Carieră

 

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR PUBLICE vacante scoase la concurs - numai pentru funcționari publici

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR CONTRACTUALE vacante scoase la concurs - numai pentru personal contractual

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare - numai pentru funcționari publici

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind colaborarea cu Securitatea - numai pentru funcționari publici

 

  7 decembrie 2017 - Anunț concurs ispector de specialitate I la Direcţia Administraţia Pieţelor Bazar Obor        Formular cerere înscriere în concurs
  30 octombrie 2017 - Anunț concurs muncitor II la Direcţia Servicii Edilitare        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  18 octombrie 2017 - Anunț examen promovare funcționari publici        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare DITL,DE
 •   Rezultat selecție dosare DPL
 •   Rezultat probă scrisă DITL, DE
 •   Rezultat probă scrisă DPL
 •   Rezultat interviu DITL, DE
 •   Rezultat interviu DPL
 •   Centralizator nominal final DITL, DE
 •   Centralizator nominal final DPL
  16 octombrie 2017 - Anunț concurs post temporar vacant de muncitor necalificat la Direcţia Servicii Edilitare        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practica
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  16 octombrie 2017 - Anunț concurs inspector la Biroul Evidența Persoanelor        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Anunţ susţinere interviu
 •   Rezultat interviu
 •   Centralizator nominal final cocnurs inspector
  13 octombrie 2017 - Anunț concurs de angajare a unui referent IA la Direcția de Asistență Socială Roman        18 octombrie 2017 - Erată la anunț
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisa
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  10 octombrie 2017 - Anunț concurs posturi contractuale        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare conducător autospecială
 •   Rezultat selecție dosare arhivar
 •   Rezultat probă scrisă conducător autospecială
 •   Rezultat probă scrisă arhivar
 •   Rezultat interviu conducător autospecială
 •   Rezultat interviu arhivar
 •   Centralizator nominal final conducător autospecială
 •   Centralizator nominal final arhivar
  25 septembrie 2017 - Anunț concurs de muncitor III pe perioadă determinată la Direcţia Servicii Edilitare        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practica
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  21 septembrie 2017 - Anunț concurs recrutare funcții publice de execuție        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare Birou administrare infrastructură IT și baze de date
 •   Rezultat selecție dosare Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, învățământ și mass-media
 •   Rezultat probă scrisă Birou administrare infrastructură IT și baze de date
 •   Rezultat probă scrisă Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, învățământ și mass-media
 •   Anunț susținere interviu
 •   Rezultat interviu Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, învățământ și mass-media
 •   Rezultat interviu Birou administrare infrastructură IT și baze de date
 •   Centralizator nominal final Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, învățământ și mass-media
 •   Centralizator nominal final Birou administrare infrastructură IT și baze de date
  11 septembrie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 3 posturi vacante, contractuale, de execuţie pentru Direcția de Asistență Socială
 •   Rezultat selecție dosare asistenti medicali
 •   Rezultat selecție dosare casieri
 •   Rezultat probă scrisă asistenți medicali
 •   Rezultat probă scrisă casier
 •   Rezultat contestatie probă scrisă asistenți medicali
 •   Rezultat interviu casier
 •   Rezultat interviu asistenți medicali
 •   Centralizator nominal final asistenți medicali
 •   Centralizator nominal final casier
  08 septembrie 2017 - Anunț concurs muncitor necalificat DAPBO        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  18 august 2017 - Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de conducere pe perioadă nedeterminată, în cadrul Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  16 august 2017 - Anunț examen promovare în clasă funcționari publici
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Centralizator nominal final
  16 august 2017 - Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării unui post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției Poliția Locală Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  10 august 2017 - Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării unui post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Anunț susținere interviu
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  01 august 2017 - Anunț recrutare muncitor necalificat la Parcul Municipal        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  31 iulie 2017 - Anunț promovare personal contractual        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat final
  30 iunie 2017 - Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării unui post pe perioadă nedeterminată, regim contractual în cadrul Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
  22 iunie 2017 - Anunț concurs de ocupare pe perioadă determinată, regim contractual în cadrul Serviciului Managementul Proiectelor        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat contestație la proba scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  21 iunie 2017 - Anunț concurs de ocupare pe perioadă determinată, regim contractual în cadrul Direcției Administrația Piețelor Bazar Obor Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  14 iunie 2017 - Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi temporar vacante, regim contractual în cadrul Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă - casier
 •   Rezultat probă practică - muncitori
 •   Rezultat interviu - muncitori
 •   Rezultat final
  07 iunie 2017 - Anunț concurs de ocupare pe perioadă determinată a unui post temporar vacant, contractual, de execuţie, de inspector de specialitate IA din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, compartiment urmarire impozite si taxe        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  29 mai 2017 - Anunț concurs de ocupare pe perioadă determinată posturi vacante muncitori în cadrul Direcției Servicii Edilitare Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  16 mai 2017 - Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării posturi vacante de funcţie publică de execuţie        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  15 mai 2017 - Anunț concurs de recrutare posturi temporar vacante, în regim contractual la Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare - muncitori
 •   Rezultat selecție dosare - șef formație
 •   Rezultat probă practică - salvatori
 •   Rezultat probă scrisă - șef formație
 •   Rezultat interviu - șef formație
 •   Rezultat interviu - salvatori
 •   Rezultat final - salvatori
 •   Rezultat final - șef formație
  03 mai 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante, contractuale la Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs

 

 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  19 aprilie 2017 - Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi temporar vacante, în regim contractual, nivel de execuție pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă casieri
 •   Rezultat probă practică salvator, agent de securitate, îngrijitor
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final

  18 aprilie 2017 - Anunț recrutare funcții publice de execuție

          Formular cerere înscriere în concurs

          DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188

          DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind colaborarea cu Securitatea

 •   Rezultat selecție dosare - consilier juridic
 •   Rezultat selecție dosare - inspector
 •   Rezultat selecție dosare - polițist local
 •   Rezultat probă scrisă - polițist local
 •   Rezultat probă scrisă - inspector
 •   Rezultat probă scrisă - consilier juridic
 •   Rezultat interviu - inspector
 •   Rezultat interviu - consilier juridic
 •   Rezultat interviu - polițist local
 •   Rezultat final - inspector
 •   Rezultat final - consilier juridic
 •   Rezultat final - polițist local
  12 aprilie 2017 - Anunț de examen promovare grad la Biblioteca Municipală        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat probă scrisă
  10 aprilie 2017 - Anunț de ocupare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de muncitor și promovare în funcția de conducere de șef formație în cadrul Direcției Servicii Edilitare Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  06 aprilie 2017 - Anunț de ocupare pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante din cadrul Direcției Servicii Edilitare Roman.pdf        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  27 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare a unui post contractual, pentru Direcția Locală de Evidență a Persoanelor        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  27 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual, pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  07 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante din cadrul Directiei servicii edilitare Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  06 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante, contractuale, de execuţie pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  02 martie 2017 - Anunț concurs de promovare în vederea ocupării funcţii publice de conducere pe durată nedeterminată        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  01 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare post contractual, perioadă determinată, pentru Direcția Administrația Piețelor, Bazar, Obor Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  27 februarie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 6 posturi vacante, contractuale, de execuţie, pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat contestație probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  20 februarie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 6 posturi vacante, contractuale, pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  17 februarie 2017 - Anunț examen promovare Funcționari Publici        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare DPL
 •   Rezultat selecție dosare DITL+DUAT
 •   Rezultat probă scrisă DPL
 •   Rezultat probă scrisă DITL+DUAT
 •   Rezultat interviu DPL
 •   Rezultat interviu DITL+DUAT
 •   Rezultat final DPL
 •   Rezultat final DITL+DUAT
  16 februarie 2017 - Anunț concurs șef formație pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  09 februarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcție publică de execuție în cadrul Direcției Tehnice și de Investiții        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat contestatie interviu
 •   Rezultat final
  06 februarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcții publice de execuție în cadrul Serviciului monitorizare control şi marketing instituţional        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Centralizator nominal final
  06 februarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcție publică de execuție în cadrul Serviciului Managementul Proiectelor        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  31 ianuarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcție publică de execuție        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  26 ianuarie 2017 - Anunț examen concurs post contractual pentru Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  26 ianuarie 2017 - Anunț concurs recrutare post funcție publică de conducere pentru Direcția Impozite și Taxe Locale        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  13 ianuarie 2017 - Anunț examen concurs post contractual pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final