Realizări în anul 2008

 

 

realizari 2008

Primele 200 de zile ale actualului mandat le pot separa sintetic pe două etape: o primă etapă a fost cea de adaptare, de cunoaştere şi de trasare în clar a noilor exigenţe, cerinţe de calitate şi implicare pe care le-am solicitat partenerilor şi colegilor mei din Primăria Municipiului Roman. Cea de–a doua etapă s-a concentrat pe completarea funcţională a echipei de lucru, impunerea ritmului şi creşterea gradului de coeziune, cu scopul de a porni imediat la creionarea şi lansarea de proiecte, asumate direct încă din campania electorală.

Calitatea de primar, de manager reprezentant al intereselor comunităţii, a trebuit să mi-o însuşesc rapid, încă din debutul mandatului, concomitent cu o bună cunoaştere a tuturor liniilor de activitate subordonate. Pentru a şti cum să coordonezi un sistem, trebuie să ştii cum funcţionează.

realizari 2008

Timpul de adaptare a fost unul foarte scurt, pentru că inundaţiile din vara anului 2008 au impus o adaptare rapidă şi un timp de intervenţie foarte scurt. Printr-un efort susţinut, Romanul a fost singura localitate care nu a fost afectată de inundaţii. Acest lucru a fost posibil doar printr-un efort exemplar şi unitar al instituţiilor statului, dar şi al unui număr considerabil de voluntari, cărora doresc să le mulţumesc, în mod deosebit, în numele cetăţenilor cartierului N. Bălcescu, pentru că am reuşit să fim zi şi noapte în teren, muncind şi asigurându-ne că inundaţiile nu vor afecta şi această zonă.

realizari 2008

În urma unei intervenţii susţinute a tuturor departamentelor implicate, dar şi al voluntarilor, s-a reuşit evitarea unor tragedii în Municipiul Roman, prin:

  • Supraînălţarea digului cu o înălţime cuprinsă între 0,5 şi 1 metru, pe o lungime de 4,5 kilometri şi supravegherea lui continuă pe întreaga perioadă de risc;
  • Montarea şi operarea nonstop a 3 motopompe de mare capacitate;
  • Montarea a 2 km. de hidrodig.

 

Relaţia primar - cetăţean

Încă de la început, am dorit să aşez în centrul întregii activităţi desfăşurate de aparatul administrativ – cetăţeanul şi interesele lui, creşterea confortului urban şi asigurarea unei evoluţii pozitive generale a comunităţii. Aducerea în prim plan a unei viziuni pe termen lung şi necesitatea conceperii şi implementării de proiecte ample sunt factori ce definesc activitatea Primăriei Municipiului Roman, dar fără a se neglija necesarul imediat. Tocmai în acest sens o apropiere de cetăţean şi o rezonare la viaţa de zi cu zi sunt absolut necesare. Fundamentat pe principiul - un prim pas în rezolvarea unei probleme este cunoaşterea ei, dar şi din dorinţa de a fi în continuare aproape de romaşcani, mai mult decât doar declarativ, am manifestat o deschidere totală faţă de toate mesajele venite dinspre membrii comunităţii. Dacă ne referim doar la înregistrările din programul săptămânal de audienţe, putem să concluzionăm că au intrat în legătură cu Primarul Municipiului Roman peste 630 de persoane, dar în termeni reali, am avut întâlniri cu peste 1500 de persoane fizice şi reprezentanţi ai instituţiilor sau persoanelor juridice, în intervalul acestor prime 200 de zile de mandat. În continuare doresc păstrarea unei astfel de apropieri, cu scopul unic de a obţine performanţă urmărind doar interesele majorităţii.

În completarea acestei relaţii dintre primar, primărie şi cetăţean vom înfiinţa o serie de consilii consultative, pe criterii sociale, profesionale şi zonale, pentru a fi cât mai corect şi rapid transferate problemele din teritoriu spre legislativul şi executivul local. Amintim aici Consiliul consultativ al pensionarilor („Sfatul înţelepţilor”). Consultarea publică structurata va fi unul dintre principalele instrumente folosite în găsirea de soluţii optime pentru municipiu. Împreună, noi romaşcanii, trebuie să ne asumăm conducerea acestui oraş, iar atât timp cât acest instrument al „dezbaterii publice” există, îl vom folosi la maxim, ori de câte ori este necesar. Anul 2009 va reprezenta un punct de cotitură în modul în care este condus acest oraş. El este al cetăţenilor şi trebuie condus de cetăţenii responsabili.

Informarea cetăţeanului promptă şi neintermediată trebuie realizată cât mai eficient, iar în aceste condiţii urmărim obţinerea unei finanţări nerambursabile, în vederea implementării unui proiect de management informatizat al documentelor, ceea ce va permite o accesare imediată a informaţiei, precum şi o ierarhizare şi prioritizare a circuitului intern. Proiectul va fi coroborat cu implementarea managementului calităţii activităţilor în care primăria este implicată.

 

Romanul un oraş verde cu spaţii largi

Imediat după preluarea mandatului s-a insistat pe curăţirea şi toaletarea spaţiilor verzi din întreg oraşul, prin eliminarea vegetaţiei inestetice, abundente, concomitent cu igienizarea acestor zone. Sunt zone în municipiu care au fost prima oară supuse unei astfel de acţiuni centralizate, până acum această activitate fiind realizată selectiv de către locatarii din zonele respective.

realizari 2008

Pe lângă zonele verzi adiacente străzilor, au fost curăţate şi igienizate şi Parcul Municipal, Cimitirul Eternitatea, Stadionul „Moldova”, Stadionul „C. Nehoiu” (cu sprijinul L.P.S. Roman), zona locuinţelor sociale din Str. Fabricii, precum şi toate zonele verzi publice din oraş.

Imediat după participarea cu un grup considerabil de voluntari la programul „România prinde rădăcini”, iniţiativă a Realitatea Media, am pus în practică proiectul anterior de creare a unei bariere verzi în jurul oraşului, începând cu plantarea a peste 4000 de salcâmi în zona „Gropii de gunoi”, acesta fiind doar un punct de plecare în crearea unei liziere continue de protecţie a oraşului.

Dar adevărata schimbare la faţă a început o dată cu derularea amplului proiect de reamenajare a spaţiilor verzi din zona Bogdan Dragoş- Smirodava. Firma Bogardens Design, câştigătoarea licitaţiei, a început deja lucrările ce se vor concretiza în: pregătirea terenului (2,7 hectare), prin eliminarea cioatelor, împrejmuirilor metalice şi a construcţiilor neautorizate, va pregăti şi erbicida apoi terenul, pentru ca în final să treacă la semănarea de gazon pe suprafaţa de 2,7 hectare menţionată, dar şi plantarea a 430 de pomi de talie mică şi ornamentali (arţar, dud alb, dud pendul, salcie, prun decorativ, salcâm japonez, thuya, ienupăr, chiparos). Reconfigurarea zonei va fi completată de montarea a 100 de coşuri stradale şi a 200 de bănci, precum şi prin realizarea a circa 750 metri pătraţi de alei cu pavele autoblocante tip EKO.

Menţionăm că în zona respectivă nu se va face o acţiune de defrişare, ci doar o înlăturare a arborilor bătrâni, bolnavi, cu grad de risc ridicat în cazul unor furtuni, ceilalţi, prin toaletare, urmând a fi încadraţi în proiectul peisagistic zonal modernizat.

Următoarele etape ale programului de modernizare a spaţiilor verzi din Roman se vor concentra în primă fază pe zona Bd. Republicii, 1 Decembrie 1918 şi Anton Pann, iar mai apoi pe zona Casa de Cultură, Muzeul de Artă, Primărie, Casa Celibidache, Biblioteca Municipală, Stejarul Unirii, Poştă, Roman Muşat2, Sucedava 19, Cuza Vodă. Pentru această ultimă Parte a programului, acoperind o zonă de 20,4 hectare s-a depus un proiect de finanţare prin fonduri ale Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, proiect care a trecut deja cu succes peste primele faze ale declarării eligibilităţii.

Finanţarea investiţiei Investiţia va fi finanţată astfel:

  • 80.000 lei din surse proprii bugetare alocate din bugetul local, reprezentând 20% din valoarea investiţiei;
  • 320.000 lei finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul “Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi in localităţi”, reprezentând 80% din valoarea investiţiei.

 

Curăţenia în oraş

Se depun eforturi susţinute în păstrarea unui grad de decenţă şi civilizaţie urbană, dar şi cetăţenii trebuie să-şi asume civic responsabilitatea de a participa activ la acest demers. Se consumă resurse umane şi financiare importante în zonele în care apar depozitări neautorizate ale gunoiului, resurse ce ar putea fi folosite în dezvoltarea municipiului. Condiţia esenţială pentru a obţine un oraş curat, civilizat, este aceea de a ne asuma cu toţii această responsabilitate, respectându-ne pe noi, respectându-i pe ceilalţi romaşcani.

În această iarnă s-a intervenit în activitatea de deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant cu succes, nefiind semnalate probleme majore.

 

Investiţii – viziune şi realităţi

realizari 2008

Problemele oraşului sunt diverse şi de cele mai multe ori acute, o intervenţie generalizată fiind practic imposibilă, mai ales în condiţiile coordonării unui buget, construit anterior acestui mandat şi care urmărea o cu totul altă viziune,. În aceste condiţii s-a căutat o ierarhizare şi prioritizare a intervenţiilor pentru sfârşitul anului 2008 şi începutul anului 2009, încercându-se să se acopere cât mai multe zone ale oraşului, precum şi investiţii pe diverse paliere de activitate. Din nou, în centrul planului de intervenţie s-a aflat cetăţeanul prin punctele nevralgice sesizate, atât în timpul campaniei electorale, cât şi ulterior, direct sau prin reprezentanţi ai diferitor grupuri sociale, economice, culturale şi administrative.