Primăria Roman organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior în funcţia publică de execuţie:

  • inspector I principal în cadrul Direcţiei Locale pentru Evidenţa Persoanelor Roman, Biroul evidenţa persoanelor;
  • inspector I superior în cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică primăria Roman, Serviciul administraţie publică locală.