Proiecte finanţate de Guvernul României

 

  "Înfiinţarea de piste pentru biciclişti în municipiul Roman" (aprobat și aflat în perioada de contractare)"Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti" - Administraţia Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Valoarea estimată a proiectului: 2.328.155 LEI

  "Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare în municipiul Roman" (finalizat) - "Programul pentru protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare" - Administraţia Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Zonele în care au fost efectuate lucrări sunt Cartierul Nicolae Bălcescu și Cartierul Primăverii - Islazului

Perioadă implementare proiect: martie 2012 - octombrie 2014

Valoare proiect: 2.879.538,54 LEI

  "Amenajarea de spaţii verzi în municipiul Roman" (finalizat) - Programul Naţional al Fondului de Mediu (11 părculeţe).

Valoare: 400.000 lei

  "Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţarea de parcuri noi în municipiul Roman" (finalizat) - Programul Naţional al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, derulat prin Administraţia Fondului de Mediu.

Valoare: 1.480.000 lei

  "Noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru unităţi de învăţământ în municipiul Roman" (finalizat) - "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult" - Administraţia Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor

Valoare: 2.985.607,10 lei

  "Noi capacităţi de producţie a energiei termice prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă pentru Spitalul municipal, Sala Polivalentă şi Liceul cu Program Sportiv" - (finalizat) Programul "Casa Verde" al Ministerului Mediului şi Administraţiei Fondului de Mediu.

Valoare: 2.997.982 lei

  "Construcţie Sală Sport Colegiu Tehnic "Miron Costin" (finalizat) - Programul Companiei Naţionale de Investiţii.

Valoare: 2.300.000 lei

  "Construirea şi amenajarea bazinului de înot în municipiul Roman" (finalizat) - Programul Companiei Naţionale de Investiţii.

Valoare: 15.869.799 lei

  "Depozit de deşeuri, echipamente electrice şi electronice în municipiul Roman (D.E.E.E.)" (finalizat)

Valoare: 327.138 lei

  Preluare Cinematograf Unirea de la R.A.D.E.F. "România Film" - conform H.C.L. nr. 19/29.01.2009

  "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului Naţional "Roman-Vodă" Roman" (finalizat) - Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Valoare: 3.698.146 lei

  "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 5 Roman" (finalizat) - Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Valoare: 2.550.829 lei