Carieră

 

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR PUBLICE vacante scoase la concurs - numai pentru funcționari publici

  •   Anexă - Adeverință de vechime

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR CONTRACTUALE vacante scoase la concurs - numai pentru personal contractual

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind colaborarea cu Securitatea - numai pentru funcționari publici

 

  12 februarie 2018 - Anunț concurs funcţie publică de execuţie de inspector I superior la Serviciul Impozite si taxe persoane fizice   
   Formular cerere înscriere în concurs
  08 februarie 2018 - Anunț concurs 2 posturi, la DTI și DSE       Formular cerere înscriere în concurs
  26 ianuarie 2018 - Anunț concurs 2 posturi Direcția Asistență Socială        Formular cerere înscriere în concurs
  •   Rezultat selecție dosare
  15 ianuarie 2018 - Anunț examen concurs post contractual pentru Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă        Formular cerere înscriere în concurs
  •   Rezultat selecție dosare
  •   Rezultat probă scrisă
  •   Rezultat interviu
  •   Rezultat final
  10 ianuarie 2018 - Anunț concurs 2 posturi medic generalist Direcția Asistență Socială        Formular cerere înscriere în concurs
  7 decembrie 2017 - Anunț concurs ispector de specialitate I la Direcţia Administraţia Pieţelor Bazar Obor        Formular cerere înscriere în concurs
  •   Rezultat selecție dosare
  •   Rezultat probă scrisă
  •   Rezultat interviu
  •   Rezultat final