Organizarea instituției

 

 •   DECLARAȚIA DE POLITICĂ ȘI ANGAJAMENTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ROMAN ÎN DOMENIUL CALITĂȚII
 •  

 •   Codul de etică şi de integritate
 •  

    Declaraţie de integritate

   

    DECLARAŢIE ANGAJAMENT privind Politica interna de avertizare in interes public a Primariei municipiului Roman

   

    Politica internă privind avertizarea in interes public

   

    Codul de conduită etică în desfăşurarea procesului de achiziţii publice

   

    Codul de etică și deontologie al polițistului

   

    Ghidul de conduită al consilierului de etică

   

    Algoritm de relaționare intra-instituțională

   

 •   Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
 •  

 •   Regulament intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman, al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică și al aparatului de lucru al Consiliului Local
 •  

 •   Regulament de organizare si functionare a comisiei de etica
 •  

 •   Regulament de organizare si functionare a comisiei de disciplina
 •  

 •   ORGANIGRAMA
 •