Comisii de specialitate

 

Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului

 1. dna Ioana – Roxana IORGA - președinte
 2. dna Dana – Lăcrămioara PĂIUŞ - secretar
 3. dl Nicolae Bogdan CURCUDEL - membru
 4. dl Andrei FRON - membru
 5. dl Daniel – Laurenţiu VASILIU - membru

 

Comisia pentru buget – finanţe

 1. dl Leonard ACHIRILOAEI - președinte
 2. dna Iulia HAVRICI TOMŞA - secretar
 3. dl George – Alexandru BĂLAN - membru
 4. dl Miluţă SCUTARU - membru
 5. dl Dragoş – Viorel MOROŞANU - membru

 

Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism

 1. dl Bogdan – Costinel ANDRIEŞ - președinte
 2. dl Armanu Mihai - secretar
 3. dl Ilie BOLOCA - membru
 4. dl Petru FARCAŞI - membru
 5. dl Eugen PATRAŞCU - membru

 

Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret

 1. dna Gabriela – Daniela SUMAN - președinte
 2. dl Mircea BELOIU - secretar
 3. dl Radu Cătălin Curpăn - membru

 

Comisia juridică

 1. dl Constantin GHICA - președinte
 2. dl Ştefan – Graţian IACOB - secretar
 3. dl Constantin HOLBAN - membru