Buget/datorie publică/achiziții

 

HCL nr. 29 din 28.01.2016 - privind aprobarea Bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2016 şi a listelor de investiţii finanţate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
  HCL nr. 26 din 12.02.2015 - privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2015 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și situația privind numărul de posturi, numărul de personal și fondul de salarii

  Raport întreprinderi publice aflate în subordine, conform O.U.G. 109 / 2011

  Lista de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2015

  Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017

  Registrul datoriei publice la 31-12-2016

  Proiect de buget pe anul 2017

  Registrul datoriei publice interne locale la 31.12.2015

  Situația garanțiilor locale pentru împrumuturi interne la 31.12.2015

  Calculul gradului de îndatorare

  Situație privind serviciul datoriei publice locale existente