiţii.

  

HCM Roman,

Echipa de handbal feminin a devenit în plan naţional şi sperăm în curând şi pe plan internaţional, unul dintre cei mai importanţi vectori de imagine, rezultatele acestei echipe fiind apreciate şi remarcate nu doar de presa de specialitate şi profesioniştii din domeniu, dar chiar şi de publicul larg.

Încă din anul 2008, de la preluarea mandatului, am anunţat că HCM Roman va fi un punct important pe agenda primarului, datorită beneficiilor pe care promovarea prin sport le produce, dar şi datorită bucuriei pe care o echipă puternică o produce publicului spectator din Roman. Autorităţile locale au obligaţia morală de a oferi această bucurie cetăţenilor.

După preluarea funcţiei de primar am dorit să reorganizez acest club, spre eficientizarea activităţii, iar astăzi putem afirma că modul în care am evaluat şi propus soluţiile de intervenţie au construit o echipă puternică. Am preluat o echipă ce se bătea la retrogradare, iar la finalul sezonului 2008-2009 am reuşit un onorabil loc 8. Dar potenţialul echipei se simţea că nu este valorificat la maxim.

Un management de calitate, păstrarea jucătoarelor de valoare şi transferarea unor jucătoare importante din România, precum: Mihaela Tivadar sau Raluca Sandu, alături de activitatea deosebită a profesorului Cornel Bădulescu, antrenorul principal al echipei, au făcut ca HCM Roman să ocupe un la finele turului sezonului 2009-2010 un binemeritat loc 2, iar speranţele într-o participare într-una din cupele europene sunt mai apropiate, parcă, decât oricând.

Pentru a rămâne în lumea handbalului, trebuie să ne reamintim de una dintre iniţiativele acestui mandat, anume Trofeul „Roman Vodă Muşat” la handbal feminin, ajuns în anul 2009 la cea de-a doua ediţie, trofeu la care au participat alături de HCM Roman, două dintre cele mai titrate adversare din liga naţională: HC Zalău şi Tomis Constanţa, dar şi echipa Metalurg Skopje, din Macedonia.

 

SCM Petrotub,

Aflată într-o situaţie mai mult decât tristă, situaţia echipei Laminorul Roman ne-a obligat să trecem la o profundă reorganizare, pentru a salva pe cât posibil situaţia fotbalului romaşcan. La fel ca în cazul echipe HCM Roman, am încercat mai multe variante de conducere a echipei, precum şi atragerea de investitori şi sponsori.

Putem spune, la finele anului 2009 că din punct de vedere al rezultatelor sportive suntem mulţumiţi, o echipă aproape de retrogradare la finele sezonului 2007-2008, ajungând să ocupe în acest moment un onorant loc 3 în divizia a III-a, la doar  4 puncte de prima poziţie din clasament.

Din nefericire situaţia financiară a clubului nu este una dintre cele mai favorabile, echipa bazându-se aproape exclusiv pe fondurile venite de la administraţia publică locală şi judeţeană, foarte puţini oameni de afaceri fiind interesaţi de a investi în fotbalul romaşcan. Dorim păstrarea unui echilibru financiar, fotbalul romaşcan fiind adus de la datorii imense la un nou punct de pornire, dar pentru a contura un viitor coerent, avem nevoie ca şi oamenii de afaceri să se implice mult mai activ în susţinerea echipei.

Desigur că, noi ca şi reprezentanţi ai comunităţii vom face toate eforturile necesare pentru ca fotbalul romaşcan să nu dispară, iar pentru aceasta vom căuta în continuare soluţii de atragere a unor posibili investitori, costurile în acest sport fiind ridicate şi greu suportabile exclusiv din bugetul local.

 

Alte sporturi,

Implicarea Primăriei Municipiului Roman în toate sporturile de interes local este evidentă prin înfiinţarea Asociaţiei Sportive Club Municipal Roman cu cele 5 secţii: fotbal, handbal, tenis, box, şi şah., dar administraţia locală a răspuns pozitiv de fiecare dată când i-a fost solicitat sprijinul pentru organizarea unor competiţii sportive de tenis, şah, atletism, box, qwan ki do.

Mai mult decât atât administraţia locală a fost şi iniţiatoare a unor competiţii locale, regionale şi naţionale, independent sau în parteneriat cu alte asociaţii sportive sau firme private:

- Trofeul Roman Vodă Muşat la fotbal – ediţia I (28 martie), competiţie la care au participat Politehnica Iaşi, FC Vaslui şi Luceafărul Lotus Bucureşti (echipă de liga a II-a, care a jucat returul sezonului 2008-2009 pe stadionul Moldova din Roman)

- Cupa municipiului Roman la tenis – ediţia de vară (15 – 18 iunie)

- Trofeul Roman Vodă Muşat handbal ediţia a II-a (19 – 20 august)

- Trofeul Roman Muşat la tenis (1 – 4 septembrie),

- Concurs de şah la pensionari „Cupa 1 decembrie”,

- Cupa municipiului Roman la tenis (11 – 15 decembrie)

 

Relaţia cu biserica

 

Administraţia locală este aproape de acţiunile desfăşurate de biserică, pentru că rolul comunitar al acesteia este de maximă importanţă aducând acel plus de motivare şi implicare, de responsabilizare şi respect de care Romanul are nevoie.

            Am oferit sprijin logistic şi financiar de fiecare dată când acesta a fost solicitat, în măsura resurselor aflate la dispoziţie şi am răspuns prompt la solicitările de implicare în acţiunile desfăşurate de reprezentanţii bisericii: ceremonie şi procesiune – 130 de ani de la urcarea în scaunul episcopal a episcopului Melchisedec Ştefănescu, dar mai ales Primăria Municipiului Roman a fost un sprijin remarcat în acţiunile ce s-au centrat pe ridicarea Episcopiei Roman la gradul de Arhiepiscopie.

 

             Anul 2010 va marca încheierea unor importante proiecte demarate în anul 2009, dar şi deschiderea de noi direcţii de dezvoltare comunitară, activitate ce sperăm să fie de la an la an mai dinamică, în obţinerea acelui status de oraş european, de care noi, marea familie romaşcană să fim mândri. Promisiunea pe care o facem este una singură – vom aloca întreaga noastră energie în obţinerea unei schimbări profunde a nivelului de confort urban, social, cultural, educaţional şi economic, până la standardele pe care ni le dorim cu toţii.