Carieră

 

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR PUBLICE vacante scoase la concurs - numai pentru funcționari publici

 •   Anexă - Adeverință de vechime

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR CONTRACTUALE vacante scoase la concurs - numai pentru personal contractual

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind colaborarea cu Securitatea - numai pentru funcționari publici

 

  19 aprilie 2018 - Anunț concurs 1 post de muncitor necalificat la Direcţia Administrare Pieţe și Iluminat Public        Formular cerere înscriere în concurs
  13 aprilie 2018 - Anunț concurs 15 posturi la Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
  28 martie 2018 - Anunț concurs 1 post referent IA la Compartiment administrativ Direcția Asistență Socială        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
  16 martie 2018 - Anunț examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut, pentru funcţionari publici de execuţie din cadrul Direcţiei Locale pentru Evidenţa Persoanelor   
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  15 martie 2018 - Anunț concurs posturi contractuale pentru Direcția Administrativă și Serviciul întreţinere şi reparaţii drumuri, alei şi parcări        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Tabel contestație rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  14 martie 2018 - Anunț concurs funcţie publică de execuţie consilier juridic I superior la Compartimentul Administraţie publică   
   Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  28 februarie 2018 - Anunț examen de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi în funcţii publice de nivel inferior   
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  12 februarie 2018 - Anunț concurs funcţie publică de execuţie de inspector I superior la Serviciul Impozite si taxe persoane fizice   
   Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  08 februarie 2018 - Anunț concurs 2 posturi, la DTI și DSE       Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare DSE
 •   Rezultat selecție dosare DTI

 •   Rezultat probă scrisă DSE
 •   Rezultat probă scrisă DTI
 •   Anunț susținere interviu
 •   Rezultat interviu DSE
 •   Rezultat interviu DTI
 •   Rezultat final DSE
 •   Rezultat final DTI
  26 ianuarie 2018 - Anunț concurs 2 posturi Direcția Asistență Socială        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  10 ianuarie 2018 - Anunț concurs 2 posturi medic generalist Direcția Asistență Socială        Formular cerere înscriere în concurs
  7 decembrie 2017 - Anunț concurs ispector de specialitate I la Direcţia Administraţia Pieţelor Bazar Obor        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final